Další informace

Zpět k Goethe-Zertifikat B2

Krok za krokem: moduly

Goethe-Zertifikat B2 se skládá z modulů Čtení, Poslech, Psaní a Mluvení (ústní zkouška ve dvojicích).
Tato zkouška je nabízena ve vybraných zkouškových centrech v digitální nebo papírové formě. Zkouška je po celém světě prováděna a hodnocena jednotně.
 

Čtení

Přečtete si různé texty, např. příspěvky ve fóru, články z novin a časopisů, komentáře a předpisy, a dokážete porozumět hlavním informacím, důležitým detailům i stanoviskům, názorům a pravidlům.

Doba trvání: 65 minut

Psaní

Formou příspěvku na fóru písemně vyjádříte a zdůvodníte svůj názor k aktuálnímu společenskému tématu. Kromě toho napíšete formální zprávu v profesním kontextu.

Doba trvání: 75 minut

Poslech

Poslechnete si interview, přednášky, rozhovory a výroky z každodenního života i z rádia a dokážete porozumět hlavním informacím a důležitým detailům.

Doba trvání: cca 40 minut

Mluvení

Přednesete krátký referát na dané téma a hovoříte o něm se svou kolegyní či kolegou u zkoušky. Kromě toho si v rámci diskuse vyměníte argumenty.

Doba trvání: 15 minut

Předpoklady

Goethe-Zertifikat B2 je zkouška z němčiny pro mládež a pro dospělé.

Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům, mohou být skládány nezávisle na dosažení minimální věku a podmínkou není německá státní příslušnost.
  • Pro Goethe-Zertifikat B2 pro mládež se doporučuje věk od 15 let.
  • Pro Goethe-Zertifikat B2 pro dospělé se doporučuje věk od 16 let.
  • Goethe-Zertifikat B2 předpokládá jazykové znalosti na kompetenčním stupni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 600 až 800 výukových jednotek po 45 minutách.