Những câu hỏi thường gặp

Chúng tôi sẽ thông tin cho bạn về các câu hỏi thường gặp trong các kỳ thi của viện Goethe tại đây.

Nếu bạn có câu hỏi thêm nào liên quan đến các chứng chỉ của viện Goethe từ A1 đến C2, vui lòng đến với một trong những cơ sở thi của chúng tôi (viện Goethe, các trung tâm Goethe hoặc các đối tác tổ chức thi của viện Goethe) để được tư vấn đầy đủ và miễn phí.