Nika Švab doporučuje
Eiscafé Europa

Eiscafé Europa © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2018 Esejistický svazek Eiscafé Europa autorky Enis Maci přináší čtenářům v osmi fragmentárních esejích svěží, bystré a především duchaplně a humorně formulované úvahy o světě, v němž žijeme. V tomto světě, kde lidi definuje jejich původ, jsou stále ještě všudypřítomné patriarchální a fašistické struktury a na vzestupu jsou reakcionářské ideologie a identitářská politická hnutí.

Již samotný titul je víceznačný a odkazuje k autorčinu ironickému vnímání Evropy – restaurace a cukrárny se slovem Evropa v názvu jsou na starém kontinentu mimořádně oblíbené, skoro v každém větším městě nějaká taková je, a cukrárna se zmrzlinou zároveň vzbuzuje vidinu sladkého dezertu, sugeruje vysoký životní standard, možnost dopřát si něco navíc, což je rozšířená představa o životě v Evropě (či v Evropské unii), kde prý teče med a mléko proudem a prakticky všichni lidé si užívají všemožná privilegia.

Propojením vlastních zkušeností, postřehů, trendů z Instagramu a příkladů z literárního kánonu Maci s nebývalou přesností odhaluje mechanismy současné společnosti. Ještě více pak vyniknou prostřednictvím citátů ze songů Britney Spears (nejčastěji se objevuje I'm not a girl, not yet a woman a je to jistě nejplastičtější příklad vlivu patriarchátu na mladou ženu) a také prostřednictvím online komentářů a výňatků z Wikipedie (kde se informace různí podle zemí a jasně tak vyznívají ideologie převládající v jednotlivých státech). Díky chladným a precizním myšlenkám, které však zčásti pramení i z asociativního proudu vědomí, vyvolává Maci před vnitřním zrakem svých čtenářů pozoruhodný obraz naší dnešní společnosti.

Suhrkamp Verlag