Palác kultury v Drážďanech
Boj o palác kultury

Palác kultury v Drážďanech

Drážďanský Palác kultury, který je v provozu od roku 1969, je již několik let předmětem vášnivého sporu. Nejde v něm přitom o samotnou architekturu budovy – svého času chlouba socialistického stavitelství, která je ale dnes již ve velmi špatném stavu. Jde v něm spíš o dění, které se odehrává uvnitř paláce. Město totiž na druhou polovinu roku 2012 plánuje zrealizovat rozsáhlou přestavbu budovy za více jak 70 milionů euro.

Chrám lehkých múz, ve kterém si dávali dostaveníčko nejen příznivci popové či lidové hudby, a kde se konávaly různé abiturientské oslavy a kuchařské show, se má stát centrem vysoké kultury. Rekonstrukce se má zaměřit především na proměnu původního víceúčelového sálu v koncertní sál s dokonalou akustikou, který by vyhovoval i nárokům Drážďanské filharmonie. Proti tomuto záměru však protestuje architekt budovy. Plánovaný zásah považuje za porušení svých autorských práv.

„Hanebné jednání“

Vnější část Paláce kultury by měla zůstat bez větších změn. I v interiéru plány vycházejí z původní podoby budovy. Zachována má zůstat dokonce i obrovská – 30 metrů vysoká a 10 metrů široká – nástěnná malba s názvem Putování rudé vlajky (Der Weg der roten Fahne). Jedná se o barevné sklo na betonové desce, které zdobí západní stěnu této víceúčelové budovy zvané Kulti (kulturák). Architekt Wofgang Hänsch projekt ale jednoznačně odmítá jako „barbarský“.

„Zruší se funkční víceúčelový sál, aby se zřídil koncertní sál. To je naprosto hanebné jednání.“ Podle Hänsche se jedná v případě tohoto plánu rekonstrukce o „nepřípustné znehodnocení“ jeho autorským zákonem chráněného díla. Je to ze strany města „úlet“, proti kterému se architekt brání žalobou.

Dlouhá historie

Pokud architekt Hänsch zvítězí, bude muset víceúčelový sál zůstat zachován. Tato debata na téma kulturák se v Drážďanech vede již několik let a poslední události ji jen nanovo rozvířily. Velkou roli sehrála už v roce 2008, kdy se stala ústředním tématem volebního boje o křeslo starosty poté, co rekonstrukci schválila městská rada.

„Zachovejte nám Palác kultury“ hlásali tenkrát SPD, Die Linke (levicová strana) a některá další místní sdružení. Jejich členové kritizovali, že město ničí funkční architektonický celek a vyhání populární hudbu z centra města. Navíc upozorňovali, že celá řada obyvatel Drážďan má s touto budovou, ve které se dřív konaly maturitní večírky a plesy, spojeny pozitivní vzpomínky.

Avšak všichni se shodnou na tom, že se něco udělat musí. Na konci roku 2012 budově totiž vyprší povolení k provozu – mimo jiné i proto, že nesplňuje aktuální protipožární předpisy. V současné době jsou ale na pořadu dne spíš bouřlivé debaty mezi zastánci a odpůrci plánované rekonstrukce. Architektonicky je tato jednoduchá stavba – hladký skleněný kvádr na žulovém podstavci – považovaná za začátek poválečné moderny v Drážďanech. Herec Uwe Steimle, který patří do tábora odpůrců rekonstrukce, je přesvědčen, že tuto stavbu z dob NDR Drážďanům závidí „celá Spolková republika“. V tomto sporu tedy nejde o pouhý svár mezi klasickou hudbou a kuchařskými show, pro mnoho zúčastněných se téma stalo otázkou jejich vlastní identity.

Svobodný stát Sasko má ve věci jasno. Zemská vláda chce přibližně polovinu nákladů na rekonstrukci financovat z evropského fondu regionálního rozvoje. A v městské radě panuje jednoznačná většina zastánců rekonstrukce: CDU, FDP, Občanská frakce a Zelení v tomto případě výjimečně táhnou za jeden provaz.

Vinice a lepší zvuk

Zastávají názor, že nový sál je nejlepší možné řešení. Architektonické modely na první pohled připomínají lipský Gewandhaus. Řady, kde by měli sedět diváci, vypadají jako svahy vinic; pódium, které dosud bývalo v čele sálu, je přesunuto do středu. Do nového sálu by se mělo vejít na 1900 diváků, což je přibližně o 500 méně než dosud.

Filharmonie se do centra dění ale neposune pouze prostorově, nová by měla být i programová struktura kulturáku, v níž by dvě třetiny programu do budoucna měly tvořit koncerty klasické hudby. Zbylou třetinu pak doplní jazz, šanson a pop. Koncerty rokové hudby a kuchařské show by se podle představ příznivců rekonstrukce měly přesunout na drážďanské výstaviště – daleko od centra města.