Podpora překladu
ViceVersa: Německo-česká překladatelská dílna

Books
© Loredana La Rocca

Ve dnech 11.–17. 7. 2016 se konala první ViceVersa: německo-česká překladatelská dílna, která překladatelům a překladatelkám z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny umožnila společně pracovat na předložených projektech a diskutovat o překladatelsky relevantních tématech.

Historicky první dvoustranné setkání překladatelů krásné literatury se konalo pod vedením Kristiny Kallert a Tomáše Dimtera v Praze poprvé. Seminář se detailně zabýval rozborem konkrétních textů, specifickými problémy překladu mezi němčinou a češtinou i zásadními otázkami literárního překladu.
Mezi texty, jejichž překladem se seminář zabýval, patřily mimo jiné prózy Markéty Pilátové, Davida Zábranského či Bohumila Hrabala, z německé literatury byl zastoupen Navid Kermani, Norbert Scheuer nebo Elke Heidenreich. Dílny se účastnilo 11 překladatelů.

Co tato dílna zúčastněným překladatelům přinesla? Pomůže účastníkům takováto dílna v jejich překladatelské práci? Zeptali jsme se přímo jich:

Jitka Nešporová
„Překladatelské dílně Vice Versa vděčím za podnětné a inspirativní diskuze nad několika texty různých žánrů. Sedět u jednoho stolu se zkušenými kolegy překladateli, kteří vlastně překládají do jiného jazyka než já, totiž opačným směrem, z češtiny do němčiny, a nechat se vést jejich úvahami o jazyce a kontextuálních i asociativních významech jednotlivých slov a vět a společně hledat konkrétní překladatelské řešení, utvrzovat se v názoru, že lepší než alibisticky mlžit je dokola se ptát a pátrat, zapojit do vlastní práce poradní hlasy a konzultanty, bylo neuvěřitelně osvěžující, zejména v situaci, kdy příležitosti k účastnému odbornému dialogu s kolegy je docela poskrovnu.“

Doris Kouba
„První ročník překladatelské dílny Vice Versa mi přineslo hlubší propojení s kolegy z obou zemí. Intenzivní práci s texty, která se soustředila na detaily. Diskuze se netýkala jenom autorů a konkrétních textů, ale i o překladatelství jako povolání a o otázkách s tím spojených.“

Mirko Kraetsch
„Setkání a poznání kolegů a kolegyň, kteří mají společné smýšlení a podobné spektrum profesních otázek, co nabízí dobrý základ pro podrobné rozhovory. Je dobré, když se jednotliví bojovníci/bojovnice spojí a společně zastoupí svoje zájmy. Odborně jsem získal mnoho cenných podnětů pro moji překladatelskou práci (momentálně „Tsunami Blues“ od Markéty Pilátový). Podněty a řešení různých překladatelských problémů z nejrůznějších žánrů a druhů textu. V celku znalosti a zkušenosti, které jsme během dílny nasbírali, přineslo důležitý input. Velmi zajímavé nahlédnutí do práce kolegyň, které překládají opačným směrem, takže z němčiny. To není v žádném jiném vzdělávacím programu, to lze jenom s ViceVersa. Takže celkově velmi vydařená akce. Velké díky z Berlína.“
 
Zdenka Obrová
„Překladatelská dílna mi dala nahlédnout do výsostného území těch ostatních, což nebývá obvyklé. O to více mě potěšilo poznání, že jsme všichni na jedné lodi a zároveň i na své vlastní. Bylo moc fajn seznámit se, vyměňovat si názory a poznávat se. Svět příběhů napsaných cizím jazykem je kouzelným světem a překladatel v něm hraje roli pokorného průvodce…“
 
Lena Dorn
„Překladatelská dílna mi přinesla mnoho; mezi jinými novou inspiraci pro pečlivou jazykovou práci na detailech, hluboké diskuze o literatuře, propojení s jinými překladately/kami. A samozřejmě i konkrétní tipy pro můj aktuální projekt. Doufám, že budou následovat další pořady tohoto typu.“
 
Anna Förster
„Pro překladatelskou praxi vnímám tuto dílnu jako velmi obohacující, hlavně z hlediska intenzivní práce s textem, a právě i proto, že jí účastnili překladatelé jak z jednoho tak z druhého jazyka. Pro propojení kolegů a kolegyň a vzájemnou diskuzi nabízí tato dílna ideální rámec.“  
 
Štěpánka Podlešáková
Co mi dílna přinesla: Milá setkání. Cennou výměnu informací, názorů a zkušeností s kolegy z oboru. Utvrzení v dojmu, že překládání je výjimečné, ale bohužel podceňované "řemeslo", a proto by nebylo na škodu více je přiblížit veřejnosti. Zároveň také motivaci dále se profesně rozvíjet. 
 
Setkání se konalo za podpory programu ViceVersa Německého překladatelského fondu, Nadace Roberta Bosche a Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. S laskavou podporou Goethe-Institutu v Praze, Ministerstva kultury České republiky, Hlavního města Prahy a Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU).