Schaufenster Enkelgeneration

Ilze Garda, Riga

Ilze, vedoucí firemní komunikace v hotelu Bergs v Rize, vyrůstala se svou německou babičkou Mimi. Babička pro ni byla maminkou, tatínkem a prarodiči zároveň a také ji učila němčinu a vyprávěla jí o německé kultuře.
Dnes se Ilze cítí od hlavy až k patě jako Lotyška. Přesto je aktivní členkou Sdružení Němců v Lotyšsku a Německého kulturního spolku v Rize. 

Ivanda Berzina, Riga

Ivandě je 35 let. Pracuje v Národním archivu Lotyšska a studuje historii na Lotyšské univerzitě. Je potomkem německých osadníků. To, že je napůl Němka, zjistila až v osmé nebo deváté třídě, když musela v hodině základů společenských věd sestavovat rodokmen.