Historie
Příběh Goethova pomníku

Podstavec Goethova  pomníku
Podstavec Goethova pomníku | Foto: Goethe-Institut

Podstavec z roku 1883, který byl kdysi součástí velkolepého Goethova pomníku, má za sebou dobrodružnou cestu: z Karlových Varů doputoval až na břeh Vltavy. Před Goethe-Institutem tak nyní může stát artefakt, jehož historie se začala psát před 132 lety, a jenž byl nyní dotvořen českým umělcem Jiřím Davidem.

Johann Wolfgang von Goethe navštívil Karlovy Vary třináctkrát: „Na světě jsou jen tři místa, na nichž bych chtěl žít: Výmar, Řím a Karlovy Vary“, řekl. Aby Goethova záliba k lázeňskému městu neupadla v zapomnění, postavili místní radní slavnému básníkovi v roce 1883 pomník. Sestával z nádherného mramorového podstavce a Goethovy busty, již vyhotovil stuttgartský sochař profesor Adolf von Donndorf (ten ovšem toto své dílo později označil za značně nepodařené).

odsunutý goethe

Na prestižním místě před Císařskými lázněmi stál pomník až do roku 1946. Bomby, dopadající na město v závěru války, jej sice ušetřily, padl ovšem za oběť poválečným čistkám. Městem zřízená “Místní osvětová rada” rozhodla nejprve o jeho zabednění a následném stržení.
 
Člen rady a přednosta Stavebního přadu v Karlových Varech tehdy toto rozhodnutí zdůvodnil následujícně: „O genialitě Goethově a jeho světové slávě není třeba se šířiti. Jeho význam v dějinách Karlových Varů, které si oblíbil, které opěvoval a jejímž geologickým průzkumem se zabýval jako jeden z prvních, je nesporný. Uznávajíce toto vše, zjišťujeme naproti tomu, že byl typickým představitelem němectví. Je známa jeho úcta až servilnost vůči aristokracii a panovnickým rodům […]. Ačkoliv byl velikánem literatury, jako člověk byl malý, jeho lidský profil je nám cizí a ne příliš sympatický.“ (cit. z Slabotínský, Radek: Osudy karlovarských soch a pamětních desek po roce 1945. IN: XV. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2006).

Starý Goethův pomník s bustou před 1945 Starý Goethův pomník s bustou před 1945 | Foto: Goethe-InstitutV roce 1946 se plán změnil ve skutečnost: zatímco busta směla skončit alespoň v muzeu, mramorový sokl byl použit jako suť na vyplnění jednoho z kráterů po bombardování. Pak se na něj zapomnělo. Teprve v zimě 2014 jej ze země náhodně vyrýpl bagr při stavbě parkoviště. Na žádost Goethe-Institutu následně město Karlovy Vary nalezené části podstavce velkoryse zapůjčilo k vystavení.

cesta tam a zase zpátky

Oba historií značně poznamenané mramorové kusy o váze několika tun doputovaly v září 2015 do Prahy, kde se staly jedním z vrcholů oslav 25. výročí otevření Goethe-Institutu v České republice. Na Masarykově nábřeží byly části pomníku poprvé po 70 letech složeny do vzpřímené podoby a nabídly prostor pro novou instalaci Jiřího Davida. Ta se ukázala být velmi populární a kontroverzní – alespoň podle mediálních odhlasů.

(Ne)pomník JWG (Ne)pomník JWG | Foto: Goethe-Institut


V zimě 2015 následovalo překvapení: Městská část Praha 1 oficiálním dopisem žádala okamžité odstranění tohoto uměleckého díla. Argumentováno přitom bylo tím, že kammený artefakt je v podstatě překážkou na komunikaci a může být pro chodce ohrožující. Z trvalé přítomnosti karlovarského artefaktu v pražských ulicích se hlavní město rovněž nezdálo být příliš nadšeno.
 
Následující dva roky se Goethe-Institut pokoušel názor pražských úřadů změnit, na konci však stálo definitivní „ne“. Krátce před Vánoci 2017 se tak pomník vydal znovu na cestu – domů do Karlových Varů.

Rozsekaný svědek

V domovských Varech se kdysi odsunutý a v Praze odmítnutý Goethův podstavec dočkal vřelého přijetí. Město se přiklonilo k názoru, že historický artefakt by měl být znovu vztyčen na novém místě a sloužit coby svědek a dokument obzvláště proměnlivého příběhu česko-německých kulturních vztahů.
 
16. září 2018 tak bude původní podstavec pomníku odhalen na Goethově stezce, nedaleko místa, kde se mezi lety 1883-1946 tyčil celý pomník. V jeho těsném sousedství, na novodobém podstavci z 50. let, spočívá i původní Goethova busta.
 
Zda se tím turbulentní příběh Goethova karlovarského pomníku uzavře, ukáže až čas. Goethe-Institut nyní ve spolupráci s městem především vytvoří informační materiál pro návštěvníky města a místa, vznikne i turistická aplikace, která provede zájemce po Goethových stopách v Karlových Varech. Lidé tak budou moci snadno nahlédnout od historie, jejíž příběhy se vyplatí objevovat i dnes.