Уча се да преподавам немски език

Квалификационна програма за учители по немски език в сътрудничество с Нов български университет

Уча се да преподавам немски език (DLL) поставя процеса на преподаването в центъра на вниманието. Квалификационната програма на Гьоте-институт служи за квалификация на учители по немски език по цял свят, която е близо до практиката – както в начален, така и в среден етап на обучение и в обучението за възрастни.

Иновативната концепция на DLL беше развита с поглед към ежедневните дейности на учителите и поставените пред тях предизвикателства в класната стая. Традиционните теми като преподаване на умения, на граматика и лексика, фонетика, литература, социални форми и др. са интегрирани в квалификационната концепция, насочена към уменията и практиката.

С помощта на видеозаписи на учебни часове и провеждането на проекти за изучаване на практиката учителите могат да отчетат и актуализират вече наличните си умения и да приложат новите знания в учебните си часове.

Базисната програма се състои от следните шест модула, които се обработват по време на присъствени семинари и самостоятелна работа онлайн:

  • DLL 1: Компетенции на учителя и организиране на часа
  • DLL 2: Как се учи немски като чужд език?
  • DLL 3: Немски като чужд език
  • DLL 4: Задачи, упражнения и интерактивност
  • DLL 5: Учебни материали и медии
  • DLL 6: Курикулум и планиране на часа 
По време на работата онлайн участниците биват напътствани от тутори на Гьоте-институт. Предпоставка за участие в програмата е минимално езиково ниво В2 и завършено висше образование.

От м. март 2019 г. програмата DLL  ще бъде предлагана в сътрудничество с НБУ. Тази пролет предлагаме модулите
 

Самите ученици и всичко, което те носят в час със себе си, влияе на процеса на преподаване и учене. Колкото по-добре познаваме нашите ученици, толкова по-добре може да ориентираме по тях нашите преподавателски дейности и да ги подпомагаме и съпътстваме. С това са свързани и други въпроси като факторите, които влияят върху изучаването на чужди езици на различните целеви групи, както и научните теории за ученето като цяло и по-специално ученето на езици. Този модул показва как да се научите да учите езици, как учащите отразяват своето учене, как да подхождат към обучението все по-независимо и систематично и как учителите могат да ръководят тези процеси.

Автори:
Проф. д-р Брита Хуфайзен
Д-р Йоханна Клипел
Д-р Лина Пилипайтите
Сандра Балвег, М.А.
Сандра Друм, М.А.
 
Задачите, упражненията и интерактивността в класната стая са начин да се научите да действате езиково. Този модул показва как става това в съвременното езиково обучение посредством уменията говорене и писане. По примера на тези умения се илюстрира как задачите и упражненията могат да бъдат координирани оптимално в учебния час и как учителите могат да ги разпознават и допълват в учебниците.

Автори:
Проф. д-р Херман Функ
Д-р Кристина Кун
Д-р Дирк Скиба
Доротея Спаниел-Вайзе
Д-р Райнер Вике
 
 
на датите:
15.03., 16.00 – 19.30 ч. – присъствен семинар 1
16.03., 08.30 – 18.00 ч. – продължение на присъствен семинар
18.03.-14.06. – онлайн-фаза          
15.06., 08.30 – 18.00 ч. - присъствен семинар 2
 
За успешното приключване на един модул участниците получават 3 кредитни точки. Таксата за участие е 300 лева на модул.

Присъствените семинари ще се провеждат в Центъра за квалификации на НБУ, гр. София, ул. „Княз Борис“ 99.

За записване и допълнителна информация, моля, обръщайте се към:

02/9800099; 09802210; 0884026910

etrifonova@nbu.bg; glalova@nbu.bg; idobriyanova@nbu.bg
 
Записване до 8.03.2019 г.
 

Партньор

New Bulgarian University