Nabídka němčiny na youtube
Kamarád před kamerou

Kanály na YouTube zaměřené na němčinu jako cizí jazyk: další místo pro učení.
Foto (výřez): © chombosan - Fotolia.com

Cvičení na výslovnost se zvuky zvířat? Gramatika v ložnici? Jazyk mladých v konkrétních situacích? Co je u tradiční výuky německého jazyka těžko představitelné, je u neinstitucionálních kanálů na YouTube zaměřených na němčinu jako cizí jazyk naprosto běžné. Jejich producentky a producenti, mezi nimi rodilé a rodilí mluvčí a učitelky a učitelé němčiny, krmí svoje kanály pravidelně výukovými videi, na která se publikum rádo podívá a okomentuje je. Tato videa jsou neinstitucionální, protože jsou produkovaná a publikovaná soukromě, bez redakčních zadání a komerčních zájmů.
 

Od založení platformy YouTube vzniklo více než 100 kanálů této kategorie. V současné době se zprostředkovávání německého jazyka německy a anglicky věnuje aktivně přes 20 provozovatelů těchto kanálů a odebírá je několik tisíců lidí na celém světě.

Vlastnosti výukových videí

Vedle bezplatného odběru se tato učební nabídka vyznačuje uvolněnější atmosférou při učení. Většina výukových videí je „domácí“ výroby nejen ve smyslu vlastní produkce, ale také proto, že jako učebna slouží obývací pokoj, ložnice nebo kuchyně producentek a producentů: žádná tabule a žádný psací stůl, jen pohovka a jedna prázdná stěna. To se divačky a diváci cítí, jako by je němčinu učila dobrá kamarádka nebo kamarád u nich doma. Tato uvolněná nálada se ukazuje také v obsahu vyučované látky. Často se jedná o témata, která jsou pro studenty zajímavá, ale v oficiálních výukových a učebních situacích jde o nich mluvit spíše obtížněji, například jazyk mladých nebo nadávky. Také u klasických učebních témat, např. u výslovnosti, najdeme vtipná vysvětlení a příklady: místo fonologického popisu přehlásky Ä vloží producentka Ania video  bečícími ovcemi, které produkují odpovídající hlásku. Jenny ve svém videu kloktá vodu, aby předvedla, jak trénovat výslovnost R.

Kanály na YouTube zaměřené na němčinu jako cizí jazyk jsou kromě toho vždy aktuální: bez byrokratických nebo vydavatelsko-politických překážek se může o aktuálních věcech diskutovat rychle. Například krátce po zveřejnění hry Pokémon Go v roce 2016 bylo publikováno výukové video ke slovní zásobě týkající se této hry.

Kromě toho bývají uživatelky a uživatelé na těchto kanálech sotva pasivní, neboť přes funkci komentáře komunikují s producentkou nebo producentem videa. Ti se těší na zpětnou vazbu a publiku často zadávají domácí úkoly. Protože studenti píší domácí úkoly do komentářů, tak se jim z velké části dostane i kontroly, když ne od majitelek nebo majitelů kanálu, tak od ostatních uživatelek a uživatelů. Interaktivita může probíhat dokonce synchronně, pokud jsou videa přenášena živě a ve stejném čase je publikum komentuje.

Charakteristické pro výuková videa jsou navíc metajazykové výroky, které u publika mohou vést k následným diskuzím o aspektech němčiny. Producentky a producenti se ve svých videích vyjadřují k určitým učebním tématům nebo také k jazyku celkově: Katja v jednom ze svých videí argumentuje, že němčina není žádný těžký jazyk. Naopak Anja vidí jedno společné pro německou gramatiku a počasí: stěžovat si na to nepřinese nic. V důsledku toho publikum diskutuje například se zamyšlením na didaktiku, co je pro koho při učení němčiny obtížné a proč jsou některá učební témata obzvlášť těžká pro nějakou určitou skupinu studentů. Často se probírají stereotypy o jazyku a jazykovém úzu. V některých výukových videích a k nim příslušejících komentářích se například řeší otázky, proč se němčině připisuje agresivní charakter nebo zda existuje jen „ta“ jedna správná výslovnost R. Pozoruhodná je dále aktivní účast rodilých mluvčích, kteří dobrovolně také diskutují v části komentářů a motivují ostatní, kdo se učí němčinu.

