Další informace

Zpět k Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Není to žádná věda: části zkoušky

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 se skládá z částí Čtení, Poslech, Psaní a Mluvení (ústní skupinová zkouška).
Zkouška je po celém světě prováděna a hodnocena jednotně.
 

Čtení

Přečtete si texty – stručné poznámky, krátké inzeráty, informační tabule nebo plakáty – a vypracujete k nim úkoly.

Doba trvání: 25 minut

Psaní

Vyplníte jednoduché formuláře a napíšete krátký osobní text k nějaké každodenní situaci.

Doba trvání: 20 minut

Poslech

Poslechnete si krátké každodenní rozhovory, soukromé telefonické zprávy nebo veřejná hlášení z amplionů a vypracujete k nim úkoly.

Doba trvání: 20 minut

Mluvení

Představíte se ve skupině, poté kladete otázky z každodenního života a na podobné otázky odpovídáte a někoho ze skupiny o něco poprosíte.

Doba trvání: 15 minut

Předpoklady

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé.
 
Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům, mohou být skládány nezávisle na dosažení minimální věku a podmínkou není německá státní příslušnost.
  • Pro Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 se doporučuje věk od 16 let.
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 předpokládá jazykové znalosti na prvním kompetenčním stupni (A1) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 80 až 200 výukových jednotek po 45 minutách.