K ÚMRTÍ KURTA KROLOPA
Kurt Krolop a Goethe-Institut v Praze

Kurt Krolop (vpravo) a Eduard Goldstücker v pražském Goethe-Institutu
Kurt Krolop (vpravo) a Eduard Goldstücker v pražském Goethe-Institutu | © Goethe-Institut

Kurt Krolop, výrazný germanista a literární historik, zemřel. Na něj i na společně strávené roky vzpomíná jeho osobní přítel a zakládající ředitel Goethe-Institutu v Praze Jochen Bloss.

Příběh spojující Kurta Krolopa s Goethe-Institutem založeným v Praze na podzim 1990 je úspěšnou historií jak z odborného, tak z lidského hlediska. Kurt Krolop byl oporou veškerých literárních a zejména pak germanistických projektů. Začalo to ve sféře jemu nejvlastnější, totiž s Karlem Krausem a Posledními dny lidstva. Mladá, neotřelá berlínská divadelní skupina hostovala v jednom pražském sklepním divadle. Následoval seminář o Willy Haasovi, velkém novináři a kritikovi, příteli Maxe Broda a Franze Kafky. Jednalo se o další z okruhů jeho zájmu, o „Pražský kroužek” před a mezi oběma světovými válkami. Tak to začalo a tak to i pokračovalo dál.

Bylo by možná až únavné, vypočítávat všechny kolokvia a semináře, které se v budově na vltavském nábřeží konaly a na nichž se Kurt Krolop zásadně podílel. Tři z nich je však rozhodně třeba zmínit, neboť vedly ke vzniku význačných vědeckých publikací:

1992 „Kafka a Praha“, mezinárodní průkopnická konference
1994 „Rainer Maria Rilke – evropský básník z Prahy“
1995 „Literární/dějiny v Pražském kontextu“ k 65. narozeninám K. Krolopa

Kurt Krolop obohatil řadu autorských čtení svými fundovanými úvody a byl pro Goethe-Institut nedocenitelným rádcem ve všech literárních otázkách. Jeden z našich kolegů jednou řekl: „když má člověk takto kompetentního partnera za přítele, nemůže se mu nic stát“.

Ještě pár osobních slov: Kurt Krolop pochází z městečka Kravaře v severních Čechách. Až do poválečného odsunu byl tento kraj jeho domovem a zůstal jím až do smrti. S nadšením nás provázel luhy a háji, údolími řek, tamějšími hrady nebo Litoměřicemi, kam chodil do školy. Kurt Krolop byl vstřícným člověkem a zajímal se o druhé. Skrze něj a s ním zavítali do Goethe-Institutu i „staří velikáni“ Pražské německé literatury Hugo Rokyta, Eduard Goldstücker a Lenka Reinerová. Ti všichni odešli ještě před ním.

Univerzitní scénu nyní opouští člověk, který mnoho ze svých vědomostí předal své vlasti a svým studentům. Kurt Krolop podpořil mnohé české a německé talenty a vytvořil tak svým způsobem školy v Praze, Olomouci, Brně, Marburgu, Výmaru a Řeznu.  Spolupracovat s ním považoval každý za dárek. Goethe-Institut je Kurtu Krolopovi zavázán velkým díkem.