Architektonická procházka Norimberkem
Bavorská pokladnice

Norimberk si pěstuje pověst pokladnice architektury. Pozornost přesahující hranice regionu přitáhl naposledy v roce 1996, kdy výsledek referenda znemožnil realizaci stavby slavného amerického architekta Helmuta Jahna, plánované do samého jádra města. Převládla touha po historické rekonstrukci centra, které bylo za druhé světové války z devadesátiosmi procent zničeno. Francká metropole si díky tomu do značné míry zachovala dodnes svoji středověkou podobu.

Přesto v uplynulých letech vznikla řada novostaveb hodných pozornosti. Nezřídka vzešel podnět od obce, která úspěšně naordinovala omlazovací kúru reprezentativním budovám městských institucí, jako například Domu umělců poblíž nádraží nebo Městské knihovně Luitpoldhaus. Současně začala pro město, vyhodnocené v roce 1992 týdeníkem Spiegel za nejnudnější velkoměsto Německa, pracovat renomovaná architektonická studia jako Allmann, Wappner, Sattler či Gerkan, Marg und Partner. Dnes vám proto můžeme představit Norimberk jako pulsující regionální centrum, které udává trendy i v architektuře.

Norimberské divadlo

Richard-Wagner-Platz 2-10, 90443 Nürnberg
49°26′47″N, 11°4′31″E
Professor Friedrich Planung Architekti, 2010
 
 • Norimberské divadlo, vnější pohled Foto: © Stadt Nürnberg
  Norimberské divadlo, vnější pohled
 • Norimberské divadlo, pohled z ulice Sandstraße Foto: © Stadt Nürnberg
  Norimberské divadlo, pohled z ulice Sandstraße
 • Norimberské divadlo, vstup Foto: © Stadt Nürnberg
  Norimberské divadlo, vstup
 • Norimberské divadlo, vnitřní pohled Foto: © Stadt Nürnberg
  Norimberské divadlo, vnitřní pohled
 • Norimberské divadlo, pohled na jeviště Foto: © Stadt Nürnberg
  Norimberské divadlo, pohled na jeviště
Divadlo, vybudované původně v roce 1951 jako kino a varieté pro vojáky americké armády v blízkosti historické budovy opery, prošlo v roce 2010 generální rekonstrukcí. Ta nespočívala pouze ve výměně již zastaralých technologií, ale vznikla i zcela nová budova foyeru, postavená podle návrhů hamburského ateliéru Professor Friedrich und Partner. Divadlo se tak nyní může pochlubit velkorysou skleněnou fasádou se zlatými lizénami směrem k náměstí Richarda Wagnera. Nový vstup divadla je spojovací stavbou provázán s budovou opery v jeden urbanistický celek.

Velkorysé otevřené schodiště podél skleněné fasády foyeru propojuje komorní divadlo v suterénu, činohru v přízemí a patře s experimentální scénou Blue Box v nejvyšším poschodí.

Všechna hlediště jsou uměřeně elegantní a mají k dispozici vlastní foyer se šatnami a občerstvením. V činoherním sále byl zvětšen rozestup mezi řadami sedadel. Nový nábytek a nové kombinace barev úspěšně navazují na charakter místa. Zde nainstalovaná jevištní technika vytváří nejlepší předpoklady pro širokou paletu scénických přístupů.

Městská knihovna

Gewerbemuseumsplatz 4, 90403 Nürnberg
49°27'6"N, 11°4'57"E
Baum Kappler Architekti, 2011
 
