Vítězové

Helle Köpfe 2018/2019 © Goethe-Institut; Foto: Petr Machan

Vítězové 2018/2019

Maria Šimůnková (Gymnázium Havlíčkův Brod): Využití umělé inteligence v lékařské praxi
Jan Černý (Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou): Vizuální software k analýze fraktálních objektů

Srdečně jim blahopřejeme a přejeme jim, aby si užili svou výhru!


Ve čtvrtek 25.04.2019 se dvanáct „bystrých hlav“ sešlo v pražském Goethe-Institutu, kde se konalo finále studentské soutěže Bystré hlavy. Studentky a studenti představili pětičlenné porotě a zájemcům z řad návštěvnic a návštěvníků celkem jedenáct projektů z oborů biologie, chemie, informatiky, matematiky a fyziky.
Účastnice a účastníci z celkem pěti škol z celého Česka se utkali o výhru v podobě stipendia na jazykový kurz v Německu.

Slavnostního zahájení akce se ujaly ředitelka pražského Goethe-Institutu Angelika Ridder a organizátorka akce Jana Klika. Přítomni byli také dva vítězové prvního ročníku soutěže z roku 2011, Tomáš Copek a Vít Boček, kteří pronesli několik slov k letošním účastníkům a účastnicím. Zdůraznili možnosti a šance, které dostali prostřednictvím projektu, a sami pak předvedli několik malých experimentů.
Přítomna byla také zástupkyně Německé akademické výměnné služby (DAAD), Lenka Drugová, od které mohli zájemci získat informace o možnostech studia v Německu a o stipendiích.

V hlavní části akce představili mladí badatelé a badatelky své projekty publiku, ve kterém byli zastoupeni také porotci a porotkyně. Porotu tvořili odborníci resp. odbornice a profesoři resp. profesorky z příslušných vědeckých oborů: Dr. Milada Bartlová z Ústavu fyziky Fakulty elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně, Ing. Květoslava Stejskalová z Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského AV ČR a Martina Röhlichová z Národního institutu pro další vzdělávání.

Finalistky a finalisté soutěže zaujali svými kreativními, komplexními a inovativními nápady.
Na konci akce se představili Maria Šimůnková z Gymnázia Havlíčkův Brod se svým projektem z oblasti informatiky (Využití umělé inteligence v lékařské praxi) a Jan Černý z Biskupského gymnázia Žďár nad Sázavou s projektem z oblasti matematiky (Vizuální software k analýze fraktálních objektů). Oba se nyní mohou těšit na několikatýdenní jazykový kurz v Německu, kde si budou moci prohloubit znalosti němčiny a kde budou moci sami lépe poznat Německo.
 

