Партньори за съвместна работа

Символично изображение за мрежова връзка: Много групи хора, застанали върху мрежа от линии. Те образуват мрежа. © Getty Images

Културни дружества

Германско-българските културни дружества в България (в Русе и в Пловдив) получават годишно проектно финансиране от Гьоте-институт, като дейността им се фокусира преди всичко в езикови курсове и културна програма.

Ресурсни центрове

Ресурсните центрове на отдел Сътрудничество в образованието са създадени към регионалните библиотеки в Монтана, Плевен, Пловдив, Русе и Варна и отговарят на потребностите на педагозите.

Немски читални

Гьоте-институт България, отдел Информация и библиотека, ръководи заедно с нашите партньори, регионалните библиотеки в Пловдив, Русе и Варна, три немски читални.

Контакт

следвайте ни