 • Městská knihovna v Norimberku, vnější pohled Foto: © Stadt Nürnberg
  Městská knihovna v Norimberku, vnější pohled
 • Městská knihovna v Norimberku, štíhlá novostavba u Kateřinského kláštera Foto: © Stadt Nürnberg
  Městská knihovna v Norimberku, štíhlá novostavba u Kateřinského kláštera
 • Městská knihovna v Norimberku, vnější pohled Foto: © Stadt Nürnberg
  Městská knihovna v Norimberku, vnější pohled
 • Městská knihovna v Norimberku, pohled od mostu k ostrovu Schütt Foto: © Stadt Nürnberg
  Městská knihovna v Norimberku, pohled od mostu k ostrovu Schütt
Luitpoldhaus z roku 1911 sice již vícekrát změnil svou architektonickou tvář, po celou dobu však zůstává knihovnou. Sloučením fondů několika pracovišť do centrální knihovny bylo nutné vytvořit místo pro zhruba 700 000 nových položek zastoupených různými médii. Mezi nimi se nacházejí i velice cenné středověké rukopisy, inkunábule, tisky nebo mapy. V rámci přestavby pro ně byly zřízeny mj. čítárna rukopisů, specializované archivy, depozitáře vzácných rukopisů nebo výstavní sál. Ve všech těchto místnostech je zajištěno speciální klima nezbytné pro uchovávání fondů. Kromě funkčních a energetických inovací, systému řízení vnitřního klimatu a konstrukčních i akustických vylepšení byla nejmodernějším technickým možnostem a požadavkům uživatelů přizpůsobena rovněž knihovní logistika.

Návrhem a realizací byl pověřen architektonický ateliér Kappler Gesamtplaner GmbH. Kromě navýšení staré budovy o jedno standardní a jedno ustupující podlaží vznikla i nová polotransparentní vložená část stavby, která navazuje na Kateřinský klášter, a nová štíhlá hmota, připomínající knižní regál.

Sebalder Höfe

Kaiserstraße 9, 90403 Nürnberg
49°27'7.308"N, 11°4'36.3"E
Alpha skupina, Staab Architekti, 2007
 
 • Sebalder Höfe, vnější pohled Foto: © Stadt Nürnberg
  Sebalder Höfe, vnější pohled
 • Sebalder Höfe, pohled na Kaiserschmiedshof Foto: © Stadt Nürnberg
  Sebalder Höfe, pohled na Kaiserschmiedshof
 • Sebalder Höfe, vnější pohled Foto: © Stadt Nürnberg
  Sebalder Höfe, vnější pohled
 • Sebalder Höfe, vnější pohled Foto: © Stadt Nürnberg
  Sebalder Höfe, vnější pohled
 • Sebalder Höfe, dětské divadlo Pfütze Foto: © Stadt Nürnberg
  Sebalder Höfe, dětské divadlo Pfütze
Teprve když se v roce 2004 tiskárna Sebaldus, jejíž vznik se datuje do roku 1658, přestěhovala do norimberského přístavu, bylo možné zahájit přestavbu areálu na ploše přesahující padesát tisíc metrů čtverečních, zabírajícího části starého města u kostela sv. Sebalda, blízko náměstí Rathenauplatz. Ve dvou stavebních fázích zrealizovalo studio Alpha Projektentwicklung GmbH spolu s berlínským architektem Volkerem Staabem smíšenou zástavbu obchodů, kanceláří a bytů. Původní proluku v městském opevnění, které v tomto úseku již chybělo, uzavřel Staab stavbou složenou z vrstev přírodního kamene, za níž se – po zdolání strmých schodů – otevírá jedno z nejpřekvapivějších veřejných prostranství Norimberka. Jako oáza uprostřed městského provozu nabízí útočiště kolemjdoucím i návštěvníkům zdejšího divadla. Od roku 2007 hraje v budově orientované do zadního traktu, navržené rovněž architektem Staabem, dětské divadlo Pfütze, které si již získalo renomé přesahující hranice regionu, jako scény uvádějící náročný program pro děti i dospělé.