 • Jan Černý a členka poroty u jeho projektu „Vizualizační software pro analýzu fraktálních objektů (Biskupské gymnázium Ždár nad Sázavou). © Goethe-Institut; Foto: Petr Machan
  Jan Černý a členka poroty u jeho projektu „Vizualizační software pro analýzu fraktálních objektů (Biskupské gymnázium Ždár nad Sázavou).
 • Porota si nechává vysvětlit projekt Jakoba Fojtíka a Ondřeje Fábry „Biologický a chemicko-fyzikální průzkum kráterů vytvořených dopadem střel na střelnici v bývalém vojenském prostoru Ralsko“ (Gymnázium Přírodní škola Praha) © Goethe-Institut; Foto: Petr Machan
  Porota si nechává vysvětlit projekt Jakoba Fojtíka a Ondřeje Fábry „Biologický a chemicko-fyzikální průzkum kráterů vytvořených dopadem střel na střelnici v bývalém vojenském prostoru Ralsko“ (Gymnázium Přírodní škola Praha)
 • Vítězové projektu Bystré hlavy 2019: Maria Šimůnková (Gymnázium Havlíckův Brod) a Jan Černý (Biskupské gymnázium Ždár nad Sázavou).Ždár nad Sázavou). © Goethe-Institut; Foto: Petr Machan
  Vítězové projektu Bystré hlavy 2019: Maria Šimůnková (Gymnázium Havlíckův Brod) a Jan Černý (Biskupské gymnázium Ždár nad Sázavou).Ždár nad Sázavou).
 • Jako každý rok jsou přítomni také dva bývalí absolventi soutěže. Na úvod byl předveden jeden malý pokus. © Goethe-Institut; Foto: Petr Machan
  Jako každý rok jsou přítomni také dva bývalí absolventi soutěže. Na úvod byl předveden jeden malý pokus.
 • Během předávání cen vítězům… © Goethe-Institut; Foto: Petr Machan
  Během předávání cen vítězům…
 • Linda Cetlová (Gymnázium Brno- Řečkovice) představuje svůj projekt „Nové synteticky letální interakce nízkomolekulárních inhibitorů v nádorových buňkách“. © Goethe-Institut; Foto: Petr Machan
  Linda Cetlová (Gymnázium Brno- Řečkovice) představuje svůj projekt „Nové synteticky letální interakce nízkomolekulárních inhibitorů v nádorových buňkách“.
 • Jeden z vítězných projektů: „Využití umělé inteligence v lékařské praxi“ od Marie Šimůnkové (Gymnázium Havlíčkův Brod). © Goethe-Institut; Foto: Petr Machan
  Jeden z vítězných projektů: „Využití umělé inteligence v lékařské praxi“ od Marie Šimůnkové (Gymnázium Havlíčkův Brod).
 • Zatímco porota zasedá, mají účastníci soutěže kurz němčiny. © Goethe-Institut; Foto: Petr Machan
  Zatímco porota zasedá, mají účastníci soutěže kurz němčiny.
 • Ředitelka Goethe-Institutu Frau Ridder zahajuje akci a zdraví všechny zúčastěnné. © Goethe-Institut; Foto: Petr Machan
  Ředitelka Goethe-Institutu Frau Ridder zahajuje akci a zdraví všechny zúčastěnné.
 • Prezentace projektů. © Goethe-Institut; Foto: Petr Machan
  Prezentace projektů.
 • Dva absolventi soutěže Tomáš Copek a Vít Boček u stánku projektu Filipa Koicána „Fyzikální modelování pohybu částic v magnetickém poli“ (Gymnázium Zlín, Lesní čtvrt) © Goethe-Institut; Foto: Petr Machan
  Dva absolventi soutěže Tomáš Copek a Vít Boček u stánku projektu Filipa Koicána „Fyzikální modelování pohybu částic v magnetickém poli“ (Gymnázium Zlín, Lesní čtvrt)

 
 

Vítězové minulých let

VÍTĚZOVÉ 2017/2018:

Monika Sykáčková: Meiotické dělení myšího vajíčka pod fluorescenčním mikroskopem

Ondřej Mach: IoT Meteostanice

Srdečně gratulujeme!

Ve středu, dne 25.04.2018, se konalo finále soutěže Bystré hlavy v Goethe Institutu v Praze. Celkem deset studentů a studentek z devíti českých škol představilo své soutěžní projekty z předmětů biologie, chemie, informatiky a fyziky.

Po slavnostním zahájení akce Dr. Knuth Noke, zástupce ředitele institutu a vedoucí jazykového oddělení pro střední a východní Evropu, a Jana Klika, referentka pro spolupráci ve vzdělávání a organizátorka této soutěže, vyhlásili hlavní část soutěže.

Bystré hlavypředstavovaly své výzkumné projekty zvídavým návštěvníkům a porotě: odborné komisi sestavené z odbornic/odborníků a profesorek/profesorů z vědeckých oborů. Členy poroty byly doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D. z Ústavu fyziky univerzity Vysokého učení technického v Brně, inženýrka Květoslava Stejskalová z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, a magistra Martina Röhlichová z Národního institutu pro další vzdělávání.

