Уча се да преподавам немски език

Квалификационна програма за учители по немски език в сътрудничество с Нов български университет

Уча се да преподавам немски език (DLL) поставя процеса на преподаването в центъра на вниманието. Квалификационната програма на Гьоте-институт служи за квалификация на учители по немски език по цял свят, която е близо до практиката – както в начален, така и в среден етап на обучение и в обучението за възрастни.

Иновативната концепция на DLL беше развита с поглед към ежедневните дейности на учителите и поставените пред тях предизвикателства в класната стая. Традиционните теми като преподаване на умения, на граматика и лексика, фонетика, литература, социални форми и др. са интегрирани в квалификационната концепция, насочена към уменията и практиката.

С помощта на видеозаписи на учебни часове и провеждането на проекти за изучаване на практиката учителите могат да отчетат и актуализират вече наличните си умения и да приложат новите знания в учебните си часове.

Базисната програма се състои от следните шест модула, които се обработват по време на присъствени семинари и самостоятелна работа онлайн:

  • DLL 1: Компетенции на учителя и организиране на часа
  • DLL 2: Как се учи немски като чужд език?
  • DLL 3: Немски като чужд език
  • DLL 4: Задачи, упражнения и интерактивност
  • DLL 5: Учебни материали и медии
  • DLL 6: Курикулум и планиране на часа 
По време на работата онлайн участниците биват напътствани от тутори на Гьоте-институт. Предпоставка за участие в програмата е минимално езиково ниво В2 и завършено висше образование.

През есента на 2019 г. стартираме квалификационен курс с модул DLL 2: Как се учи немски като чужд език?
 

Самите ученици и всичко, което те носят в час със себе си, влияе на процеса на преподаване и учене. Колкото по-добре познаваме нашите ученици, толкова по-добре може да ориентираме по тях нашите преподавателски дейности и да ги подпомагаме и съпътстваме. С това са свързани и други въпроси като факторите, които влияят върху изучаването на чужди езици на различните целеви групи, както и научните теории за ученето като цяло и по-специално ученето на езици. Този модул показва как да се научите да учите езици, как учащите отразяват своето учене, как да подхождат към обучението все по-независимо и систематично и как учителите могат да ръководят тези процеси.

Автори:
Проф. д-р Брита Хуфайзен
Д-р Йоханна Клипел
Д-р Лина Пилипайтите
Сандра Балвег, М.А.
Сандра Друм, М.А.
 
Обучението ще се проведе на следните дати:
04.10., 15.00 – 18.30 ч. – Присъствен семинар 1
05.10. – 12.12. – онлайн-фаза
13.12., 15.00 – 18.30 ч. – Присъствен семинар 2
14.12., 09.00 – 12.30 ч. – Продължение присъствен семинар 2
 
За успешното приключване на модула участниците получават 3 кредитни точки. Таксата за участие е 300 лева.

Може да свалите формуляра за записване от тук.

Записване до 30.09.2019 г.
 

Партньор

New Bulgarian University