Další informace
2019

Zpět k Goethe-Zertifikat B2

Nové 2019

Goethe-Zertifikat B2 byl přepracován. Novou modulární zkoušku Goethe-Zertifikat B2 budete moci absolvovat od roku 2019. Vybraná zkoušková centra ji nabízí od 1. 1. 2019, všechna ostatní zkoušková centra po celém světě od 1. 8. 2019. Informujte se prosím ve Vašem zkouškovém centru.

Krok za krokem: moduly

Goethe-Zertifikat B2 se skládá z modulů Čtení, Poslech, Psaní a Mluvení (ústní zkouška ve dvojicích).
Tato zkouška je nabízena ve vybraných zkouškových centrech v digitální nebo papírové formě. Zkouška je po celém světě prováděna a hodnocena jednotně.
 

Čtení

Přečtete si různé texty, např. příspěvky ve fóru, články z novin a časopisů, komentáře a předpisy, a dokážete porozumět hlavním informacím, důležitým detailům i stanoviskům, názorům a pravidlům.

Doba trvání: 65 minut

Psaní

Formou příspěvku na fóru písemně vyjádříte a zdůvodníte svůj názor k aktuálnímu společenskému tématu. Kromě toho napíšete formální zprávu v profesním kontextu.

Doba trvání: 75 minut

Poslech

Poslechnete si interview, přednášky, rozhovory a výroky z každodenního života i z rádia a dokážete porozumět hlavním informacím a důležitým detailům.

Doba trvání: cca 40 minut

Mluvení

Přednesete krátký referát na dané téma a hovoříte o něm se svou kolegyní či kolegou u zkoušky. Kromě toho si v rámci diskuse vyměníte argumenty.

Doba trvání: 15 minut

Předpoklady

Goethe-Zertifikat B2 je zkouška z němčiny pro mládež a pro dospělé.

Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům, mohou být skládány nezávisle na dosažení minimální věku a podmínkou není německá státní příslušnost.
  • Pro Goethe-Zertifikat B2 pro mládež se doporučuje věk od 15 let.
  • Pro Goethe-Zertifikat B2 pro dospělé se doporučuje věk od 16 let.
  • Goethe-Zertifikat B2 předpokládá jazykové znalosti na kompetenčním stupni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 600 až 800 výukových jednotek po 45 minutách.