Výstava
Eberhard Havekost: Logik

Ein Zerstörtes Endgerät
© Eberhard Havekost. Courtesy Galerie Gebr. Lehmann and Anton Kern Gallery

Výstava německého malíře Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum tvoří zásadní přehlídku práce jednoho z čelních představitelů nové generace malířů. Jeho tvorba je založena na práci se zdroji jako jsou televizní či tištěné reklamy nebo vlastní fotografie, které umělec digitálně upravuje až téměř do abstraktní podoby před tím, než je převede na malířské plátno. Havekost tak otevírá otázky spojené s tématem malby a jejího postavení v současném vizuálním světě.  
 

Galerie Rudolfinum uvádí výstavu Eberharda Havekosta, jednoho z čelních představitelů nové generace malířů, kteří užívají ve své tvorbě důsledně digitální, multimediální vizuální jazyk. Havekost pracuje s fotografickými zdroji, jako jsou televizní šoty, videospoty, obrázky z ilustrovaných časopisů a katalogů i vlastní fotografie. Tento materiál se stává východiskem pro jeho malbu, v níž se opakovaně objevují motivy přírody, portrétu a lidské figury, architektury a také nejrůznějších dopravních prostředků – karavanů, aut a letadel. Prvek opakování je v Havekostově tvorbě důležitý stejně jako neustálé sledování proměny času. V souvislosti se současným obrazem se musíme znovu ptát, co je to motiv, co je to název, co forma a co obsah.
 
Eberhard Havekost, německý malíř narozený roku 1967 v Drážďanech, nejenže tyto otázky otevírá, ale převádí je v samostatné výstavní projekty. Jeden z nich uvidíme také v Praze, v rámci připravované autorské výstavy nazvané OBSAH, která bude koncipována jako zásadní přehlídka jeho práce za posledních přibližně deset let. V širších souvislostech současné, především německé malby, se Eberhard Havekost jeví jako jeden z pokračovatelů Gerharda Richtera, patrně nejvýznamnějšího malíře dneška, neboť se mu daří dále rozvíjet témata malby i jejího postavení v současném vizuálním světě novým, velmi kreativním způsobem. Výstava Eberharda Havekosta bude prvním představením jeho díla v České republice, navíc ozvláštněné faktem, že bude probíhat ve stejnou dobu jako výstava díla Gerharda Richtera v Národní galerii.
 
Výstava je spolupořádána s Centrem současného umění KINDL v Berlíně. Výběr prací společně koncipoval umělecký ředitel KINDLu Andreas Fiedler s ředitelem Galerie Rudolfinum Petrem Nedomou a s autorem Eberhard Havekostem. Každá verze výstavy bude přizpůsobena daným výstavním prostorům, čímž vznikne zároveň dialog dvou odlišných pohledů na dílo Eberharda Havekosta. K výstavě bude vydán katalog s texty českého i německého kurátora. Kromě klasických komentovaných prohlídek výstavy s kurátorem Petrem Nedomou a speciálních doprovodných programů pro školy, připravuje Galerie Rudolfinum sérii programů zaměřených na širší kontext díla Eberhard Havekosta a jeho spojení s německou kulturou. Konkrétně se jedná o promítání snímků spojených s tématikou tvorby Eberharda Havekosta v Kině Rudolfinum nebo o diskuzní projekt Před tabulí, ve kterém vystupují přizvaní umělci či kurátoři. Tématu díla Havekosta bude věnován i program edukačního prostoru Artpark, který galerie Rudolfinum otevřela počátkem září 2016.