Radek Malý doporučuje
Krake beim Schneider

Krake beim Schneider. Tierische Zweiteiler © Peter Hammer Verlag, Wuppertal, 2019 Berlínská umělkyně Nadia Budde (nar. 1967) má na svém kontě už řadu dětských knížek. Většina z nich je jejím komplexním autorským dílem založeném na geniální souhře skurilních ilustrací směřujících ke karikatuře a nonsensové rýmované slovesné složky. Autorka prorazila už svou první knihou Eins zwei drei Tier (1999), která se jako jediná také dočkala překladů do jiných jazyků. Výjimečné místo v její tvorbě mají netradiční komiksově zpracované vzpomínky na dětství Such dir was aus, aber beeil dich (2009), které také jako jediné vyšly mimo její kmenové nakladatelství Peter Hammer Verlag.
Aktuální knížka této autorky nese název Krake beim Schneider a podtitul Tierische Zweiteiler. Nadia Budde se v knize představuje ve vrcholné formě: její zkratkovitý výtvarný styl tentokrát nalézá maximální oporu v minimalistických, úderných, a přesto překvapivých rýmech. Ocitáme se ve světě antropomorfizovaných zvířat, kde je všechno možné: mýval žehlí prádlo, moucha čte o feng-shui a slimáci si užívají na nudapláži. Rýmy jsou často opřeny o frazémy, které nemusejí být dětskému čtenáři známy: i tím se tato kniha řadí do kategorie knížek rodinných, ve které si zalíbení najde i leckterý dospělý.

Peter Hammer Verlag

Nadia Budde
Krake beim Schneider. Tierische Zweiteiler
Peter Hammer Verlag, Wuppertal, 2019
ISBN 978-3-7795-0605-8
48 stran