Tvorba videí ve výuce
Žáci za kamerou

Vytváření vlastních videí pro výuku je pro žáky motivační.
Foto (detail): Rasulov © Adobe Stock

Předpokládám, že jste ve výuce určitě už někdy použili video. Ale už ve vaší výuce také žáci sami nějaké video vytvořili? Tipy a vysvětlující videa vám pomohou vyzkoušet tvorbu videa ve výuce.

Chytré telefony umožňují pořizovat jednoduše a za dostupnou cenu zvukové a obrazové záznamy. Každý může vytvářet videa a ta pak sdílet prostřednictvím platforem jako YouTube a Vimeo nebo aplikací jako WhatsApp. Participace ve smyslu účasti na veřejném diskurzu je díky tomu jednodušší.

Co to ale znamená pro výuku němčiny jako cizího jazyka? Jestliže učitelé ještě před několika lety používali videa a filmy převážně v kombinaci s receptivními úkoly nebo jako podnět k mluvení, mohou dnes žáci už sami vytvářet obsah videí pro výuku. Žáci a žákyně jsou tedy potenciálními mediálními tvůrci a tvůrkyněmi. Tento potenciál je enormní pro spolupráci, samostatné učení a projektovou dokumentaci – tvorbu videí je pouze nutné ve výuce cíleně uchopit a doprovodit instrukcemi.

K ČEMU JSOU VIDEA V JAZYKOVÉ VÝUCE?

Vedle výše uvedených aspektů přináší práce s videy ve výuce jazyků ještě další výhody:
  • Videosnímky lze receptivně a produktivně použít při práci s žákyněmi a žáky na všech jazykových úrovních. Přitom je podobně jako u všech ostatních výukových aktivit důležité vnitřně diferencované plánování.
  • Videa jsou oblíbená. Zabývat se obsahově videem a dokonce nějaké vytvořit je proto pro žákyně a žáky motivující.
  • Vyučující mohou svou výuku prostřednictvím videí koncipovat tak, aby byla pozornost výrazně soustředěna na žáky: Při výběru oblíbených videí mohou žáci zohlednit své zájmy a také při vlastní produkci mohou uplatnit své individuální záliby.
  • Při tvorbě videí dochází k dobrému vzájemnému propojení neformálního a formálního učení.
  • Díky možnosti opakovaného přehrávání jednotlivých úseků videa se žáci mohou učit svým vlastním tempem.
  • Tvorbu titulků k videím lze zahrnout do výuky jako specifickou aktivitu. Titulkováním se trénuje jak výslovnost, tak i porozumění jazyku podle poslechu.

DVA DIDAKTICKÉ SCÉNÁŘE

Upevnění řečových prostředků a slovní zásoby prostřednictvím záznamu zadaných dialogů
Kdo by to neznal? Obsah lekce je důležitý, ale žákyně a žáci se při plnění zadaných cvičení nudí. Musejí si nutně vštípit slovíčka a řečové prostředky, ale většinou to nedělají. Na tomto místě máte šanci výuku uvolnit a osvěžit tím, že žákům zadáte úkoly k existujícímu videu nebo že je necháte natočit video vlastní. Tím zároveň můžete lépe dosáhnout učebních cílů. Konkrétní příklad propojení jazykové lekce (úroveň: B1/ učební materiály: Menschen/ téma: Bewerbungen) s dostupnou prací na videu naleznete zde:
Titulkování videí na podporu výslovnosti a porozumění jazyku podle poslechu
Poměrně často se také stává, že žáci vytvoří video, ale videu pak není dobře rozumět. Chcete-li žáky přimět k tomu, aby dbali na srozumitelnost svých formulací, pobídněte je, aby videa svých spolužáků opatřili titulky. Jak můžete pracovat s (volně dostupným) editorem YouTube, abyste podpořili lepší výslovnost a lepší porozumění řeči při poslechu, zjistíte zde:

TIPY PRO TVORBU VIDEÍ

Audio: Nejpohodlnější je, když žáci použijí mikrofon mobilního koncového přístroje. Při nahrávání se často nahrají i okolní zvuky. Doporučte proto žákům, aby video natáčeli v klidném prostředí.

Výřez obrazu a vedení kamery: Zde platí, že méně bývá více. Čím větší je výřez, tím vyšší je vizuální vstup. Pozadí pak začne rychle působit nepřehledně. Proto by se měl výřez obrazu soustředit na jednající postavy. Kamera by přitom měla být držena pokud možno rovně, bez přílišného přerušování a prudkých pohybů kamery (takzvaných „švenků“) při natáčení. To by totiž mohlo být pro divačky a diváky matoucí. Pro žáky začínající s tvorbu videí jsou ideální videa natočená na jeden záběr („one shot video“).

Osvětlení: Kombinace přirozeného a umělého světla se dobře hodí pro natáčení videí s pomocí mobilních koncových přístrojů. Je dobré se vyvarovat výrazných světelných kontrastů.

Příběh: Video vždycky vypráví nějaký příběh. Výstavba příběhu je rozhodující – měl by být totiž srozumitelný i pro nezúčastněné osoby. Na to by měli žáci a žákyně při natáčení neustále pamatovat.

Příliš vysoké nebo příliš nízké nároky: Učitelé mívají sklon usilovat o tvorbu ambiciózních videí. Mají-li však žákyně a žáci zažít pocit úspěchu, měli by začít s natáčením jednodušších videí a od komplexních videoprojektů pro začátek upustit – složitější videa totiž vyžadují velkou dávku kreativity, technického know-how i týmové spolupráce. Ve výuce němčiny jako cizího jazyka k tomu přistupuje ještě jazykový aspekt. Videa by se proto měla orientovat podle obsahu výuky. Abyste na žáky a žákyně nekladli příliš vysoké nebo naopak příliš nízké nároky, můžete jim navrhnout různé varianty – od předčítání zadaného dialogu přes změnu prostředí, ve kterém se dialog odehrává, až po improvizovaný dialog.

Učitel/ka jako kouč/ka: Jako učitelé byste měli být schopni skupinám žáků a žákyň poradit s plánováním i realizací videí a poskytnout jim zpětnou vazbu. Pokud skupina ztratí ze zřetele smysl úkolu, měli byste zasáhnout i obsahově.

Autorská práva: Zejména mladí žáci a žákyně pocítí rychle chuť podkreslit video, které sami natočili, známou hudbou nebo použít záběry z filmů. Smějí však použít pouze materiál, který sami vytvoří nebo který lze bez licence získat na internetu. Aby bylo riziko porušení autorských práv co nejmenší, můžete spolu s žáky a žákyněmi pracovat také s aplikací Adobe Spark. Tam je nabízen obsah bez nutnosti zakoupit licenci.

Pozor na mobbing: Jak poznámky v rámci skupiny žáků a žákyň, tak i komentáře anonymních uživatelů k videím mohou působit na učební proces destruktivně. Chcete-li této situaci předejít, vyberte si z těchto možností:  
  1. Ve videu se neobjeví žádné osoby.
  2. Vy rozhodnete o tom, jestli budou videa uvolněna pro veřejnost a jestli bude zapnuta funkce umožňující videa komentovat – samozřejmě pouze se souhlasem žáků a žákyň.
  3. Videa budou umístěna pouze na chráněné sítě, například na uzavřenou učební platformu.
Už jste ve výuce vytvořili nějaké video? Můžete své zkušenosti sdílet s námi prostřednictvím komentářů!