Knihy, o nichž se mluví

Knihy, o nichž se mluví

Nová německy psaná beletrie, literatura pro děti a literatura faktu – doporučení ze středovýchodní Evropy: „Knihy, o nichž se mluví“ dvakrát ročně představují knižní novinky a aktuální tendence.

Nejnovější beletrieAktuelle Comics


Nejnovější poezie
Nejnovější knihy pro děti a mládež
Nejnovější knihy literatury faktu


Více literatury

O projektu

Knihovníci a knihovnice Goethe-Institutů z regionu střední a východní Evropy sledují pro projekt „Knihy, o nichž se mluví“, jenž vznikl v roce 1998 na popud Goethe-Institutu v Budapešti, německý knižní trh. Od roku 2003 sestavují svá doporučení doplněná o úryvky z recenzí z německojazyčných médií.

Jarní vydání „Knih, o nichž se mluví“ v roce 2018 přináší novinku: Doporučení německojazyčných knih nově připravili literární vědci a kritici, překladatelé, blogeři, vydavatelé a germanisté působící v rámci sítě Goethe-Institutů v našich hostitelských zemích.

Naši experti i nadále sestavují svůj výběr dvakrát ročně, po knižních veletrzích: Jedná se o doporučení pro čtenáře knihoven v Goethe-Institutech, vydavale, překladatele, milovníky a znalce literatury.

Doporučení doplňujeme o odkazy na elektronické knihy v e-knihovně Goethe-Institutu a o podrobnější informace o autorech.