Foto (výřez): © dpa - Report

Siegfried Lenz

(17. 3. 1926, Lyck / Východní Prusko – 7. 10. 2014, Hamburk), spisovatel

Siegfried Lenz vystudoval literární vědu, filozofii a anglistiku v Hamburku. Určitou dobu psal novinové fejetony. Svůj první román Es waren Habichte in der Luft (Ve vzduchu byli jestřábi) vydal v roce 1951. Vedle románů psal povídky, divadelní hry, rozhlasové hry, eseje, proslovy a recenze a často se vyjadřoval k politickým otázkám. Siegfried Lenz je považován za výjimečného průkopníka žánru krátké povídky (Kurzgeschichte). Největší úspěch slavil s románem Deutschstunde (Hodina němčiny), který tematizoval chápání povinnosti během nacistického období. Za své dílo i společensko-politickou angažovanost Lenz obdržel řadu ocenění, mj.  Mírovou cenu německých knihkupců v roce 1988, v roce 1999 Goethovu cenu města Frankfurtu nad Mohanem a v roce 2009 Cenu Lva Kopeleva.

Wikipedia Siegfried Lenz

Siegfried Lenz Stiftung

Tulkotie darbi

Uz pārskatu