60 let německé ceny za literaturu pro mládež
Mezi estetikou a pedagogikou

Soutěž spojená s Německou cenou za literaturu pro mládež dokumentuje po desítky let vývoj literatury pro děti a mládež. Dodnes představuje nejuznávanější ocenění svého druhu dotované finanční prémií.

Zakladatelé soutěže si nejspíš nebyli vědomi, že Německou cenou za knihu pro mládež vytvořili unikát – jedinou státní cenu Spolkové republiky Německo v oblasti literatury. Spolkový ministr vnitra ji založil výnosem ze dne 29. srpna 1955, propůjčena byla poprvé v roce 1956. Od roku 1959 pak soutěž, později přejmenovanou na Německou cenu za literaturu pro mládež, vyhlašuje Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež, jehož vznik se datuje do tohoto období. Cena byla součástí spolkového plánu v oblasti mládeže – podpůrného programu pro práci s mládeží v politických, sociálních a kulturních otázkách během poválečných let a v období hospodářského zázraku.

Zatímco podmínky soutěže a nároky na kvalitu se měnily v závislosti na duchu doby, její cíl zůstával po desítky let podobný: podpora kvality, pestrosti a respektu k literatuře pro děti a mládež spolu s pomocí při výběru a zprostředkování četby vhodné především pro mimoškolní práci s mládeží. Tato dvojí orientace – na estetické a pedagogické hledisko –byla pravidelně vnímána jako rozpolcenost soutěže, případně dokonce zavdávala důvod ke sporům o její směřování. Ohlédneme-li se zpátky, stojí však právě tato skutečnost za dynamikou soutěže.

Rozhodují i hlasy mladých čtenářů

Plakát k 60. výročí Německé ceny za literaturu pro mládež s ilustrací Davida Wiesnera oceněného v kategorii obrázková kniha za rok 2015 Plakát k 60. výročí Německé ceny za literaturu pro mládež s ilustrací Davida Wiesnera oceněného v kategorii obrázková kniha za rok 2015 | © AKJ Ceny jsou udělovány v kategoriích obrázková kniha, kniha pro děti, kniha pro mládež a populárně naučná publikace. V každé z těchto kategorií je oceněna jedna kniha vydaná v předchozím roce, kromě toho si některé tituly na základě diskuse provázející ocenění odnášejí doporučení a zvláštní ceny. Od roku 1991 jsou za celoživotní dílo oceňováni spisovatelé, ilustrátoři a překladatelé. Organizací a realizací soutěže byla pověřena Pracovní skupina zaměřená na literaturu pro mládež, která byla rovněž zřízena roku 1955. Ta dohlíží na práci poroty a změnami v její struktuře signalizuje změny. Vybrané tituly však neposuzují pouze odborníci – již od roku 1972 jsou do výběru zapojeni mladí porotci a od roku 2003 pak existuje porota tvořená mladými lidmi udělující vlastní cenu. V souvislosti s oceněním jsou vyznamenané tituly prezentovány po celé zemi v rámci široké řady – z části subvencovaných – akcí pro čtenáře.

Mezinárodní orientace již v začátcích

Od roku 1972 se výběru účastní mladí porotci; Od roku 1972 se výběru účastní mladí porotci; | © AKJ José Poblete S ohledem na kulturně-politické cíle nenechává Německá cena za literaturu pro mládež bez povšimnutí ani nové překlady zahraničních titulů vydané v německojazyčných nakladatelstvích. V prvních letech vycházeli organizátoři z vize, že budou-li knihy pro děti a mládež mezinárodně dostupné, přispěje to k porozumění mezi národy a k pacifismu. Dnes plní ocenění rovněž úlohu navigátora stále košatější nabídkou pro mladé čtenáře na světovém literárním trhu, kde by výlučná orientace na německojazyčnou produkci představovala spíše kulturní omezení. S ohledem na klíčové úkoly, které by Německá státní cena měla plnit, však byla její mezinárodní orientace opakovaně podrobena kritice. 

V současnosti existuje zhruba 50 regionálních, celostátních, tematicky či žánrově orientovaných ocenění udělovaných spisovatelům, ilustrátorům, knihám, debutům i tvůrcům za celoživotní dílo v oblasti literatury pro děti a mládež z produkce německojazyčných vydavatelství. I přes tuto skutečnost však Německá cena za literaturu pro mládež zůstává také v 60. roce své existence nadále nejrespektovanějším a nejznámějším oceněním svého druhu. Nepochybně jde rovněž o jednu z organizačního hlediska nejlépe připravených literárních cen v zemi. Slavnostní ceremoniál, během něhož jsou ocenění předávána, probíhá již několik let vždy v pátek odpoledne v době konání Frankfurtského knižního veletrhu a představuje významné místo pro setkání fanoušků a tvůrců literatury pro děti a mládež. Ocenění je v jednotlivých kategoriích aktuálně dotováno částkou 10 000 eur, vedle níž si vítězové odnášejí sošku postavy románu Michaela Enda, děvčátka Momo.

Výjimečná je databáze vytvořená k Německé ceně za literaturu pro mládež. V té je možno vyhledat všechny oceněné a nominované tituly podle hesel spolu s bibliografickými údaji, kategorií, porotci a krátkou recenzí – servis, jaký nabízí jen několik málo srovnatelných ocenění. V současnosti poskytuje databáze informace zhruba ke 3 000 titulů.

Tipy generacím čtenářů

Ani ti, kteří ocenění v různých literárních debatách vyčítají staromilské, elitářské, přehnaně či nedostatečně experimentální tendence, nebudou zpochybňovat, že oceněné knihy i jejich tvůrci představují to nejlepší, co literatura pro děti a mládež nabízí. Jsou symbolem historie a vývoje literatury pro mládež v Německu. Oceněné tituly jsou přitom zároveň dokumentem prožívaných, vysněných a literárně ztvárněných modelů dětství a dospívání od roku 1956 až do současnosti. Generacím mladých čtenářů nabízela Německá cena za literaturu pro mládež tipy, které knihy by v jejich čtenářském deníku neměly chybět. Nic nenasvědčuje tomu, že by na obzoru byla změna.