Výtvarnice
Sabine Reinfeld

Sabine Reinfeld
© Naira Bloss/Sabine Reinfeld

Díla Sabine Reinfeld usilují o otvírání nových způsobů pohledu na prostory a místa – jejich fyzické parametry i sociální pozadí – a tím o produkování narativů, které se odchylují od běžných způsobů pohledu. Sabine Reinfeld se věnuje převážně performančnímu umění  a ve své práci využívá média video a fotografie; v centru pozornosti je vždy její tělo – umělkyně ho používá jako výrazový prostředek a opakovaně na maximum zkouší jeho možnosti. (Autorka textu: Michaela Richter) 

Sabine Reinfeld přijala pozvání Fotograf Festivalu do Prahy.

…všechno kolem nás, mrtvé nebo živé, na sebe v očích šíleného fotografa bere mysteriózním způsobem nějakou podobu, takže domněle mrtvý objekt je prostřednictvím světla nebo svého okolí probouzen k životu... Zachytit něco z toho..., to je podle mě lyrika.“ – Poetická zkoumání Josefa Sudka na téma reprodukce uměleckých objektů se stala východiskem a inspirací pro instalaci, kterou Sabine Reinfeld vytvořila speciálně pro tento festival a danou lokalitu. Po vzoru Josefa Sudka zkoumá umělkyně s jistou obsesí téma reprodukce prostřednictvím performativní fotografie. Projekcí vícero vrstev fotografických negativů na sebe samu vytváří Sabine Reinfeld ze svého vlastního těla umělecký objekt a zároveň znovu probouzí k životu Sudkovy archivované fotografie. (Text: Anna Voswinckel - spolukurátorka Fotograf Festivalu: Uneven Ground)