Tempelhofské pole v Berlíně
Experiment a volný prostor

Tempelhofer Feld
Tempelhofer Feld | Foto: Tempelhof Projekt GmbH

Volná plocha o rozloze 380 hektarů uprostřed velkoměsta: Od roku 2008, kdy letiště Tempelhof zastavilo svůj provoz, se tento areál vyvinul v největší městský park v Berlíně. Tam, kde dříve letadla rolovala ke startovací pozici, dnes krouží po dráze běžci a cyklisté. Hráči baseballu odpalují míče, procházející se chodci si užívají daleký rozhled a zahrádkáři relaxují mezi bramborami a slunečnicemi.

Po zavření letiště měl Berlínský senát v plánu postavit na Tempelhofském poli /Tempelhofer Feld/ tisíce bytů a novou ústřední knihovnu. Berlíňanky a Berlíňané však tento záměr prostřednictvím referenda jasně odmítli. V květnu 2014 hlasovali většinově pro návrh zákona, který předložila iniciativa s názvem „100 Prozent Tempelhofer Feld“ a který zástavbu plochy bývalého letiště vylučuje. Do konce roku 2015 bude za účasti obyvatelstva sestaven „Plán rozvoje a péče“. Tilmann Heuser, zemský jednatel Svazu pro životní prostředí a ochranu přírody (BUND), koordinuje tento proces v pověření Berlínského senátu. Na informačních akcích, v tematických dílnách a takzvaných „polních dialozích“ mohl každý, kdo chtěl, přednést svoje nápady a přání.

Tempelhofská svoboda: místo pro všechny

Tempelhofer Feld Tempelhofer Feld | Foto: Tempelhof Projekt GmbH


Tilmann Heuser shrnuje výsledek takto: „Berlíňanky a Berlíňané by chtěli Tempelhofské pole měnit pokud možno co nejméně a chtěli by zachovat jedinečnost této volné plochy.“ Přejí si prostory pro rozvíjení různých možností namísto pevně daného využití, svobodu a rozlehlost namísto rozparcelovaných nabídek trávení volného času. Až na doplňující prvky, jako je více toalet, laviček nebo pítek s pitnou vodou, by podle přání obyvatel města mělo zůstat vše tak, jak je. „Tempelhofské pole je nekomerční místo, které je přístupné každému a umožňuje pohyb, setkávání a komunikaci,“ prohlašuje Tilmann Heuser. Respekt vůči tomuto místu ukazuje, že rozvoj města zahrnuje víc než jen definování ploch a stanovení jejich využití. „Na Tempelhofském poli jako měnícím se urbánním prostoru je víc než zřejmý význam volných ploch a volných prostranství ve městě.“ Jinými slovy: Urbánnost je víc než jen stavby a beton.

Mýtus jménem Tempelhof

Flughafengebäude Flughafengebäude | Foto: Tempelhof Projekt GmbH

Vášeň, s jakou mnoho Berlíňanů diskutuje o budoucnosti Tempelhofského pole, souvisí také s mnohovrstevnatou minulostí tohoto místa. Ať už to byl sport, letectví, doba národního socialismu nebo studená válka – historické stopy z 19. a 20. století dělají z tohoto areálu místo s bohatou historií. Už v roce 1883 se na Tempelhofském poli honili za míčem fotbalisté a hráči kriketu. V roce 1909 zde svými vynálezy vyvolávali nadšení Berlíňanů průkopníci letectví jako hrabě Ferdinand von Zeppelin nebo Orville Wright. A v roce 1923 bylo otevřeno letiště, ze kterého nechal Adolf Hitler v letech 1936 až 1941 vybudovat propagandisticky účinné „světové letiště Tempelhof“ /Weltflughafen Tempelhof/. Německá SS zřídila v tomto areálu koncentrační tábor Columbia. Během druhé světové války využíval plochu zbrojní průmysl a vykořisťoval při tom tisíce lidí k nuceným pracím. Berlínským leteckým mostem z let 1948/49 založili západní Spojenci mýtus jménem Tempelhof a udělali z tohoto letiště mezinárodně známý symbol hájení svobody. Když totiž Sovětský svaz předtím zablokoval všechny pozemní a vodní cesty do Západního Berlína, který byl v podstatě izolovaným ostrovem uprostřed východního bloku, zásobovali Britové a Američané město ze vzduchu a zajistili tak jeho přežití.

Experimentální pole pro zapojení občanů

Blick über die Landebahn nach Neukölln Blick über die Landebahn nach Neukölln | Foto: Tempelhof Projekt GmbH

Komentované prohlídky, softwarové aplikace a informační tabule mají oživit historii Tempelhofského pole – také to je výsledek zapojení občanů. Otevřeně, férově a transparentně diskutovat, pojmenovávat konflikty a nalézat věci, které lidi spojují. Tempelhofský areál je experimentálním polem pro společný plánovací proces politiky, administrativy a občanů. Jak zajistit, aby se každý mohl vyjádřit, aniž by se ztratil v nekonečných diskusích? Koordinátor Tilmann Heuser k tomu říká: „Důležité je dobře tematicky strukturovat celý proces. V našem případě jsou například stěžejními body ochrana přírody, historie, sport nebo park management. Pak jde o to, abychom konkrétní obsah podložili časovými plány a opatřeními. Tak dospějeme k závazným výsledkům, které budou široce akceptovány.“

Stavět byty, zachovat volný prostor

Flughafendach mit Radarturm Flughafendach mit Radarturm | Foto: Tempelhof Projekt GmbH

Plány na budoucí využití existují i pro památkově chráněnou letištní budovu o rozloze 300.000 m2, která přiléhá k Tempelhofskému poli. Hala je pronajímána pro konání festivalů, veletrhů a koncertů a v jednom ze sedmi hangárů bydlí uprchlíci. Berlínský senát má v plánu otevřít na střeše dlouhé 1,3 km pochozí galerii, která představí historii tohoto místa. Okázalejší je návrh architekta Arno Brandlhubera: Za účelem zmírnění bytové nouze chce tento architekt celou budovu zvýšit o osm poschodí. Tímto způsobem by mohlo vzniknout 3.500 bytů – tolik, kolik se jich na Tempelhofském poli původně plánovalo. Zachovat volný prostor a stavět byty – obojí by bylo možné. Možná, že Tempelhofské pole je místem, kde se může obzvlášť dobře rozvíjet průkopnický duch a neobvyklé nápady.