Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1)Přeskočit přímo k sekundární navigaci (Alt 3)Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

PRACOVNÍ LISTY PRO VÝUKU
STRUKTURA, FORMA A OBSAH

Pracovní listy pro výuku
Pracovní listy pro výuku | © Goethe-Institut/Kai-Uwe Oesterhelweg

Pracovní listy pomáhají studentům prohloubit témata v cizím jazyce – jak při výuce tak doma. Povede se to však pouze tehdy, pokud jsou pracovní listy správně vytvořeny. Pomocí správné struktury a několika triků to jde velmi lehce.

Jsou pro němčinu jako cizí jazyk vůbec potřeba pracovní listy? Neměli by žákyně a žáci spíše poslouchat a produkovat maximum mluveného jazyka? Lingvistické studie skutečně poukazují na to, že pouhý poslech a mluvení nestačí k tomu, abychom se naučili gramatiku cizího jazyka (Swain 1988). Jako doplněk potřebují studenti strukturované úkoly s konkrétními gramatickými tématy. Pracovní listy jsou k tomu ideální učební pomůckou. Ale pouze tehdy, pokud je pracovní list správně koncipován. Proto by měli vyučující dodržovat několik všeobecných pravidel, která v principu platí pro všechny předměty.

IDEÁLNÍ STRUKTURA

Dobrý pracovní list dodržuje určitou strukturu:

  • Hlavička s všeobecnými informacemi, které pracovní list zasadí do výuky.
  • Jasné pracovní pokyny.
  • Úkol, včetně ilustrací, zvýraznění a dostatku místa pro odpovědi.
  • Případně další úkoly vždy s vlastním pracovním návodem.

Hlavička při tom tvoří základ pro organizované studium s informacemi k předmětu; ke stupni, třídě nebo úrovni; k tématu a k výukové jednotce; k dalším materiálům, například k učebnici a případně ke zdrojům. Tak mohou studenti lépe pracovní listy uchovávat roztříděné, mohou je cíleně dodělávat a jednodušeji opakovat jejich obsah.

MOTIVUJTE OBSAHEM

Také u obsahu je třeba dodržovat některé body – v ideálním případě také u gramatických témat: Obsah je aktuální. To se vztahuje jak na technologie (žádné telefonní budky) tak na konstelaci vztahů (více než manželství, děti, dům a pes) a geografii (aktuální vývoj nebo zprávy z Německa). Obsah má vztah k životní situaci studentů, to znamená, že obsah je pro žákyně a žáky nebo pro studenty relevantní. A také: Obsah odpovídá věku studentů.

Pokud pracovní list zahrnuje více úkolů, měly by být úkoly ke stejnému tématu. A to nejlépe dokonce ve dvojím ohledu: stejné gramatické téma a stejné obsahové téma. Tak nejsou studenti přetěžováni a rozptylování příliš velkou novou slovní zásobou. Tím, že se intenzivně zabývají jedním tématem, se jim obsah lépe usazuje v paměti.

NEZANEDBÁVEJTE FORMU

Ale fantastické obsahy jsou k ničemu, pokud špatná čitelnost nebo jiné formální vlastnosti vyžadují kognitivní kapacity studentů – neboť dobrá čitelnost je důležitá. Vyučující by se proto měli vyhýbat kopiím ve špatné kvalitě. Na pracovních listech by měl být dostatek místa na odpovědi, aby žákyně a žáci nebyli nuceni k nečitelnému psaní. Pokud možno by obsah měl být zdůrazněn ilustracemi. Formy, které se mají studenti naučit, mohou být zvýrazněny podtržením nebo pomocí tučného písma. Empirické pokusy dokládají, že především ilustrace (Carney et al. 2002) a zvýraznění (Schmidt 1992) zjednodušují a urychlují studium.

ZVLÁŠTNOSTI VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ

Protože výuka cizích jazyků většinou neprobíhá v mateřském jazyce vyučujících a/nebo studentů, musejí být pokyny na pracovních listech formulovány obzvláště jednoduše a jasně. Jednodušší jazyk při výuce cizích jazyků naopak rychle svádí k dětským tématům. Často jsou studenty ale teenageři nebo mladí dospělí, pro které jsou relevantní jiná témata než pro děti. Všeobecně platí: Geografie je důležitá (srov. Salomo) a měly by být zahrnuty vlastní zkušenosti studentů.

TVORBA PRACOVNÍCH LISTŮ POMOCÍ SPECIÁLNÍHO SOFTWARU

Pokud vyučující vytvářejí pracovní listy, mohou k tomu využít také speciální, částečně placený, software. Jedním z takových programů je Worksheet Crafter, pomocí něhož byly vytvořeny ukázkové pracovní listy.

Software pro tvorbu pracovních listů má výhodu v tom, že lze díky předem daným strukturám a funkcím ušetřit čas. A pro digitálně vytvořený materiál všeobecně platí: Je čitelnější, přehlednější a šetří místo, protože vyučující mohou používat digitální předlohu místo kopie. Pomocí příslušných programů jako je například Worksheet Crafter lze lehce realizovat jasnou strukturu, ilustrace, zvýraznění, manipulaci s textem jako doplňovací texty nebo zabarvení slabik. Tímto způsobem mohou vyučující rychle a efektivně vytvářet pracovní listy, ze kterých profitují jejich žákyně a žáci.

 

Literatura

Carney, Russell N.; Levin, Joel R.: “Pictorial illustrations still improve students' learning from text.Educational psychology review 14(1) 2002, 5-26.

Salomo, Dorothe: Deutschlandbezug ist entscheidend. Magazin Sprache, Goethe-Institut, listopad 2014.

Schmidt, Richard: “Awareness and second language acquisition.” Annual review of applied linguistics 13/1992, 206-226.

Swain, Merrill: “Manipulating and complementing content teaching to maximize second language learning.” TESL Canada Journal 6(1) 1988, 68-83.