Neinstitucionální výuková videa se tedy vyznačují uvolněnou atmosférou, aktuálností, interakcí mezi producentkami, producenty a těmi, kdo se učí němčinu, stejně jako v neposlední řadě možností metajazykové reflexe. Tyto vlastnosti jsou důvodem pro jejich oblíbenost.

Rozmanitost výukových videí

Přes společné základní vlastnosti vykazují výuková videa skutečně velkou rozmanitost: v závislosti na autorce nebo autorovi se jedná o různé učební úrovně, výukové metody a obsahová těžiště, která se hodí pro různé učební typy. Výuková videa od Jenny se tak orientují na příklady: po precizním vysvětlení dá vždy jako příklad nespočetně mnoho vět, třeba ke slovesu haben (mít). Na kanálu Deutsch für Euch naopak najdeme často komplexní gramatické diskuze, například o struktuře modálních sloves ve větě „Der Apfel muss gegessen werden wollen können“. 

Učební obsah sahá od vysvětlování slovní zásoby a gramatiky přes poslechová cvičení a čtení literárních textů až po přípravu na jazykové testy a vlastivědná témata. Formy projevu jsou vskutku rozdílné: některé producentky a producenti sedí za mikrofonem a vysvětlují, jiní raději předvádějí divadlo. Někdy díky spolupráci více kanálů vznikají kooperativní výuková videa, jako například jedno video k tématu „Slangs“, v němž publiku vysvětluje slang a jeho významy formou hádanek Dominik (Get Germanized) jakožto zástupce severoněmeckého jazykového prostoru a Katja (Deutsch für Euch) jakožto zástupkyně jihoněmeckého jazykového prostoru.

V rámci svého dizertačního projektu na Univerzitě Hamburg analyzuji následující neinstitucionální kanály zaměřené na němčinu s ohledem na to, jaký postoj zaujímají producentky a producenti jakožto oprávněné zprostředkovatelky nebo zprostředkovatelé jazyka, jak je v nich popisován německý jazyk a učební témata a jak se k tomuto popisu vyjadřuje publikum. Těchto sedm kanálů je tematicky aktuálních, pravidelně zveřejňují příspěvky a mají opravdu velké kmenové publikum. Ve videích se střídá němčina s angličtinou.
 
Podívat se do této sbírky výukových videí se vyplatí. Určitě najdete video, které lze integrovat do Vaší výuky nebo půjde využít pro domácí úkoly:

Produzentin: Katja
Niveau: ab A1
Besonderheit: Sprachstrukturorientiertes Deutschlernen mit witzigen Anmerkungen
URL: https://www.youtube.com/user/DeutschFuerEuch
Produzentin: Marija
Niveau: ab B2
Besonderheit: Lernthemen für Fortgeschrittene, Videos zur Sprachtestvorbereitung
URL: https://www.youtube.com/channel/UCCAI6jmeW5hWz2-jaLPqLUQ
Produzententeam: Janusz, Cari, Ben, Manuel, Klaus und Isi
Niveau: ab A1
Besonderheit: verschiedene Kategorien wie "Deutschlernen auf der Straße", "Für Anfänger", "Fragen und Antworten" und "Grammatik"
URL: https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ
Produzent: Dominik
Niveau: ab A1
Besonderheit: jugendliches, schauspielerisches Deutschlernen in Verbindung mit der Vermittlung von „deutscher“ Kultur
URL: https://www.youtube.com/user/MeisterLehnsherr
Produzentin: Anja
Niveau: ab A1
Besonderheit: lebendiges Deutschlernen mit präzisen, leicht verständlichen Erklärungen
URL: https://www.youtube.com/channel/UCZwegPHTG4gvnR0WLzaq5OQ
Produzent: Antrim
Niveau: ab A1
Besonderheit: grammatikbetontes Deutschlernen mittels vieler Eselsbrücken aus Sicht eines Amerikaners
URL: https://www.youtube.com/user/MrLAntrim
Produzentin: Jenny
Niveau: ab A1
Besonderheit: einfache Spracherklärungen mit unzähligen Anwendungsbeispielen
URL: https://www.youtube.com/channel/UClBrbJXNh2sFxOuvH4o5H9g

