Schaufenster Enkelgeneration

Martin Kerner, Pécs

Martin se narodil v maďarském městě Pécs /Pětikostelí/, kde v současné době také studuje. Doma v rodině mluvil odmalička německým švábským dialektem, ale kromě toho ovládá také perfektně spisovnou němčinu a maďarštinu. Vzhledem k rodinným vazbám je mu však nejbližší švábština. Toto nářečí považuje za svou mateřštinu. Martin je toho názoru, že bez jazyka neexistuje pravá identita, a jemu samotnému je velmi líto, že svou mateřštinou může mluvit ve stále užším okruhu lidí.

Mónika Takács, Palotabozsok

Mónika se narodila v roce 1991 a žije v maďarské obci Palotabozsok. Její prarodiče z matčiny strany jsou Švábové. Navzdory tomu, že se německy začala učit až ve škole, je pro ni velice důležité udržovat švábské tradice. Je hrdá na svůj původ, který hraje důležitou roli pro vnímání vlastní identity. Mónika je aktivní členkou Společenství mladých maďarských Němců.

Zsanett Melcher, Nemesnádudvar

Zsanett se narodila v roce 1988. Žije v maďarské obci Nemesnádudvar a studuje na Germánském institutu Univerzity Loránda Eötvöse. Chtěla by jednou pracovat jako učitelka. Nedávno absolvovala učitelskou praxi ve Vzdělávacím centru maďarských Němců ve městě Baja. Když byla malá, mluvili s ní její prarodiče dunajskou švábštinou, její rodiče na ni naopak mluvili maďarsky. Když povyrostla, začala u ní získávat stále větší význam maďarština. Maďarštinu považuje za svou mateřštinu, ale cítí svou příslušnost k maďarským Němcům. Je hrdá na svůj původ a na své znalosti němčiny. Identita pro ni znamená především tradici, ale jazyk v ní hraje důležitou roli.