Уча се да преподавам немски език

„Уча се да преподавам немски език“ е нова квалификационна програма на Гьоте-институт за учители по немски език. Базисната програма се състои от следните шест модула, които се обработват по време на присъствени семинари и самостоятелна работа онлайн:

  • Компетенции на учителя и организиране на часа
  • Как се учи немски като чужд език?
  • Немски като чужд език
  • Задачи, упражнения и интерактивност
  • Учебни материали и медии
  • Курикулум и планиране на часа
За онлайн-обработката на един модул са необходими около 75–90 часа. По време на работата онлайн участниците биват напътствани от тутори на Гьоте-институт. Предпоставка за участие в програмата е минимално езиково ниво В2 и завършено висше образование.
Целта на програмата е да актуализира и разшири придобитите по време на следването или преподаването знания и умения за преподаването и ученето на езици. Преподавателите по немски език стават по-сигурни в действията си по време на час и учат с помощта на проекти за изучаване на практиката как да се развиват непрекъснато като преподаватели. Задачите за систематично наблюдение на часовете,  и записани на видео размишления върху видяното, помагат да се проверяват педагогически и дидактични концепции и да се ускори собственото професионализиране.