Kulturní tip
"Od nás ke mně" Dokument o životě v NDR

Z natáčení filmu Od nás ke mně
Z natáčení filmu Od nás ke mně | Foto: © http://cultural-opposition.eu/

Jak se žije v reálném socialismu? Poví vám to film Od nás ke mně, který ukazuje východní Německo před a po pádu Železné opony. Od října jej v rámci festivalu dokumentárních filmů COURAGE-PAREVO můžete vidět i v Praze.
 

V říjnu 1987 bylo prvnímu – a také jedinému – britskému týmu filmařů povoleno, aby natočil dokument o životě v Německé demokratické republice, konkrétně v Rostocku. Filmaři si během svého pobytu v Německu kladli otázku, jak vlastně vypadá běžný život občana NDR. Za tímto účelem se setkávali např. se zaměstnanci masokombinátu Warnemünde či s jeřábnicemi z warnemündských loděnic a nahlíželi do jejich životů, plánů či v reálném socialismu žitých snů.

Rok poté si dokument odbyl svou premiéru v britské televizi, krátce se dokonce směl promítat ve východoněmeckáých kinech. Zde byl uváděn spolu s východoněmeckým filmem Barbary a Winfrieda Jungových Diese Briten, diese Deutschen (Ti Britové, ti Němci).

Život po revoluci

Po více než čtvrt století se filmaři do východního Německa vrátili. Od jejich poslední návštěvy se samozřejmě mnohé změnilo – Berlínská zeď padla, osud NDR byl zpečetěn a celý jeden svět jakoby přes noc takřka zmizel. Britové se znovu vypravili za protagonisty svého starého dokumentu – jak se jim asi vede?

Podařilo se jim dohledat osm žen a mužů, které se v předrevolučním snímku objevili. Samozřejmě i jejich svět se změnil: masokombinát zkrachoval a i sláva rostockého loďařství poněkud zašla. Filmaři promítli staronovým protagonistům svého dokumentu záběry z 80. let a čekali na jejich reakce. Co si dnes myslí o životě v socialismu? Odpovídali by dnes na otázky stejně, jako před lety?

Strach ze špiclovského režimu

Film si všímá také tématu případné auto/cenzury. Ukazuje nejen všechna omezení, kterým museli zahraniční filmaři v NDR čelit, ale také nedůvěru jejich respondentů – i dělníci se obávali potencionálních špiclů. Strach z režimu, ovládaným tajnými službami, byl všudypřítomný.

V Praze se film představí v rámci evropského festivalu dokumentárních filmů COURAGE-PAREVO. Cílem tohoto festivalu je poukazovat na nezávislé dokumentární snímky ze střední a východní Evropy a zpřístupňovat je širokému mezinárodnímu publiku. Za tímto účelem je festival od května do prosince pořádán hned ve čtyřech evropských městech – kromě Prahy ještě v Budapešti, Bukurešti a ve Varšavě.

Spektrum zúčastněných dokumentů je přitom velmi široké, promítá se vše od krátkometrážních snímků až po oceňované celovečerní filmy. Společné však mají jedno – všechny se točí kolem každodennosti v kdysi socialistickém východním bloku. Mimo východoněmeckých dělníků se tak mezi protagonisty můžeme setkat například s umlčenými umělci, s budapešťskou punkovou scénou, s polskými sprejery nebo s generací roku 1968.
 
Z natáčení filmu Od nás ke mně Foto: © http://cultural-opposition.eu