Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Брита Юргс
Библиоразнообразие

Ръководител на Фондация Курт Волф / Директор на издателство Авива, Берлин

Резюме на презентация по време на онлайн семинара с независими български издатели, състоял се на 12 ноември 2020 г. под заглавието „Как да направим качествената книга по-видима онлайн?

Britta Jürgs © Клара Емилия Кажди Презентацията на Брита Юргс включи не само акценти от дигиталния маркетинг на ръководеното от нея издателство, чиято уникалност се състои в това, че издава книги, написани от жени или посветени на проблематиката на жените и женското. Тя представи интересни и полезни акценти от работата по онлайн промоционални дейности на много от членовете на Фондацията Курт Волф, която обединява над сто германски издателства със завиден авторитет и качество на изданията си, но с малка по обем продукция. Членовете на Фондацията я наричат „приятелски кръг“, защото тя е въплъщение на убеждението им, че единственият път към просперирането в издателския бранш е солидарността на издателите помежду им.

Брита представи няколко различни промоционални кампании на Фондацията. Едната от тях е озаглавена „Красиви, умни, неустоими – книги на независими издателства в Германия“. Тя се поддържа и офлайн, чрез рекламни материали в повечето немски книжарници, но и много успешно онлайн, на различни интернет платформи. Нейната сърцевина е именно промотирането на работата на множество издателства, а не на конкретен издателски продукт или на отделно издателство.

Вторият тип регулярни кампании на това обединение на издатели, който представи Брита, е празнуването на т.нар. indie bookday, т.е. денят на книгата на независимите издатели, който се отбелязва обикновено в първия ден на пролетта и чиято същина е в това, всеки читател да бъде подтикнат да си купи книга на независимо малко издателство, да се снима с нея и да качи снимката си онлайн в някоя (или повече от една) от социалните мрежи. Получава се въздействаща и ефективна вълна от ентусиазирани изображения, разбира се, раздават се и награди книги. Характерното и за тази кампания, както и за повечето дигитални промоционални дейности, е извеждането на преден план на взаимната подкрепа между издателите. Книгоиздаването е преди всичко създаване и промотиране на култура и в тази област солидарността е от решаващо значение, тя трябва да надмогва сляпата конкуренция, характерна за чисто икономическата сфера.

Презентацията на Брита Юргс включи и конкретни примери за издателски политики на промотиране на книги в социалните мрежи, преди всичко в социалната мрежа Инстаграм, към която – и тя потвърди това, подобно на своя колега Демиан – се насочват както повечето потребители на дигитално съдържание, така и съответно повечето усилия на издателите в промотирането на книгите им. С многобройни примери бяха представени политиките в дигиталния маркетинг както на издателство Aviva, така и на техни колеги като например Meirish, Maro, Elfenbein и др.

Според Брита наистина подкастът става все по-отчетливо основно маркетингово средство в областта на книгите, като засега подкастите са основно в жанра видео подкасти (кратките видеа също са с висока ефективност, според нея), но очевидно се оформя тенденция към съкращаване на разходите за произвеждането им чрез ориентация към аудио подкасти. Част от презентацията на Брита разискваше и работата с читателски групи и автори на блогове за книги – един аспект на дигиталния маркетинг, който и според нейния партньор в дискусията, Демиан Сант'юнионе от Suhrkamp, е изключително важен в цялостната стратегия за по-добра онлайн видимост на издателската работа.
 
Презентация „Как да направим качествената книга по-видима онлайн?“ © Ирина Йонкова Ако вие сте български издател и желаете да изгледате записа от презентацията, моля, пишете на Мария Добревска на: Maria.Dobrevska@goethe.de С получаването на видеото ще приемем, че поемате легална отговорност да не го разпространявате по никакъв начин.