Уча се да преподавам немски език

Жена с лаптоп в кафене © GettyImages


 

Онлайн квалификация

Квалификационната програма Уча се да преподавам немски език (DLL) поставя процеса на преподаването в центъра на вниманието и представлява практически ориентирана програма за квалификация на учители по немски език по цял свят както в начален, така и в среден етап на обучение и в обучението за възрастни.

Иновативната концепция на DLL е разработена с фокус върху ежедневните дейности на учителите и  предизвикателствата в класната стая, с които се сблъскват. Целта на програмата е да актуализира и разшири придобитите по време на следването или преподаването знания и умения за преподаването и ученето на езици.

Традиционните теми като преподаване на умения, на граматика и лексика, фонетика, литература, социални форми и др. са интегрирани в квалификационна концепция, насочена към компетенциите и практиката. С помощта на видеозаписи на учебни часове и провеждането на проекти за изучаване на практиката учителите могат да осмислят и актуализират вече наличните си умения и да приложат новите знания в учебните си часове. Програма се състои от десет  модула на различни теми, които се обработват по време на онлайн срещи на живо и самостоятелна работа онлайн.

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 20.01.2023 – 23.04.2023

Самите ученици и всичко, което носят със себе си, влияе на процеса на учене и преподаване. Колкото по-добре познаваме учениците си, толкова по-добре можем да ориентираме действията си в час и да ги подпомагаме и придружаваме.

Автори:
Проф. Д-р Брита Хуфайзен
Д-р Йоханна Клипел
д-р Лина Пилипаитите
Сандра Балвег
Сандра Друм

 
Задачи, упражнения и интерактивност в класната стая е начинът да се научиш да работиш с езика. Този модул показава как става това в модерното обучение по чужд език чрез уменията говорене и писане.

Автори:
проф. Д-р Херман Функ
д-р Кристина Кун
д-р Дирк Скиба
Доротеа Шпаниел-Вайзе
д-р Райнер Вике

 
На какво се опираме, когато планираме урока, кои концепции за учебните цели и компетенции са в основата на действията ни? Как планираме една урочна единица, какви са възможните представи за смислена последователност на фазите на урока? Начинът, по който планираме урока, се определя от учебните програми и от дидактико-методическите принципи. С този модул ще можете да си изработите актуални ориентири за ежедневната Ви учителска работа и  ще научите новости в областта на планирането на урока.

Автори:
проф. д-р Рюдигер Гротян (Рурски университет, Бохум)
проф. д-р Карин Клепин (Рурски университет, Бохум)
д-р Имке Мор (Гьоте-институт Мюнхен)
Карин Енде  (Гьоте-институт Мюнхен)
Този модул се обръща към учители по немски език на юноши и младежи на възраст от 12 до 19 години. Той представя най-новите научни познания в тази област и обяснява когнитивните, физическите, социални и езикови процеси в развитието на младежите и тяхното значение за ученето на езици. Данни от анкети с младежи показват, каква роля играе мотивацията и каква е представата на младежите за добър учител по немски език.

Автори:
Дороте Заломо
д-р Имке Мор (Гьоте-институт)
 

Всеки курс продължава 12 седмици и изисква работа около 8 часа седмично. Предпоставка за участие е знания по немски език от ниво В2 нагоре.

Участниците работят по заданията онлайн в класна стая на учебната платформа на Гьоте-институт и редовно получават обратна връзка от туторите си. За успешното обучение на квалификационния курс участниците получават по 3 кредитни точки.

Таксата за участие е 300 лева. Формуляра за участие ще намерите тук:
Формуляр за участие

Моля изпратете попълнения формуляр до 05.01.2023 г. на bildung-sofia@goethe.de. Ще получите потвърждение с нашите банкови данни.