Výuka mimo učebnu
Ven z učeben!

Výuka němčiny v parku? Při vycházce se třídou do obchodního domu nebo nákupního centra? Při návštěvě knihovny, muzea nebo zoologické zahrady? Při návštěvě německého velvyslanectví nebo prostě jen při procházce po městě? Vaši žáci vám za to budou vděční. Výuka mimo školní třídu znamená zpestření, probouzí zájem a zvědavost a stupňuje motivaci k učení.

Co výuka mimo školní učebny nabízí?

Mimoškolní projekty, návštěvy muzeí a výlety jsou dnes už důležitou součástí školní výuky, protože názorně a prakticky zprostředkovávají obsah odborné výuky a poskytují příležitost učit se v autentických situacích. Platí to i pro výuku cizích jazyků.

Mimo školní učebnu existují rozmanité možnosti pro jednání v nových situacích, které žáky vybízejí k interakci a komunikaci v cílovém jazyce. I do všedního dne zahraniční školy se dají zabudovat exkurze, které se tematicky vztahují k výuce němčiny a které svým rozsahem vyhovují možnostem v daném místě. Nemusí to být časově náročné. Už i krátký výlet k autobusové zastávce nebo projekt, do kterého bude zahrnut například supermarket za rohem, může vnést do učební skupiny „svěží vítr“ a umožní žákům, aby se učili s využitím všech smyslů.

Ven ze třídy

Den Klassenraum verlassen © adobe.stock Která místa k učení mimo školní učebnu přicházejí v úvahu, to závisí především na poměrech v daném místě. Koná se výuka v některé z německojazyčných zemí, nebo ne? Nacházíme se ve velkoměstě s německými institucemi, muzei a knihovnami, nebo naopak ve venkovském prostředí, kde na první pohled není žádný přímý kontakt s německy hovořícími osobami nebo kde lze jen obtížně nalézt styčné body v oblasti kultury, na které by se dalo navázat? To ani není nezbytně nutné. Místem k učení mimo školu může být i místní památník, který se dá využít coby výchozí bod k probírání témat, jako jsou národní svátky, slavné osobnosti nebo hrdinové a hrdinky. Velvyslanectví a Goethe-Instituty jsou otevřené i pro školní třídy a skupiny žáků a žákyň a mohou poskytnout informace a podporu při rešerších ohledně možných exkurzí.
 
Současně je nutná cílená příprava i následné vyhodnocení výletu a adekvátních a motivujících úkolů vzhledem k příslušnému učebnímu místu a k jazykové úrovni žáků a žákyň. K tomu patří i to, že budou mimoškolní aktivity naplánovány v souladu s příslušným kurikulem a učební látkou, protože z toho vyplývá tematický kontext a učební cíle. Aktivity ve školní učebně a aktivity mimo školní učebnu se tak mohou smysluplně doplňovat.
 
Jak lze mimoškolní učení hravě a zároveň poučně koncipovat, je vidět na níže uvedených příkladech:
 

V muzeu

Lernort Museum © adobe.stock Londýnský Goethe-Institut podněcuje učitele a učitelky němčiny, aby se svými žáky a žákyněmi navštívili muzea v bližším okolí (Victoria & Albert Museum, Science Museum, Natural History Museum) a nabízí k tomu tři takzvané „rallye“ resp. kvízy, které na jednu stranu umožňují objevovat německé aspekty v oblastech, jako je umění, design, technika a věda, a na druhou stranu využívají muzejní nabídku k procvičení cizího jazyka. Úkoly jsou k tomuto účelu jazykově i obsahově jednoduše koncipované, aby takzvané „rallye“ mohli dobře zvládnout i žáci na úrovni A:
Muzejní rallye pro školní třídy
 
Zatímco u výše uvedených muzejních rallye jsou v popředí především vědomosti a slovní zásoba, nabízejí muzea také rozmanité možnosti pro komunikativní jazykové jednání, jako jsou minipřednášky, hry s využitím otázek a odpovědí nebo scénické hry vycházející například z výjevů na obrazech. Dobré podněty a nápady, jak návštěvu muzea metodicky a didakticky zpracovat pro výuku němčiny, se nacházejí v souboru materiálů Goethe-Institutu, které byly vytvořeny ve spolupráci s gruzínským Národním muzeem:

