Future Perfect
Darovat čas a pomáhat

Jeden předčítá, druhý poslouchá: Jyrki Yliniemi a Eero Tolkki.
Jeden předčítá, druhý poslouchá: Jyrki Yliniemi a Eero Tolkki. | Foto (CC BY-SA): Outi Reinola

V pečovatelském domě Kivipuro ve finském městě Seinäjoki šustí noviny. Nad nimi se naklánějí dva muži. Jeden čte, druhý poslouchá. Mladší muž obrací stránky až po delších pauzách, protože mezitím diskutuje se svým starším protějškem. „Den se mi vždycky trochu rozjasní, když přijde Jyrki na návštěvu,“ říká devadesátiletý Eero Tolkki, starší z obou mužů. Je slepý. Mladší z nich, Jyrki Yliniemi, je takzvaným „dárcem čtení“. To znamená, že věnuje svůj čas někomu, kdo sám už nemůže číst, a bezplatně mu hodinu předčítá – v tomto případě je jeho nadšeným posluchačem Eero Tolkki. Vedle času potřebuje Jyrki dobrý hlas na předčítání a musí být mentálně fit – to jsou vlastnosti, které se posilují pouze tehdy, když je člověk používá. „Nejdůležitější je podnětná diskuse a sledování aktuálních událostí,“ dodává Eero.
 

V životě Eera Tolkkiho jsou dvě věci, které mu dělají radost – rozhovory a procházky. V důsledku oslepnutí však potřebuje při obou těchto aktivitách pomoc. Jyrki Yliniemi dochází za Eerem navzdory své práci šéfredaktora a programového ředitele stanice Kevytkanava každý týden. Kde na to bere čas?

DESÍTKY LIDÍ SI NAJDOU ČAS

„Je to čistě věc organizace. Když člověk chce, tak si čas najde. A když mohu pomoct, mám hned lepší náladu. Také může nastat den, kdy se role obrátí a pomoc budu potřebovat já sám,“ říká Jyrki. Když byla Eerovi nabídnuta tato služba, okamžitě souhlasil, protože dny v pečovatelském domě jsou dlouhé. Eero se tam nastěhoval, když jeho žena Sisko onemocněla demencí. Eero v průběhu let postupně přišel o zrak. „Mám štěstí. A dokonce jsem našel ještě jednoho dalšího přítele, který se mnou chodí na procházky. A taky mě navštěvuje rodina,“ říká Eero.
 

 • Členové komunity Aika parantaa (finsky „Čas léčí“) – zády k objektivu Sari Parviainen (vlevo) a Riitta Vertio (vpravo), čelem k objektivu zleva Hanna Koppelomäki, Maala Nieminen a Esa Nieminen. Foto (CC BY-SA): Kalle Kervinen
  Členové komunity Aika parantaa (finsky „Čas léčí“) – zády k objektivu Sari Parviainen (vlevo) a Riitta Vertio (vpravo), čelem k objektivu zleva Hanna Koppelomäki, Maala Nieminen a Esa Nieminen.
 • Někdy člověk někomu pomůže, někdy pomoc sám potřebuje: Maala Nieminen, Hanna Koppelomäki, Esa Nieminen, Monika Halinen, Sari Parviainen a Piksi McArthur (zleva doprava) jsou součástí projektu Čas léčí. Foto (CC BY-SA): Kalle Kervinen
  Někdy člověk někomu pomůže, někdy pomoc sám potřebuje: Maala Nieminen, Hanna Koppelomäki, Esa Nieminen, Monika Halinen, Sari Parviainen a Piksi McArthur (zleva doprava) jsou součástí projektu Čas léčí.
 • Iniciátorka projektu Čas léčí, Hanna Koppelomäki (vlevo), při rozhovoru s Maalou Nieminen, Esou Nieminenem a Piksi McArthur. Foto (CC BY-SA): Kalle Kervinen
  Iniciátorka projektu Čas léčí, Hanna Koppelomäki (vlevo), při rozhovoru s Maalou Nieminen, Esou Nieminenem a Piksi McArthur.
 • Jeden předčítá, druhý poslouchá: Jyrki Yliniemi a Eero Tolkki. Foto (CC BY-SA): Outi Reinola
  Jeden předčítá, druhý poslouchá: Jyrki Yliniemi a Eero Tolkki.
 • „Den se mi vždycky trochu rozjasní, když přijde Jyrki na návštěvu,“ říká Eero Tolkki. Foto (CC BY-SA): Outi Reinola
  „Den se mi vždycky trochu rozjasní, když přijde Jyrki na návštěvu,“ říká Eero Tolkki.
 • „Když člověk chce, tak si čas najde. A když mohu pomoct, mám hned lepší náladu,“ říká Jyrki. Foto (CC BY-SA): Outi Reinola
  „Když člověk chce, tak si čas najde. A když mohu pomoct, mám hned lepší náladu,“ říká Jyrki.


