© Divadelní ústav

Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury. Byl založen v roce 1959 pod názvem Divadelní ústav, v roce 2007 došlo v souvislosti s rozšířením jeho činnosti ke změně názvu na Institut umění – Divadelní ústav. Hlavním posláním IDU je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění. IDU shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového charakteru vztahující se k oblasti divadla, věnuje se vědeckému výzkumu, iniciuje a podílí se na mezinárodních projektech a vydává odbornou literaturu. V roce 2010 byl IDU jmenován výzkumnou organizací.

Website Divadelní ústav

Přeložená díla

Zpět na přehled