Kulturní tip
Nová hudba na druhou

Nová hudba na druhou
© Petra Hajska

Polák, Novák a Horák – to není jen obyčejná rýmovačka, nýbrž příjmení tří interpretů, díky nimž na pražské konzervatoři zazní už 26. února hudební díla současných německých a českých skladatelů.
 

Hudební projekt nazvaný „Nová hudba na druhou“ se v Praze představuje již po osmé. Jeho cílem je publiku představit aktuální hudební díla z Česka i z Německa a zároveň napomoci k tomu, aby se umělci z obou zemí navzájem poznali a vyměnili si kontakty.
 
Interpretačně doprovodí pražský koncert trojice českých hudebníků; Milan Polák, Jaroslav Novák a Ladislav Horák zahrají na klarinet, kytaru a akordeon. Zazní přitom díla německých interpretů Holmera Beckera, Michaela Emanuela Bauera a Nikolause Brasse a českého Jiřího Bezděka, Pavla Trojana a již zmíněného Jaroslava Nováka. Všichni skladatelé a interpreti se mimo vlastní koncert představí od 16:00 i na doprovodném workshopu.
 
Nová hudba na druhou byla založena v roce 2004 Ladislavem Horákem a Michalem Emanuelem Bauerem. Koncertní řadu podporuje Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Friedricha Baura, Český hudební fond, nadace Život umělce, Ministerstvo kultury ČR a řada dalších partnerů.
 
O interpretech:
 
Milan Polák studoval hru na klarinet na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii múzických umění tamtéž. Od roku 1992 působí jako sólista v Pražském komorním orchestru. Spolupracuje rovněž se Severočeskou filharmonií Teplice, s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně s Českým komorním orchestrem a se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Je uznávaným hudebním pedagogem.
 
Jaroslav Novák absolvoval gymnáziu Jana Keplera a Pražskou konzervatoř, a to v oborech hra na kytaru a skladba. Je činný coby skladatel kytarových koncertů, sonát, suit a etud, a to I pro divadelní, televizní a filmovou tvorbu. V roce 1993 bylo vydáno jeho CD Mlčenlivé příběhy II, hudební směs klasické hudby a rocku.
 
Ladislav Horák je absolventem Pražské konzervatoře a Západočeské univerzity v Plzni. Coby sólista, komorní hráč a doprovázející hudebník působí nejen v mnohých českých orchestrech, ale např. i v americkém Westmont Philharmonia Accordion Orchestra nebo v italském Fisorchestra Marchigiana. Ladislav Horák je uměleckým ředitelem Evropského festivalu akordeonových orchestrů a Mezinárodních akordeonových dnů. Od devadesátých let vyučuje na pražské konzervatoři, jejímž zastupujícím ředitelem je od roku 2005.