Mezinárodní olympiáda v německém jazyce 2018

Internationale Deutscholympiade © Goethe-Institut

Mezinárodní olympiáda v německém jazyce (IDO) je největší soutěž v němčině na světě. Každé dva roky se sejde více než 100 studentů z celého světa a soutěží ve svém nejoblíbenějším jazyce.

Soutěže se po celém světě účastní miliony žáků a studentů ve věku 14 – 17 let, kteří se učí německy. Dva nejlepší z každé země, kteří vyhrají v národních kolech – jsou poté pozváni na mezinárodní olympiádu v německém jazyce. Vítězové z těchto zemí spolu bojují o titul nejlepšího studenta němčiny na světě v celkem třech různých úrovních.

Pražský Goethe-Institut udělí dvě stipendia na IDO 2018 pro české vítěze a jedno stipendium doprovázejícímu učiteli němčiny.

Německá olympiáda v České republice

Soutěž v jazyce německém má v České republice dlouhou tradici a každoročně se jí zúčastní cca 15.000 žáků. Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium němčiny, poskytnout talentovaným žákům možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Garantem této celostátní soutěže je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Jedná se o konverzační soutěž pro žáky základních a středních škol. Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor. Na organizaci národního finále olympiády v němčině se podílejí následující partneři: Goethe-Institut (místo konání, formát a organizace soutěže, doprovodný program) a  ZfA (formát a organizace soutěže).

Kategorie a soutěžní kola německé olympiády v ČR