Celosvětový rezidenční program

Tanz
© Lekha Edirisinghe-nATANDA Dance Theatre, Goethe-Institut

Na rezidenční programy zve každý rok vedle Goethe-Institutu v Praze i mnoho dalších Goethe-Institucí po celém světě.

Pozváním řady umělkyň a umělců si klade Goethe-Institut za cíl nabídnout prostor pro novou perspektivu, a to skrze pobyt v jiné zemi, v jiné kultuře. Právě éra globalizace inspiruje umělce k ukotvení svých prací na zcela specifických místech a být na chvíli volný od následování ekonomických aspektů svých projektů a při tom navázat či prohlubovat dlouhodobé kontakty.

Celosvětové rezidenční programy nabízí různá zaměření a umožňují tak práci v oblastech jako je architektura, knihovnictví, výtvarné umění, design, film, literatura, kulturní teorie, kurátorství, hudba, tanec, divadlo, překladatelství a věda