Старт в професията учител по немски език

Berufsstart Deutschlehrer*in Илюстрация: © Райчо Станев

„Старт в професията учител по немски език“ е проект на Гьоте-институт България и Румъния за специализирана квалификация и консултиране на навлизащи в професията в българските и румънските училища.

За проекта

Във фокуса на проекта „Старт в професията учител по немски език“ са младите учители по немски, които завършват висшето си образование или идват от други специалности и отскоро преподават немски в училище. Особено през първите две години те са изправени пред особени предизвикателства: големи класове с нетърпеливи или уморени ученици, използването на комплексни медийни технологии, разговори с взискателни родители и чести замествания от колеги заради недостиг на учители – всичко това са феномени, за които младите специалисти не са достатъчно подготвени по време на педагогическото си образование в университета.
 
Ето защо Гьоте-институт в България и Румъния подкрепя младите учители по немски да развият професионалните си преподавателски умения и ги насърчава да придобият самоувереност в училище. В продължение на една година те ще получат от Гьоте-институт допълнително обучение в различни модули, като след това ментор ще ги консултира в рамките на „мини-учителска практика“. Менторите също ще се подготвят за специалната си роля в проекта чрез различни тренинги.

През декември ще се състои заключителна конференция, на която ще се обменя и дискутира опит с лица, отговорни за вземането на решения относно училищната политика, и с дейци в сферата на образованието с цел изработването на препоръки за бъдещи действия.

Теми на допълнителната квалификация на навлизащи в професията

 • Онлайн курс: Базисен модул Дигитални технологии (Основи на дигиталната работа, BYOD)
 • Онлайн курс: Уча се да преподавам немски, Модул 4 (задачи, упражнения, взаимодействие)
 • Онлайн курс: Уча се да преподавам немски, Модул 10 (Как тийнейджърите учат немски?)
 • Присъствен семинар: Уча се да преподавам немски, Модули 1 и 6 (Компетенция за преподаване, организиране и планиране на часовете по немски)
 • Поредица от уебинари: Комуникация в училище, Classroom Management, родителски срещи, странознание

Коучинг за ментори

 • Поредица от уебинари: Ролята на ментора в обучителния процес (отговорност, комуникативна компетенция, социални компетенции), лектор: Бербел Радемахер
 • Онлайн курс: Уча се да преподавам немски, Модул 6 (Насоки за курикулума и планиране на часовете)
 • Онлайн курс: Уча се да преподавам немски, Модул 4 (задачи, упражнения, взаимодействие)
 • Присъствен семинар: Компетенции за водене на разговор: обсъждане на часа преди и след провеждане, лектор: Анегрет Шмидйел

Десет причини да станеш учител по немски

 • Престиж Снимка: © Getty Images

  Престиж
  Като учител по немски език ти можеш да имаш професия, която е важна и ценена.

 • Личностно развитие Снимка: © Getty Images

  Личностно развитие
  Да откриваш всеки ден нещо ново и да се развиваш професионално.

 • Германия отблизо Снимка: © Panthermedia / Йенс Иклер

  Германия отблизо
  Да се запознаеш отблизо с Германия и другите немскоговорящи страни.

 • Допълнителна квалификация Снимка: © Илиян Ружин

  Квалификация
  Да участваш в квалификационните програми на Гьоте-институт в България и Германия.

 • Учителска колегия Снимка: © Илиян Ружин

  Екип
  Да се запознаеш с прекрасни колеги и да работиш заедно с тях.

 • Креативност Снимка: © Getty Images

  Креативност
  Да си креативен и да преподаваш с модерни методи.

 • Медии Снимка: © Getty Images

  Медии
  Да използваш съвременни медии в обучението по немски език.

 • Свързаност Снимка: © Getty Images

  Свързаност
  Да работиш по проекти и да свързваш млади хора.

 • Мотивация Снимка: © Getty Images

  Мотивация
  Да мотивираш млади хора и да им помагаш да напредват.

 • Бъдеще Снимка: © Getty Images

  Бъдеще
  Да работиш за бъдещето.

Защо е яко да си учител по немски език?

„Да преподаваш е яко!“ - със Слава Георгиева © Да преподаваш е яко

Да преподаваш е яко!
„Да преподаваш е яко!“ — Един ден със Слава Георгиева

Учителката по немски език Слава Георгиева ни разказва за своето ежедневие в училището към Фондация „Фридрих Шилер“ в София.

От университета в класната стая


Услуги за учители по немски език

Партньор

  МОН лого