Potenciál pro využití a realizaci

Výukové nabídky takových nezávislých poskytovatelů lze použít jako neformální učební materiál mimo výuku. Tak mohou studenti nějakou určitou učební látku dohnat nebo prohloubit samostatně. Avšak je nejisté a v tuto dobu ještě vědecky neprobádané, zda je možné dosáhnout nějaké určité jazykové úrovně pouze s těmito výukovými videi. Neboť chybí odborná kontrola a individuální zpětné vazby.

Jako učitel si člověk klade otázku, zda a jak lze tuto výukovou nabídku začlenit do prezenční výuky. Výuková videa se nabízejí jako zábavné a rozmanité doplnění regulérní učební látky. Tak mohou studenti slyšet jiné hlasy, vidět nové obličeje a někdy se i videu zasmát. Vezměme jako příklad jedno výukové video na téma předložky od EasyGerman : příklady, které jsou demonstrovány na skutečných místech a skutečnými lidmi a částečně jsou přehnané, mohou prezenční výuku obohatit jako opakování obsahu a uvolnění atmosféry.

U Easy German se předložky vizualizují. Foto (výřez): © Easy German/Easy Languages Kromě toho mohou být výuková videa nápomocná při přípravě výuky, protože jsou bohatá na nejrůznější techniky zapamatování a taháky, které lze ve výuce předat dál. V případě výuky online se hodí jako alternativní a doplňující učební materiály.

U neinstitucionálních výukových videí je však na místě opatrnost. Jelikož je producentky a producenti tvoří hlavně ve svém volném čase, může se stát, že se některým kanálům časem věnují méně nebo vůbec. Chybějící kontrola kvality nevede jen k občasným překlepům, nýbrž v ojedinělých případech také k pochybnému obsahu. V jednom videu se „ß“ například počítá k přehláskám. Takové chyby jsou však vzácné. 

Jelikož se neinstitucionální kanály na YouTube zaměřené na němčinu jako cizí jazyk těší velké oblíbenosti, neměly by etablované vzdělávací instituce vnímat taková výuková videa jako konkurenci. Se společným cílem zprostředkovat cizí jazyk se mohou obě strany dokonce vzájemně doplňovat: kanály zaměřené na němčinu nabízejí zdroj kreativních nápadů do výuky. Instituce je pak mohou přijmout a jak odborně, tak technicky dále rozvíjet. Výsledkem jsou kvalifikované rozmanité učební obsahy.
 

24h deutsch – nový formát pro učení němčiny na youtube

Nový kanál na YouTube 24h Deutsch bere divačky a diváky na cestu typickým dnem v Německu. Každé hodině dne je věnována jedna epizoda, kterou odběratelky a odběratele doprovází mladá učitelka němčiny Ida. Vedle autentického pohledu na mladé Německo se každá epizoda věnuje jednomu učebnímu tématu němčiny: od gramatiky přes kuriozity až po učební strategie, od jazykolamu přes nadávky až po konjunktiv II.
 
K cílové skupině patří mladí lidé mezi 12 a 25 roky se znalostmi němčiny od úrovně A2. 24h Deutsch je online od 9.11.2017. Nové díly jsou zveřejňovány v týdenním rytmu. 24h Deutsch je vítězem soutěže Deutsch lernen auf YouTube? - Zeig uns wie das geht!, kterou uspořádal Goethe-Institut.
Epizody najdete na https://www.youtube.com/channel/UCHpnIL-1QIUyVhdGVJ6rW3A