Spořitelna Norimberk

Lorenzer Platz 12, 90402 Nürnberg
49°27'2.7642"N, 11°4'46.5204"E
Allmann Sattler Wappner Architekti, 2012
 
 • Spořitelna Norimberk Foto: © Stadt Nürnberg
  Spořitelna Norimberk
 • Spořitelna Norimberk Foto: © Stadt Nürnberg
  Spořitelna Norimberk
Mnichovský architektonický ateliér Allmann Sattler Wappner vyhrál v roce 2009 soutěž na rekonstrukci a rozšíření budovy nepřehlédnutelně vévodící ulici Marienstraße, v níž původně sídlila okresní centrála spořitelny. Cílem bylo přestavět bývalou správní budovu v duchu dnešních nároků na kancelářské využití s otevřenými půdorysy, konferenčními a seminárními prostory. Allmann Sattler Wappner se s důvtipem vypořádali s podmínkou zachování urbanisticky významné fasády do ulice Marientorgraben ze šedesátých let 20. století. Budovu totiž zezadu rozšířili traktem ostře řezané geometrie, jehož široce prosklené průčelí se otevírá do zeleného vnitrobloku. Dalším skvělým momentem je nástavba posazená na budovu, z níž se nabízí omračující výhled na norimberské staré město. Pro Norimberk příkladná byla také soutěž na vybavení stavby uměleckými díly, která byla připravena ve spolupráce s norimberskou Akademií výtvarných umění a jejímž výsledkem bude realizace prací absolventů školy, zahrnutých již do prováděcích plánů stavby.

Zemský církevní archiv

Veilhofstraße 28, 90489 Nürnberg
49°27'29.4012"N, 11°6'19.911"E
Gerkan, Marg und Partner Architekti, voraussichtlich 2013
 
 • Zemský církevní archiv, hrubá stavba Foto: © Stadt Nürnberg
  Zemský církevní archiv, hrubá stavba
 • Zemský církevní archiv, hrubá stavba Foto: © Stadt Nürnberg
  Zemský církevní archiv, hrubá stavba
V soutěži na novostavbu Zemského církevního archivu Evangelické luteránské církve v Bavorsku, který musí pojmout třicet kilometrů polic na archiválie a knižní fondy, zvítězilo architektonické studio Gerkan, Marg und Partner (gmp) z Hamburku.

Budova převážně bez oken se návštěvníkům otevírá pouze v přízemí. Směrem od starého hřbitova ve čtvrti Wöhrd vstupuje návštěvník přes foyer do přednáškového, resp. výstavního sálu a čítárny, které navazují na zahradu sousedního semináře pro budoucí kazatele. Úzké štěrbiny oken ve vyšších patrech poodhalují pohled do kancelářských prostor. Do depozitáře se vstupuje přes klimatické komory. Z místností na jihovýchodním nároží se otevírá pohled na wöhrdské jezero.

Auf AEG

Muggenhofer Straße 135, 90429 Nürnberg
49°27'40.017"N, 11°1'45.7968"E
MIB AG Immobilien und Beteiligungen, 2007
 
 • Auf AEG, pohled z ulice Muggenhofer Straße Foto: © Stadt Nürnberg
  Auf AEG, pohled z ulice Muggenhofer Straße
 • Auf AEG Foto: © Stadt Nürnberg
  Auf AEG
 • Auf AEG Foto: © Stadt Nürnberg
  Auf AEG
 • Auf AEG, k Centrifuze Foto: © Stadt Nürnberg
  Auf AEG, k Centrifuze
 • Auf AEG, vnitřní pohled do jednoho z ateliérů Foto: © Stadt Nürnberg
  Auf AEG, vnitřní pohled do jednoho z ateliérů
Při ulici Fürther Straße, spojující Norimberk s Fürthem, již po desetiletí vyrůstají četné průmyslové areály. Sídlily zde i tradiční podniky jako Quelle či AEG, s ukončením jejich provozu ovšem vyvstala otázka nového využití tohoto historického stavebního komplexu. Z bývalého sídla firmy AEG se pomocí nákladné rekonstrukce podařilo zachovat širokou škálu budov, které mají umožnit podobně pestré způsoby využití – počítá se s příchodem nových firem, se vznikem výukových center včetně středisek dalšího vzdělávání, se skladišti i logistickými halami. Podle vzoru Lipské přádelny bavlny prohlásili tvůrci projektu z MIB za nový leitmotiv čtvrti umění a kulturu. Areál zahrnuje téměř osmdesát uměleckých ateliérů a s ústřední tzv. „Centrifugou“ nabízí též kulturní centrum, které se specializuje na prezentaci současného výtvarného umění a vytváření kontaktů mezi tvůrci a veřejností. Spojení „Auf AEG“ (v překladu „Na AEG“) se v lokální mluvě rychle prosadilo jako synonymum pro kvalitní výstavní projekty velkého formátu budících rozruch.

