Schaufenster Enkelgeneration

Kamila Manka, Lidzbark Warmiński

Kamila, narozená v roce 1992 v polském městě Lidzbark Warmiński, je hrdá na své německé kořeny, ale samu sebe chápe jako mix polské a německé kultury. Pěstování východopruské kultury je pro ni a její rodinu velmi důležité. Kamila je členkou Svazu mládeže německé menšiny a Svazu Mladé Východní Prusko. V současné době studuje environmentální inženýrství na Varmiňsko-Mazurské univerzitě v Olštýně.

Manuela Leibig, Prudnik

Manuela, narozená v roce 1991 v polském Prudníku, mluví doma převážně slezsky, ale cítí se být spjatá jak se slezským, tak i německým a polským jazykem a se všemi třemi kulturami. Její zájem o historii vychází z osudu její rodiny, který je úzce spjat se zajateckým táborem Lamsdorf /Łambinowice/, kde zahynula její babička. Manuela studuje na Pedagogickém institutu cizích jazyků v Opolí. 

Roland Giza, Oppeln

Roland, narozený v roce 1991 v Opolí, se sice cítí být Polákem, ale prohlašuje, že němčina je další nejbližší jazyk jeho srdce, přestože doma německy nemluvil. Roland je členem představenstva Svazu mládeže německé menšiny, který mu poskytuje možnost zjistit, kým skutečně je. Studuje environmentální inženýrství  na Opolské univerzitě.

Weronika Raitza, Zabrze

Weronika, narozená v roce 1989 ve městě Zabrze, se odmalička učila německy od svého dědečka. Samu sebe vnímá především jako Slezanku, ale německá kultura je jí velmi blízká. Tato novopečená germanistka by chtěla ve svém profesním životě udržovat kontakty s Němci a uplatňovat své znalosti němčiny.