Knihovna
FAQ – často kladené dotazy

1. V kterých knihovnách mimo Prahu je možné si vypůjčit německé knihy a další média?
Goethe-Institut spolupracuje s několika českými knihovnami a financuje pravidelnou aktualizaci jejich německého knižního fondu. 
V partnerských knihovnách v Brně, Liberci, Olomouci, Ostravě a Plzni je možné zapůjčit vybrané novinky z beletrie a naučné literatury. 
Partnerské knihovny


2. Přijímá knihovna Goethe-Institutu knihy darem?
Ano, přijímá. Vyhrazujeme si však právo zařadit do fondu pouze nové knihy, které odpovídají profilu fondu. V opačném případě mohou být knihy nabídnuty dalším českým knihovnám nebo návštěvníkům knihovny volně k rozebrání.


3. Kde je k dispozici souborný katalog německých knihoven?
Souborný katalog německých knihoven: 
Karlsruher virtueller Katalog

Souborný katalog časopisů, novin a titulů vycházejících na pokračování lze nalézt zde: 
Zeitschriftendatenbank (ZDB)


4. Kde lze objednat knihy z Německa prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS)?
Goethe-Institut neposkytuje mezinárodní MVS (MMVS). V případě zájmu o MMVS se lze obrátit například na Národní knihovnu České republiky, Moravskou zemskou knihovnu v Brně nebo Státní vědeckou knihovnu v Olomouci. Knihy z fondu GI jsou v rámci MVS k dispozici knihovnám v ČR.


5. Kde lze objednat a koupit německé knihy? 
Pro objednávku knih z Německa lze využít internetových knihkupectví nebo specializovaných služeb firem, např. Megabooks nebo Signet.


6. Kde jsou na internetu dostupné knihy německých autorů ve fulltextovém vydání zdarma? 
Plné texty literárních děl najdete na: Projekt Gutenberg, databáze plných textů ZENO nebo na Wikisource.


7. Které německé knihy byly přeloženy do češtiny? 
Přehled knih přeložených z němčiny do češtiny získáte na stránkách České národní bibliografie (kód jazyka originálu je ger).

Informace o titulech, jejichž překlad do češtiny byl podpořen Goethe-Institutem lze nalézt na stránkách:
Podpora překladu


8. Kde je k dostání tzv. zjednodušená četba v němčině, případně dvojjazyčná vydání knih?
Tzv. zjednodušenou četbu v němčině je možno zapůjčit v knihovně Goethe-Institutu. Ke koupi jsou tyto tituly v České republice v několika větších knihkupectvích, např. Kanzelsberger či u specializovaných firem, např. Neoluxor nebo Megabooks. Dvojjazyčné knihy vydává např. nakladatelství  Argo, Edika nebo Computer Press.