online a offline rezidence
L.A.MÜLLER

spectre L.A.Müller
© L.A.Müller

L.A.MÜLLER (L.A.M.) je kolektiv, který vznikl v roce 2012 a který poskytuje útočiště střídajícím se konstelacím, aby se přiblížil vlastní společnosti z nových perspektiv. Kolektivu L.A.Müller jde o různé způsoby rozehrání toho, co znamená „my“. „My“ jako skupina, „my“ jako město, „my“ jako společnost“. My v protikladu ke komu? Toto „my“ je posilováno a zkoumáno prostřednictvím zviditelnění a přeškálování jednotlivých hlasů nebo s pomocí slučovacích a kolektivizačních technik.
 
"Spectre*"

Během tříměsíční „online a offline rezidence“ v pražském Goethe-Institutu se kolektiv L.A.Müller, skupina umělkyň se sídlem v Berlíně, věnuje zkoumání nedobrého evropského pocitu.

Nenávist je ve vzduchu!

Přeshraničně se šíří nenávist – především proti muslimům a uprchlíkům – a zaplavuje sociální sítě. Zdá se, že nezávisle na reálných okolnostech: Ani ekonomická situace (např. v Rakousku nebo Bavorsku), ani stupeň „zatížení cizím kulturním vlivem“ (např. v Česku nebo Sasku) neobjasňuje nosné příčiny nenávisti. Je to zástupný boj – ale to je také bojová činnost! Nenávist je odolná vůči argumentům. Nenávist je ve světě. A i když je to prázdný, kontrafaktický a – ve své virtuální variantě – vychladlý pocit, je nutné pohlédnout nenávisti do očí!

Pro zostření pohledu je dobré střídat perspektivy. Dějiště Praha/Česko je ve smyslu případové studie zajímavé v tom ohledu, že zde vzhledem k nepřítomnosti uprchlíků a relativní nepřítomnosti muslimů existuje specifická, „čistá“ forma nenávisti; je to do jisté míry laboratorní situace – nenávist vůči heterogenitě existuje na homogenním terénu. To odvádí pohled na podivnou iracionálnost a virtuálnost nenávisti, která je – aniž by se dala správně uchopit – v Česku, v Německu, v Evropě, všude tam, kde průměrní lidé ve svých pohodlných pokojích sedí u počítačů a „honí si“ svůj vztek.

Tváří v tvář strašidlu jménem nenávist si kolektiv L.A.MÜLLER dává za úkol navrhnout strategie nenávisti, které by na jedné straně vystavily její abstraktnost a na druhé straně vrátily tento podivně virtuální a v tomto smyslu bezcitný pocit zpět do citelné skutečnosti.

*Anglické „spectre“, německé „Schreckgespenst“ resp. „Gespenst“ odkazuje ke Komunistickému manifestu (Evropou obchází strašidlo – strašidlo komunismu). Anglická označení „western spectre“ a „eastern spectre“ jsou naopak názvy pro dva druhy vážek s vědeckými názvy Boyeria irene a Caliaeschna microstigma!