Уча се да преподавам немски език

DLL онлайн по време на корона

Гьоте-институт в София пренастройва квалификационните си програми и предлага на учителите по немски език в България два безплатни онлайн квалификационни курса от програмата Уча се да преподавам немски език по следните модули:
 

На какво разчитаме, когато планираме часовете си по немски език, кои концепции за целите / уменията, които искаме да постигнем в час, стоят в основата на нашите действия? Как да планираме часа, какви идеи за смислени последователности от фази на преподаването съществуват? Начинът, по който планираме часа, се влияе от рамковите насоки и дидактико-методическите принципи. В този модул ще развиете актуални ориентири за ежедневната си работа като учител и ще научите нови подходи в областта на планиране на учебния час.

Автори:
проф. Д-р Михаел Легутке (Университет Юстус Либих, Гисен)
д-р Михаел Шарт (Университет Кейо, Токио)
Този модул се обръща към учители по немски език на юноши и младежи на възраст от 12 до 19 години. Той представя най-новите научни познания в тази област и обяснява когнитивните, физическите, социални и езикови процеси в развитието на младежите и тяхното значение за ученето на езици. Данни от анкети с младежи показват, каква роля играе мотивацията и каква е представата на младежите за добър учител по немски език.

Автори:
Дороте Заломо
д-р Имке Мор (Гьоте-институт)

 
Участниците в курса ще работят онлайн във виртуален курс на платформата на Гьоте-институт и през цялото време ще получават обратна връзка от тутор. По време на курса ще се проведат поне три виртуални срещи на живо през Adobe Connect. За успешното завършване на курса участниците ще получат 3 квалификационни кредита. Курсовете стартират на 27.04.2020 и приключват на 17.07.2020
 
Уча се да преподавам немски език (DLL) поставя процеса на преподаването в центъра на вниманието и представлява практически ориентирана програма за квалификация на учители по немски език по цял свят както в начален, така и в среден етап на обучение и в обучението за възрастни.

Иновативната концепция на DLL беше разработена с фокус върху ежедневните дейности на учителите и  предизвикателствата в класната стая, с които се сблъскват. Традиционните теми като преподаване на умения, на граматика и лексика, фонетика, литература, социални форми и др. са интегрирани в квалификационна концепция, насочена към компетенциите и практиката. С помощта на видеозаписи на учебни часове и провеждането на проекти за изучаване на практиката учителите могат да осмислят и актуализират вече наличните си умения и да приложат новите знания в учебните си часове.

Може да свалите формуляра за записване от тук.

Записване до 21.04.2020 г.