Уча се да преподавам немски език

Квалификационна програма за учители по немски език в сътрудничество с Нов български университет

Уча се да преподавам немски език (DLL) поставя процеса на преподаването в центъра на вниманието. Квалификационната програма на Гьоте-институт служи за квалификация на учители по немски език по цял свят, която е близо до практиката – както в начален, така и в среден етап на обучение и в обучението за възрастни.

Иновативната концепция на DLL беше развита с поглед към ежедневните дейности на учителите и поставените пред тях предизвикателства в класната стая. Традиционните теми като преподаване на умения, на граматика и лексика, фонетика, литература, социални форми и др. са интегрирани в квалификационната концепция, насочена към уменията и практиката.

С помощта на видеозаписи на учебни часове и провеждането на проекти за изучаване на практиката учителите могат да отчетат и актуализират вече наличните си умения и да приложат новите знания в учебните си часове.

Базисната програма се състои от следните шест модула, които се обработват по време на присъствени семинари и самостоятелна работа онлайн:

  • DLL 1: Компетенции на учителя и организиране на часа
  • DLL 2: Как се учи немски като чужд език?
  • DLL 3: Немски като чужд език
  • DLL 4: Задачи, упражнения и интерактивност
  • DLL 5: Учебни материали и медии
  • DLL 6: Курикулум и планиране на часа 
По време на работата онлайн участниците биват напътствани от тутори на Гьоте-институт. Предпоставка за участие в програмата е минимално езиково ниво В2 и завършено висше образование.

През месец февруари 2020 г. стартираме квалификационен курс с модул DLL 6: Курикулум и планиране на часа.
 
На какво разчитаме, когато планираме часовете си по немски език, кои концепции за целите / уменията, които искаме да постигнем в час, стоят в основата на нашите действия? Как да планираме часа, какви идеи за смислени последователности от фази на преподаването съществуват? Начинът, по който планираме часа, се влияе от рамковите насоки и дидактико-методическите принципи. В този модул ще развиете актуални ориентири за ежедневната си работа като учител и ще научите нови подходи в областта на планиране на учебния час.

Автори:
Проф. д-р Рюдигер Гротян (Университет Бохум)
Проф. д-р Карин Клепин (Университет Бохум)
Д-р Имке Мор (Гьоте-институт Мюнхен)
Карин Енде (Гьоте-институт Мюнхен)
Обучението ще се проведе на следните дати:
Програма
14 февруари, 15.00 – 18.30 ч. – Присъствен семинар 1
17 февруари – 8 май – Онлайн-фаза
15 май, 15.00 – 19.00 ч. – Присъствен семинар 2
 
За успешното приключване на модула участниците получават 3 кредитни точки. Таксата за участие е 300 лева.

Може да свалите формуляра за записване от тук.

Записване до 05.02.2020 г.
 

Партньор

New Bulgarian University