Obřadní síň hřbitova Westfriedhof

Schnieglinger Straße 147b, 90425 Nürnberg
49°27'58.2834"N, 11°2'23.892"E
Günther Dechant, 2010
 
 • Obřadní síň hřbitova Westfriedhof, zvonice Foto: © Stadt Nürnberg
  Obřadní síň hřbitova Westfriedhof, zvonice
 • Obřadní síň hřbitova Westfriedhof, vodní plocha kolem pásu oken Foto: © Stadt Nürnberg
  Obřadní síň hřbitova Westfriedhof, vodní plocha kolem pásu oken
 • Obřadní síň hřbitova Westfriedhof, pohled zezadu Foto: © Stadt Nürnberg
  Obřadní síň hřbitova Westfriedhof, pohled zezadu
 • Obřadní síň hřbitova Westfriedhof, pás oken Foto: © Stadt Nürnberg
  Obřadní síň hřbitova Westfriedhof, pás oken
 • Obřadní síň hřbitova Westfriedhof, se starou budovou v pozadí Foto: © Stadt Nürnberg
  Obřadní síň hřbitova Westfriedhof, se starou budovou v pozadí
Podnět k novostavbě obřadní síně určené pro pohřbívání do země na hřbitově Westfriedhof vzešel vznikl při přípravě projektu rekonstrukce původní budovy, v níž nakonec scházel dostatečný prostor. Novostavba s dvěma sty místy k sezení, naproti staré síni, ustupuje ze stávající symetrické kompoziční osy celku.

Introvertní architektura, s pásem oken kopírujícím terén podél venkovní vodní plochy, se zcela podřizuje původní budově. U vchodu bylo na sklo v šestnácti různých jazycích vytištěno slovo „země“. Celý soubor z dílny norimberského architekta Günthera Dechanta završuje štíhlá, avšak dominantní zvonice.

Laguna pro delfíny a pavilon pro kapustňáky v norimberské ZOO

Am Tiergarten 30, 90480 Nürnberg
49°27'1.0794"N, 11°8'21.66"E
Adler und Olesch, 2011
 
 • ZOO Norimberk, laguna pro delfíny Foto: © Stadt Nürnberg
  ZOO Norimberk, laguna pro delfíny
 • ZOO Norimberk, pavilon pro kapustňáky Foto: © Stadt Nürnberg
  ZOO Norimberk, pavilon pro kapustňáky
 • ZOO Norimberk, modrý pavilon Foto: © Stadt Nürnberg
  ZOO Norimberk, modrý pavilon
 • ZOO Norimberk, laguna pro delfíny Foto: © Stadt Nürnberg
  ZOO Norimberk, laguna pro delfíny
 • ZOO Norimberk, laguna pro delfíny Foto: © Stadt Nürnberg
  ZOO Norimberk, laguna pro delfíny
Novou atrakcí norimberské ZOO se stala laguna pro delfíny (Delfinlagune) a pavilon pro kapustňáky (Manatihaus). Laguna rozšiřuje stávající delfinárium vybudované před čtyřiceti lety o venkovní bazén přírodního charakteru. Akvárium pro kapustňáky poskytuje nový domov nejenom mořským kravám, ale také mnoha dalším druhům zvířat a má připomínat zaplavený jihoamerický deštný prales. „Modrý salón“ umožňuje návštěvníkům pozorovat skrze velkoryse prosklené stěny oba podvodní světy.

