Další informace

Zpět k Goethe-Zertifikat B1

Prosím, vstupte na scénu: moduly

Goethe-Zertifikat B1 se skládá z modulů Čtení, Poslech, Psaní a Mluvení (ústní zkouška ve dvojicích). Zkouška je po celém světě prováděna a hodnocena jednotně.

Tyto čtyři moduly můžete absolvovat jednotlivě nebo je libovolně kombinovat. Osvědčení o absolvování jednotlivých modulů odpovídají celkovému vysvědčení.

Tato zkouška byla vytvořena ve spolupráci Goethe-Institutu, Univerzity Freiburg/Švýcarsko a ÖSD (Rakouský jazykový diplom) a je celosvětově nabízena pod názvem Goethe-Zertifikat B1, případně ÖSD-Zertifikat B1.
 

Čtení

Přečtete si příspěvky na blogu, e-maily, novinové články, inzeráty a písemné instrukce a dokážete porozumět hlavním informacím, důležitým detailům i stanoviskům a názorům.

Doba trvání: 65 minut

Psaní

Napíšete osobní a formální e-maily/dopisy a písemně vyjádříte svůj názor v příspěvku na fóru.

Doba trvání: 60 minut

Poslech

Poslechnete si hlášení, krátké projevy, neformální rozhovory a diskuze v rádiu a dokážete porozumět hlavním myšlenkám a důležitým detailům.

Doba trvání: 40 minut

Mluvení

Se svým partnerem či partnerkou mluvíte o tématu z každodenního života, např. cestování. Přitom reagujete na otázky, vyjadřujete svůj názor a činíte návrhy. Volným projevem přednesete prezentaci k tématu z každodenního života a zodpovíte otázky k tématu.

Doba trvání: cca 15 minut

Předpoklady

Goethe-Zertifikat B1 je zkouška z němčiny, určená pro mládež a dospělé.
 
Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům, mohou být skládány nezávisle na dosažení minimální věku a podmínkou není německá státní příslušnost.
  • Pro Goethe-Zertifikat B1 pro mládež se doporučuje věk od 12 let.
  • Pro Goethe-Zertifikat B1 pro dospělé se doporučuje věk od 16 let.
  • Goethe-Zertifikat B1 předpokládá jazykové znalosti na třetím kompetenčním stupni (B1) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 300 až 650 výukových jednotek po 45 minutách.