Karl May
90 let Muzea Karla Maye v Radebeulu

90 let Muzea Karla Maye v Radebeulu
© Karl-May-Museum Radebeul

Muzeum Karla Maye v Radebeulu u Drážďan prezentuje jak kulturní odkaz Karla Maye (1842–1912), tak i jeho soukromý život. U příležitosti 90. výročí muzea byly jako doplněk ke stálým expozicím otevřeny hned tři nové mimořádné výstavy.

Vinnetou a Old Shatterhand – tyto dvě románové postavy zná ze svého dětství patrně každý. Tyto postavy však žijí dál nejen v románech, ale také v jedinečném komplexu Muzea Karla Maye (Karl-May-Museum) v saském městě Radebeul, kde Karel May (německy Karl May) kdysi bydlel. V muzeu založeném v roce 1928 jsou umístěny sbírky ze spisovatelova literárního a kulturního odkazu i exponáty vztahující se k jeho soukromému životu. V první stálé expozici lze například zhlédnout celoevropsky unikátní výstavu Indianer Nordamerikas (Indiáni Severní Ameriky), která vznikla jako ilustrující doplněk k Mayovým románům. V prostředí rustikální vily Bärenfett jsou vystaveny etnologické exponáty, dokumentující indiánskou kulturu 18. až 20. století.
Druhá stálá expozice s názvem Karl May – Leben und Werk (Karel May – život a dílo) se nachází v bývalé Mayově vile, nazvané příznačně Villa Shatterhand. Věrná kopie jeho sbírky zbraní, jeho impozantní knihovna a originální pracovna umožňuje návštěvníkům nahlédnout do jeho literárního působení i do jeho inscenované existence zcestovalého dobrodruha.

Jako doplněk obou stálých expozic byly na oslavu 90letého trvání muzea otevřeny tři nové mimořádné výstavy – výroční výstava na téma Světový mír a Karel May, kabinetová výstava o historii a budoucnosti Muzea Karla Maye a fotografická výstava, která spojuje zajímavé Mayovy citáty s obrazově působivými fotografiemi.
 
Socha anděla v parku muzea © Karl-May-Museum Radebeul Výroční výstava nese název Und Friede auf Erden! (A mír na zemi!). Koná se do 27. října 2019. Obsahem výstavy je mírové hnutí od konce 19. století do smrti Karla Maye v roce 1912.
Je jen málo známo, že Karel May ve svých pozdějších dílech tematizoval etické otázky jako například nenásilné vítězství dobra nad zlem a že se pod vlivem Alfreda Hermanna Frieda a Lva Nikolajeviče Tolstého stal otevřeným stoupencem mírového hnutí. Prostřednictvím exponátů ze sbírky a výpůjček z různých partnerských muzeí jsou osvětleny nejen názory Karla Maye, ale také názory jeho románových postav. Tyto názory jsou zasazeny do kontextu s dnešními skupinami, které se zasazují za mír ve světě.
V rámci oslav výročí byla mimo jiné instalována na historickou kašnu replika původní sochy anděla, který symbolizuje pacifistické a mystické životní dílo Karla Maye. Věrná kopie původní sochy byla vytvořena z pískovce, pocházejícího z oblasti Posta u Pirny, a dnes znovu spočívá na svém podstavci u zahradního jezírka.

Kabinetová výstava Das Karl-May-Museum: gestern – heute – morgen (Muzeum Karla Maye: včera – dnes – zítra) se zabývá počátky muzea a otázkou jeho budoucnosti.
Muzeum Karla Maye bylo založeno 1. prosince 1928 z iniciativy Mayovy druhé ženy Klary May ve vile Bärenfett v Radebeulu, kde byla v té době uspořádána výstava o původních obyvatelích Severní Ameriky. Oblíbeným cílem fanoušků Karla Maye a indiánů se toto muzeum stalo jak kvůli stylové atmosféře srubové stavby, tak i kvůli autentickému prvnímu správci muzea, badateli Pattymu Frankovi, který se zabýval studiem indiánských kultur.
S pomocí historických fotografií, filmů a dokumentů představuje nynější výstava devadesátiletou historii Muzea Karla Maye. Nabízí však i pohled do budoucnosti – rozšíření a nové koncepce výstav jsou v plánu v příštích letech.
Výstavu lze navštívit do 2. června 2019.

Kabinettausstellung: Das Karl-May-Museum: gestern – heute – morgen © Karl-May-Museum Radebeul Třetí a poslední výstava Großmystiker trifft Kunstfotograf (Setkání velkého mystika a uměleckého fotografa) je fotografická výstava, která spojuje významné citáty Karla Maye s moderními fotografiemi.
Vedle dobrodružných vyprávění se May především v poslední fázi své tvorby věnoval symbolistickým a spirituálním povídkám, ve kterých se zasazoval o humanitu a mír ve světě. Na dvaceti tabulích navazují vybrané citáty z těchto povídek dialog s obrazově silnými fotografiemi mezinárodně známého uměleckého fotografa Timma Stütze.
Výstavu lze zhlédnout do 19. května 2019 v muzejním parku.

Fotografická výstava: Setkání velkého mystika a uměleckého fotografa © Timm Stütz