O projektu
Carte Blanche Middle East صلاحية تامة

Ammán, arabské město © Hate Free/Lukáš Houdek

Carte Blanche Middle East صلاحية تامة

Tři Goethe-Instituty ze severní Afriky a Blízkého východu dostaly pozvání od tří Goethe-Institutů ze střední a východní Evropy ke spolupráci na kulturních programech:
 
Bejrút > Bratislava
Káhira > Vilnius
Ammán > Praha
 

Svět srůstá dohromady. Události na jednom konkrétním místě zůstávají ve svém účinku málokdy omezené jen na toto místo. Se stejnou intenzitou, s jakou nám internet sugeruje pocit globální simultánnosti, vnímáme velké politické, hospodářské a kulturní změny bez ohledu na hranice národních států. Nová, nečekaně silná konfrontace s průvodními jevy globalizace nezůstává bez následků. Hospodářské a finanční krize, změny totalitních režimů a války v bezprostředním sousedství způsobily nárůst migrace do Evropy. To zesiluje tendence k většímu dozoru, k renacionalizaci a populismu. Hnutí a politické strany s antievropským a etnocentrickým zaměřením získávají stále větší politický a institucionální vliv. Navíc se jim šířením strachu podařilo ovládnout politicko-mediální prostor.
 
Na tyto imunologické reakce celých zemí lze vyzrát pouze přímými kontakty mezi lidmi. Je nutné uhájit otevřenou a demokratickou společnost. Vyžaduje to však nové formy akcí a spojenectví. Existuje totiž deficit pozitivních momentů kulturní rozmanitosti.
 
Pro Goethe-Institut jako německou kulturní instituci s mezinárodní prezencí z toho vyvstává výzva nedělat kulturní práci jen v převážně bilaterálním kontextu, ale vytvářet multipolární přístup ke světu a k vnímání skutečnosti. Tři Goethe-Instituty ze střední a východní Evropy, konkrétně z Vilniusu, Bratislavy a Prahy, nabídly spolupráci korespondujícím Goethe-Institutům v severoafrickém a blízkovýchodním regionu – v egyptské Káhiře, libanonském Bejrútu a jordánském Ammánu. Poskytly jim volnou ruku („carte blanche“), aby jednotlivě vytvořily přímo v příslušných středoevropských a východoevropských zemích program na předem stanovené období a aby své aktivity i prostorově přemístily do střední a východní Evropy. Káhira jde do výměny s Vilniusem, Bejrút uspořádá svůj program v Bratislavě a Ammán v Praze.
 
Dočasná přítomnost tří arabských Goethe-Institutů uprostřed Evropy vytvoří produktivní krátká spojení mezi důvěrným a neznámým. Umělci a umělkyně a aktivisté a aktivistky z arabského regionu se stanou hlavními aktéry kulturního zpracování tohoto procesu. Vznikne tak prostor pro setkání mezi lidmi, pro vzájemné porozumění a pro odbourávání strachu. Program Goethe-Institutu, přenesený z jednoho města do druhého, zaručuje bezprostřední, nefiltrovaný a teleskopický vhled do dění v arabském kulturním prostoru a má ukázat, jak hluboce je s ním Evropa spojená.