Допълнителна квалификация в България

Допълнителна кавалификация Снимка: Goethe-Institute in Deutschland

Гьоте-институт България предлага на българските учители по немски език възможности за повишаване на квалификацията.

Нашите предложения

Лятна академия за немски език на Черно море

за учители по немски в детски градини, основни училища и гимназии

Варна, 26.-30. Август 2019 г.
Срок за кандидатстване 30.06.2019 г.


И тази година Гьоте-институт България и Гьоте-институт Румъния ще организират Лятна академия за немски език и биха искали да поканят учители по немски като чужд език във всички видове училища в начален, прогимназиален (5-8 клас) и гимназиален (9-12 клас) курс.

Уча се да преподавам немски език

„Уча се да преподавам немски език“ е нова квалификационна програма на Гьоте-институт за учители по немски език. 

Grünes Diplom

Гьоте-институт предлага на новопостъпващи и преподаватели с малък опит стандартизирана, модулна квалификация без откъсване от работа за преподаване на немски като чужд език на възрастни.