Vysloveně zdařilé je ale i technické zázemí, do něhož byla integrována kogenerační jednotka a solární systém vytápění s natolik vysokou účinností, že se provozní náklady podařilo udržet velmi nízko. Tato část je zapuštěna do terénu, takže zůstává skryta zrakům návštěvníků.

Akademie výtvarných umění Norimberk

Bingstraße 60, 90480 Nürnberg
49°26'47.094"N, 11°8'11.04"E
Hascher und Jehle, 2012
 
 • Akademie výtvarných umění v Norimberku, pohled z ulice Bingstraße Foto: © Stadt Nürnberg
  Akademie výtvarných umění v Norimberku, pohled z ulice Bingstraße
 • Akademie výtvarných umění v Norimberku, vstup Foto: © Stadt Nürnberg
  Akademie výtvarných umění v Norimberku, vstup
 • Akademie výtvarných umění v Norimberku, střešní konstrukce Foto: © Stadt Nürnberg
  Akademie výtvarných umění v Norimberku, střešní konstrukce
K třistapadesátému výročí založení nejstarší akademie umění v německy mluvících zemích zrealizovali berlínští architekti Hascher + Jehler přístavbu, která doplňuje soubor samostatně stojících budov navržený v roce 1950 architektem Sepem Rufem.

Ve spojení s památkově chráněnými budovami od Sepa Rufa vznikl dostavbou nový „kampus“ Akademie výtvarných umění. Protáhlý jednopodlažní objekt soustřeďuje pod jednotnou střešní krajinou tři samostatné pavilony, v nichž byly umístěny ateliéry, velký sál pro malbu a seminární prostory. Veřejnost do kampusu vstupuje přes otevřený dvůr před prostředním pavilonem, ve kterém současně můžete posedět v kavárně.

Zvolené materiály podtrhují charakter dílenského provozu, který novostavba vyjadřuje. Plochy z pohledového betonu střídají sklo, zakončené ocelovými prvky, které spoluutváří vnější výraz. Budovy jsou z pohledu emisí CO2 energeticky neutrální, díky vytápění kotlem na biomasu.

NürnbergMesse

Messezentrum 1, 90471 Nürnberg
49°25'1.3074"N, 11°6'54.648"E
Kada Wittfeld, 2010
 
 • NürnbergMesse Foto: © Stadt Nürnberg
  NürnbergMesse
 • NürnbergMesse, prostor vstupu Foto: © Stadt Nürnberg
  NürnbergMesse, prostor vstupu
 • NürnbergMesse Foto: © Stadt Nürnberg
  NürnbergMesse
 • NürnbergMesse, vnitřní pohled Foto: © Stadt Nürnberg
  NürnbergMesse, vnitřní pohled
 • NürnbergMesse Foto: © Stadt Nürnberg
  NürnbergMesse
NürnbergMesse je celosvětově jednou z největších společností pořádajících veletrhy. Mezinárodní proslulost si získala díky veletrhu hraček, dnes jsou ovšem těžištěm jejích aktivit odborné veletrhy pro přesně definované profesní cílové skupiny. Disponuje dvanácti výstavními halami o celkové výstavní ploše 160 000 metrů čtverečních a rovněž jednou víceúčelovou halou. Jestliže měly předchozí stavební úpravy za cíl především rozšíření výstavní plochy, v roce 2010 došlo k úpravě vstupní části – hlavního vchodu. Střecha z ocelových lamel, tyčící se do výšky osmnácti metrů a dosahující celkové délky 225 metrů, podtrhla „výstavnost“ budovy. Nepřehlédnutelně označuje nástupní prostor, zároveň ale skýtá přístřešek taxíkům a autobusům a chrání návštěvníky před nepříznivým počasím. Přes značnou hmotnost 1 500 tun působí ocelová střecha, podpíraná dvanácti sloupy, díky polštářům fólie napnutým mezi lamely, lehce a vzdušně, její špička dokonce letí jako papírová vlašťovka.