Tra cứu kết quả thi

Goethe Zeugnisse © Goethe-Institut

Quý vị có thể tra cứu kết quả thi của mình tại đây. Kể từ tháng 05.2019, Quý vị có thể tra cứu điểm thi thuận tiện qua trang mein goethe.de. Quý vị hãy dành chút thời gian đọc hướng dẫn cho lần đầu tiên đăng nhập. Xin cảm ơn.

Liên hệ

Phòng tổ chức thi tại Hà Nội

Tel.: +84 24 32004494
pruefungen-hanoi@goethe.de