Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

Goethe-Institut bere ochranu Vašich údajů velmi vážně a chtěl by Vás informovat o tom, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány nebo využívány, jak a za jakým účelem.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 1. Předmět tohoto prohlášení a odpovědný subjekt
  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká shromažďování, zpracování a využití Vašich osobních údajů („údajů“) v souvislosti s přihlašováním na kurzy a zkoušky Goethe-Institutu přes webové stránky Goethe-Institutu a se samotnou realizací kurzů a zkoušek.
  Odpovědným subjektem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Goethe-Institut e.V. se sídlem v Mnichově (Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Mnichov). Máte-li otázky nebo připomínky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo k ochraně osobních údajů obecně, obraťte se prosím přednostně na institut, v němž jste se zapsali.
 2. Využití údajů
  Nabídky našich webových stránek můžete využít i bez přihlášení, pokud se chcete pouze informovat. V tomto případě nejsou osobní údaje shromažďovány, zpracovány ani využívány.
  Pokud se však chcete přihlásit na kurz nebo ke zkoušce, musíte při přihlašování uvést nejrůznější údaje. Povinné jsou v rámci této registrace takové údaje, které nutně potřebujeme pro rezervaci a uskutečnění kurzu nebo zkoušky. Další údaje můžete doplnit dle vlastního uvážení.
  Shromáždění Vašich údajů a jejich pozdější využití probíhá za účelem přihlášení přes internet a z důvodů níže uvedených v prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vaše údaje poskytujeme rovněž pouze za účelem uvedeným v tomto prohlášení a kategoriím příjemců uvedeným tamtéž.
  Z technických důvodů jsou nám na internetu poskytovány další údaje, např. Vaše IP adresa, referer atd. Tyto údaje poskytnuté Vaším počítačem resp. vyhledávačem shromažďujeme a využíváme samozřejmě pouze v zákonem stanoveném rozsahu.
 3. Doplňující informace ke cookies
  Technologie cookies pravidelně využíváme k tomu, abychom Vám při opakované návštěvě umožnili automatické přihlášení, pokud si to přejete. Kromě toho cookies využíváme pro identifikaci Vaší osoby při přechodu z jedné stránky na jinou. Pokud jste ve svém prohlížeči cookies vypnuli, můžete sice využívat naši personalizovanou internetovou nabídku, automatické přihlášení ale není možné.
 4. Odvolání
  Proti použití svých osobních údajů pro účely průzkumu trhu a pro reklamní a marketingové účely máte právo kdykoli vznést námitku. Stačí poslat e-mail s odpovídající informací na adresu příslušného Goethe-Institutu: kurzy-prag@goethe.de

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svým podpisem níže dávám souhlas s poskytnutím svých osobních údajů uvedených v přihlášce a získaných v souvislosti s plněním se mnou uzavřených budoucích smluv Goethe-Institutu za účelem uložení do ústřední zákaznické databáze Goethe-Institutu e.V. se sídlem v Mnichově/Německo („centrála“) a zároveň souhlasím s tím, že tyto údaje smí být připojeny k dalším osobním údajům, které jsem případně poskytl/a již dříve.
 
Dále souhlasím, že Goethe-Institut a centrála mohou mé osobní údaje použít nad rámec plnění smluv rovněž pro účely průzkumu trhu a reklamní a marketingové účely související s nabídkou služeb Goethe-Institutu, především proto, aby mi doručili na mnou uvedenou korespondenční adresu a kontaktní údaje příslušnou reklamu nebo informace, např. k nové nabídce kurzů Goethe-Institutu.    
 
Informace lze poskytovat poštou, telefonicky, prostřednictvím faxu, e-mailu a/nebo SMS.
 
Pro účely kontroly pravosti a vystavení náhradních osvědčení mohou být rovněž údaje týkající se mnou absolvovaných zkoušek předány centrále, zde uloženy v ústředním archivu zkoušek (maximálně 10 let) a dále použity. Pokud se přitom jedná o osobní údaje týkající se zkoušek opravňujících k následování manžela/manželky, může centrála na žádost německých úřadů potvrdit pravost osvědčení, které jsem úřadům předložil/a. 
 
Mé osobní údaje Goethe-Institut nepoužije pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v tomto prohlášení ani je neposkytne třetí straně, pokud ovšem neexistuje důvodné podezření ze zneužití těchto údajů.
 
Jsem si vědom/a toho, že mohu proti použití svých osobních údajů pro účely průzkumu trhu a pro reklamní a marketingové účely kdykoli vznést námitku.