V porotě byli rovněž Tomáš Čopek a Vít Boček, vítězové první soutěže (v roce 2011). Absolventi zdůraznili možnosti, které tento projekt nabízí kandidátům a kandidátkám, a poté sami předvedli několik experimentů.
Při slavnosti byl přítomen také vedoucí informačního centra Německé akademické výměnné služby (DAAD) Dr. Christof Heinz, který účastnicím a účastníkům na Výzkumném stanovišti Německo odpovídal na všechny otázky o vysokém školství v Německu.

Finalistky a finalisté celostátní soutěže si získali obecenstvo svou kreativitou a náročnými projekty.

Šťastní vítězové Monika Sykačková (Gymnázium Mimoň) s výzkumným projektem Meiotické dělení myšího vajíčka pod fluorescenčním mikroskopem z oboru biologie, a Ondřej Mach (Gymnázium Havlíčkův Brod) s výzkumným projektem IoT Meteostanice z oboru informatiky, nyní mohou rozšířit své jazykové znalosti během vícetýdenního stipendia v Německu a dozvědět se více o studijních možnostech v Německu.

Srdečně gratulujeme vítězkám a vítězům a těšíme se na příště, kdy se „chytré hlavy” opět sejdou, aby představily svoji výzkumnou rozmanitost!

Autorka: Anna Barbara Mazel

Článek v Českolipským deníku, 09.05.2018

Fotografie Finale SOUTĚŽE V PraZE, 25.04.2018

Vítězové 2016/2017

Barbora Kadlecová: Hravá příroda aneb aktivity a hry pro mladší děti

Václav Sedmidubský: Fyzika termojaderného plazmatu v tokamaku Compass AV ČR

Jan Šimůnek: Multifunkční autonomní hexakoptéra

Všem srdečně gratulujeme!

Finále soutěžě v Praze, 20.04.2017

Výherci soutěže „Bystré hlavy“ 2016/2017: Barbora Kadlecová, Jan Šimůnek a Václav Sedmidubský (zleva doprava) Výherci soutěže „Bystré hlavy“ 2016/2017: Barbora Kadlecová, Jan Šimůnek a Václav Sedmidubský (zleva doprava) | © Goethe-Institut/Foto: Pavlína Jáchimová
 • Romana Kopecká: Vliv skládky tuhého komunálního odpadu na životní prostředí
 • Petr Petrlík: Motorová koloběžka
 • Jan Svatoš: DIY Trikoptéra s FPV systémem 5.8Ghz, 600mw
 • Petra Toušková: Zmapování napadení smrku pichlavého mšicí smrkovou v okolí mého bydliště
 • Karolína Fiedlerová: Anaerobní houby v zažívacím traktu diluviálního koně
 • Roman Hladík/Radek Prokop: Formule se solárním pohonem
 • František Novák: Analýza vybraných fyzikálních vlastností zemin
 • Jan Bartoš: Přestavba motocyklu JAWA 50/20 na silniční speciál
 • Petr Melichar: Syntéza derivátů 9-amino-derivátů akridinů
 • Daniela Mrázková: Inspirace moudrostí jednoduchého aneb „znovuobjevení“ gumičkového motoru
 • Klára Pacalová: Sledování nečistoty vody Uhřinovského potoka
 • Kateřina Randulová: Indukce odontogenních markerů v prekurzorech buněk neurální lišty
 • Marek Smital: Konzervační účinky kyseliny mléčné a její výroba
 • Lucie Studená: Transkripce endogenních retrovirů v lidských tkáních a nádorových buňkách
 • Irena Jamborová: Analýza změn typů svalových vláken a tepelné citlivosti po aplikaci pravastatinu
 • Jan Kadlec: Určení kovového material pomocí jeho chemických a fyzikálních vlastností
 • Michaela Krákorová: Koordinační sloučeniny lanthanoidů a jejich luminiscenční vlastnosti
 • Veronika Valešová: Stanovení vitamínu C
 • Tomáš Copek: Jawa 50 Motor
 • Petr Schovánek: Pitná voda a látky v ní obsažené
 • Vojtěch Weiss: Motýlí křídla pod mikroskopem
 • Vít Boček und Ludvík Miška: Znázornění principu a funkce elektráren