Aija Sakova doporučuje
Jak do dítěte vstoupí válka

Susanne Fritz - Wie kommt der Krieg ins Kind © Wallstein Verlag Kniha „Wie kommt der Krieg ins Kind“ je třetím románem Susanne Fritz. Je to příběh nanejvýš osobní, vyprávěný s velkým citem pro hranice toho, co sdělit lze a co vyslovit už není možné. Psaním zkoumá Susanne Fritz přízraky minulosti a vnitřní démony své matky, a tím i ty vlastní. Ve svém románu se snaží zjistit, proč jsou pro její matku určitá témata tabu, proč to, co je pro ni literaturou, představuje pro její matku otázku života. Kniha je určitou formou literárního zpracování traumat autorčiny matky, respektive vyrovnávání se s nimi, a zároveň historií německých civilistů ve Slezsku. Vyrovnávání se s tím, co obnáší, musí-li mladý člověk odrůstající dětským střevíčkům nést tíhu války. Ulpí-li na něm vina, kterou si ničím nevysloužil, a historie jej zbaví schopnosti o prožité bolesti mluvit.   
 
Román je skvělým příkladem toho, jak může jedinec psát o historii a bílých místech v ní, aniž by přitom musel na někoho ukázat a osočit jej a aniž by na sebe musel vzít minulostí obtěžkanou roli oběti a pachatele. Susanne Fritz ukazuje díky síle svého jazyka, co se skrývá za slovy empatie a upřímnost.  

Kniha nabízí příběh přinášející poučení, jak přistupovat k přízrakům minulosti, našim vlastním i těm našich předků, a jak je potřeba se s nimi vyrovnat, neboť nevědomé vzorce chování, které mají svůj původ v traumatech minulosti, jinak přežívají dál v nás, v potomcích. 
 

Susanne Fritz
Wie kommt der Krieg ins Kind
Wallstein Verlag, Göttingen, 2018
ISBN 978-3835332447
268 stran

E-Book k vypůjčení v Onleihe Goethe-Institutu