Učíme se německy v muzeu

Ve městě

Haltestelle © adobe.stock Zdařilý příklad aktivit ve městě lze nalézt na portálu Lehrer Online. Zde se žáci s pomocí různých otázek a úkolů učí orientovat se ve městě, vyznat se v mapě města i v prostředcích veřejné dopravy. Materiál je určen k použití v německojazyčném prostředí, ale lze ho použít také jako podnět ke srovnávacím úkolům na některém místě v zahraničí. Například kontext vztahující se k cestovnímu ruchu nebo k výměnnému pobytu by mohl žákům a žákyním v daném místě poskytnout možnost procvičit si třeba přímo na autobusové zastávce formou hraní různých rolí komunikativní jazykové jednání vztahující se k orientaci ve městě a k používání prostředků městské hromadné dopravy:

Městská rallye v nové vlasti

Myslitelné a vcelku nenáročně organizovatelné jsou také návštěvy obchodního domu nebo supermarketu. Při té příležitosti lze například v rámci probírání témat jako „jídlo a pití“ vyhledávat německé produkty nebo za účelem procvičení čísel porovnávat ceny zboží a pořídit výhodný nákup, případně lze naplánovat „německý“ piknik a nakoupit na něj potřebné suroviny.
 

APLIKACE

Mobilní média mohou vhodnými aplikacemi podpořit učení mimo školu a prostřednictvím motivačních úkolů umožnit žákům aktivní používání němčiny jako cizího nebo druhého jazyka.

Apps zur Stadterkundung © adobe.stock Některé Goethe-Instituty nabízejí k použití aplikaci s „městskou rallye“. S pomocí této bezplatné aplikace lze formou geolokační hry (treasure hunt) s využitím digitálních technologií například prozkoumávat místo, kde probíhá výuka. Účastníci mohou hravou formou objevovat ve vlastním městě věci, které se nějak vztahují k Německu. Pařížský Goethe-Institut nabízí tuto možnost ve spojení s návštěvou institutu i pro nezávislé skupiny. Na webové stránce se nachází video s informacemi o použití aplikace a doplňující výukový materiál ke stažení:
S aplikací po městě

Doporučit lze také aplikaci Actionbound. S pomocí této aplikace lze samostatně vymýšlet napínavé, veselé a poučné rallye pro smartphony a tablety a utvářet interaktivní digitální učení. Jak to přesně může fungovat, je vysvětleno zde:
Vytvoření GPS rallye s pomocí aplikace Actionbound


MUZEUM MLÁDEŽE V BERLÍNĚ

Jugendmuseum Villa Global © Jugendmuseum Villa Global Stranou velkých a známých muzeí, jejichž pedagogické aktivity často nebývají přizpůsobené úrovni žáků a žákyň učících se cizí jazyk, existují také nízkoprahové, tedy maximálně dostupné nabídky, které lze využít v oblasti výuky němčiny jako cizího jazyka (DaF) nebo němčiny jako druhého jazyka (DaZ). Výborným příkladem je v tomto ohledu berlínské Muzeum mládeže (Museum der Jugend) se svou výstavou VILLA GLOBAL. Žáci a žákyně zde mohou procházet 14 různými místnostmi a seznamovat se s lidmi, kteří tyto místnosti zařídili. Velice rozdílní „obyvatelé“ a „obyvatelky“ objektu Villa Global se na výstavě představují i ve videorozhovorech. K přípravě a následnému vyhodnocení výuky v těchto místech je na webové stránce k dispozici doplňující materiál. Například sešit s četbou (Leseheft), který je na webu ke stažení, lze vřele doporučit i v případě, že výstavu nelze navštívit:

Muzeum mládeže Berlín – Villa Global

SHRNUTÍ

Sbírat smyslové zkušenosti a řešit relevantní školní úkoly mimo školní učebnu, samostatně objevovat věci a při tom zažívat i různá kulturní setkání může být pro výuku němčiny jako cizího jazyka na všech úrovních velmi obohacující, protože žáci a žákyně tak dostávají příležitost komunikovat a jednat jako v „opravdovém životě“.
 

LITERATURA K TÉMATU

Baar, Robert/Schönknecht (2018): Gudrun Außerschulische Lernorte: didaktische und methodische Grundlagen. Weinheim Base: Beltz Verlag.
 
Gehring, Wolfgang/Stinshoff, Elisabeth (Hrsg.) (2010): Außerschulische Lernorte des Fremdsprachenunterrichts. Braunschweig: Diesterweg.
 
Walz, Heidi (2012): Überall ist Sprache – außerschulische Lernorte verbinden. In: Frühes Deutsch 26, 5-9