Letní tábor Letní tábor 2019

Út, 30.07.2019 -
Ne, 11.08.2019

Sumuleu Ciuc

„Europa leben- Wandel gestalten!“

Letní kemp pro mládež mezi 14 a 17 let z německých menšin ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, od 30.07.2019 do 11.08.2019 v Rumunsku

Goethe-Institut v Rumunsku a Institut pro vztahy se zahraničím (Institut für Auslandsbeziehungen, ifa) pořádají ve spolupráci s Demokratickým fórem Němců v Rumunsku (Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien, DFDR) a Kooperací německých organizací mládeží v Rumunsku (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien, ADJ) v roce 2019 šestý německojazyčný mezinárodní letní kemp pro mládež z německých menšin.

Letní kemp se uskuteční od 30.07.2019 (den příjezdu) do 11.08.2019 (den odjezdu) v Casa Jakab Antal.

Cíle letního kempu jsou:
  • Podpora německého jazyka
  • Zprostředkování mediální kompetence
  • Diskuze o hodnotách a tématech společné Evropy jako např. demokratická participace, svoboda vyjadřování, sociální angažmá, aktivní občanská společnost, role médií, populismus, migrace, diverzita
  • Diskuze o otázkách vlastní identity
  • Podpora sociálních kompetencí
Zveme celkem 80 mladých lidí ve věku mezi 14 a 17 roky se vztahem k německým menšinám.

Program letního kempu sestává z jazykové výuky ve formě projektů a z workshopů, které zprostředkují metodické a obsahové dovednosti a kompetence. Mladí lidé budou rozdělení do pěti skupin, o které se bude starat vždy jeden vyučující němčiny a jeden vedoucí workshopu. Na konci kempu představí všechny skupiny výsledky své projektové práce.

Letní kemp bude obsahově doplněn o rámcový program nabízející kulturní a sportovní aktivity.

Přihláška
Celkem 15 mladých lidí z České republiky se může ucházet o účast na kempu do 15.04.2019.

Požadavky:
  • Věk: 14-17 let
  • Znalosti němčiny: minimálně A2; komunikačním jazykem kempu je němčina
Účastnický příspěvek:

100,00 EUR za účastnici/účastníka

Přihlášky posílejte prosím na: pan Jonas Richter
j.richter@ifa.de

  Jonas Richter
Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien
Tel: +420 233 322 959

Zpět