Projekt, v rámci kterého lze darovat hodinu čtení, byl iniciován organizací Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys (Svaz paměti oblasti Jižní Pohjanmaa /Jižní Ostrobotnie/). Koordinace projektu se ujala Městská knihovna Seinäjoki. V současné době už jde o dobře zavedený projekt, který je realizován ve spolupráci se čtyřmi lokálními pečovatelskými domy. „V regionu Seinäjoki je v současné době 33 takzvaných dárců čtení. To jsou lidé, kteří se zajímají o knihy a čtení. Knihovna koordinuje činnost mezi dárci a pečovatelskými domy. V každém z těchto pečovatelských domů zase pracuje kontaktní osoba, která předčítající dobrovolníky uvede do jejich činnosti,“ vysvětluje knihovnice Jaana Savela z Městské knihovny Seinäjoki. Hodiny předčítání lze v současné době darovat v mnoha knihovnách po celém Finsku. Do projektu jsou zapojeny desítky pečovatelských domů a předčítajících dobrovolníků a dobrovolnic.

ČAS KAŽDÉHO ČLOVĚKA MÁ STEJNOU HODNOTU

Dobrosrdeční a nápomocní lidé vždycky existovali a existují. Na venkově vždycky pomáhal soused sousedovi a ve městech se zase už dlouho angažují dobrovolníci. V současnosti se mluví o takzvaných dárcích času – to jsou lidé, kteří chtějí dobro předávat dál.

Dobro si lze i vzájemně vyměnit – to znamená, že dárkyni nebo dárci se jeho dar či služba vrátí, ale jinou formou. Takzvaná „časová banka“ (příp. „časobanka“) v helsinské aglomeraci je založena právě na této ideji vzájemnosti. Základní myšlenkou je, že čas každého člověka je stejně hodnotný. Každý může dát k dispozici vlastní čas a vlastní um a pomoci někomu například s úklidem nebo opravou kola.

Za služby se nemusí platit penězi, za platidlo se považuje „tovi“ (finsky „chvilka“), tedy vlastní měnová jednotka časové banky. Za hodinu práce dostane člověk jedno tovi, které bude připsáno na příslušný účet u časové banky. Za to pak lze dostat službu od někoho jiného.

V HELSINKÁCH ČAS LÉČÍ

Podle tohoto principu pracuje také Aika parantaa (finsky „Čas léčí“), zvláštní forma časové banky, která se zaměřuje především na duševní pohodu zúčastněných. Aika parantaa poskytuje podporu darováním času v rámci sítě městské časové banky (Stadin aikapankki). Jde o vzájemnou podporu a pomoc v rámci vlastních (fyzických a psychických) možností. Aika parantaa sice nenahrazuje profesionální psychologickou pomoc, ale i malá pomoc, kterou lze prostřednictvím této sítě získat, může představovat velkou podporu. Kromě toho může už i samotné pomáhání působit léčivě. Při podpoře se  tedy nerecyklují služby, ale něco zcela jiného – vlastní kapacity!
U Aika parantaa se lze zúčastnit skupinového setkání nebo hodinové procházky, lze si rezervovat termín pro osobní podporu nebo napsat dopis cizímu člověku. Propagaci a podpoře projektu se mezi lety 2013 a 2016 věnovala finská nezisková gamblingová asociace Raha-automaattiyhdistys.
„Podpora spočívající v darování času má pomáhat při zvládání všedního dne. Kdo má zrovna zdroje, podpoří někoho, kdo potřebuje pomoc. Tyto role se mou kdykoli obrátit. Poskytovatel pomoci může později sám pomoc potřebovat,“ prohlašuje Hanna Koppelomäki, zakladatelka a koordinátorka podpory formou darování času.
Časová banka Aika parantaa vznikla, když se Hanna Koppelomäki obeznámila s časovou bankou v Helsinkách. Tehdy začala uvažovat o tom, jak by se časové banky daly zkombinovat se svépomocí. „Není to náhrada profesionální pomoci, ale může přispět k jejímu nalezení,“ dodává Hanna Koppelomäki.

 „JSME STEJNÁ KREVNÍ SKUPINA“

Učitelka angličtiny Teija-Riitta Perttula je už čtyři roky členkou časové banky v Helsinkách, tedy téměř od doby jejího založení. Také ona má svůj vlastní účet, na kterém se hromadí darované „chvíle“. „Všichni lidé, kterým v rámci tohoto projektu věnuje někdo svůj čas, jsou členy časové banky a vědí, že nejsme profesionální terapeuti a že takovou pomoc ani nemůžeme nahradit. Dárci a příjemci podpory se sejdou většinou pětkrát. Někdo může být například po rozvodu tak deprimovaný, že nic nezvládá a nedokáže si dojít ani nakoupit. Tak se s ním někdo jde třeba společně projít,“ vypráví Teija. Teija má ze svého členství radost. Poznala tu totiž nové lidi a jí samotné se dostalo pomoci při stěhování. „Mě zajímá jakýkoli druh dobrovolnické práce. Chtěla bych trochu přispět k obecnému blahu. Podle jednoho mého známého jsme obrazně prostě stejná krevní skupina, tedy lidé s podobnými zásadami. Všichni lidé, které jsem tu poznala, byli báječní,“ tvrdí Teija.