Schaufenster Enkelgeneration

Wiliam (*1992), Zeche

William se narodil roku 1992, pochází z obce Malinová a jeho mateřským jazykem je slovenština. Jeho prarodiče byli karpatští Němci a díky nim se už v raném věku dostal do kontaktu s německým jazykem a s malinovským dialektem němčiny, který používali. Zatímco dialektu William sice rozumí, ale nemluví jím, spisovná němčina se pro něj stala druhým mateřským jazykem. Spojení s němčinou je velmi silné. William, který studuje v Brně němčinu a norštinu, sám sebe považuje stejnou měrou za Němce i za Slováka. 

Michaela (*1987), Košice

Michaela se narodila roku 1987 v Košicích a vyrůstala v Medzevu. Pochází z karpatoněmecké rodiny a sama sebe považuje za 100% karpatskou Němku. Jejím mateřským jazykem je mantáčtina a se svými rodiči, prarodiči a přáteli tímto dialektem dodnes doma hovoří. Michaele je němčina bližší než slovenština, proto se hlásí k německé identitě. Michaela nyní žije v Bratislavě a studuje němčinu a švédštinu.