Olympiáda v německém jazyce

Soutěž v jazyce německém má v České republice dlouhou tradici a každoročně se jí zúčastní cca 15.000 žáků. Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium němčiny, poskytnout talentovaným žákům možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Garantem této celostátní soutěže je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Jedná se o konverzační soutěž pro žáky základních a středních škol. Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor. Na organizaci národního finále olympiády v němčině se podílejí následující partneři: Goethe-Institut (místo konání, formát a organizace soutěže, doprovodný program) a  ZfA (formát a organizace soutěže).

Kategorie a soutěžní kola německé olympiády v ČR
 

Finále národní olympiády v němčině - III. kategorie, Praha, 14.–17.4.2019

Finále se zúčastnili celkem 28 žáků ze 14 krajů ČR, vítězů krajských kol. Kategorie byly dvě (školy s běžnou výukou německého jazyka a školy s rozšířenou výukou NJ), v každé kategorii bylo celkem 14 účastníků. Soutěž se skládala z poslechu, čtení a prezentace na pro studenty zajímavé téma. Tuto prezentaci si soutěžící připravili v malých skupinách a společně ji představili, přičemž se nehodnotili pouze jazykové znalosti, ale i komunikativní schopnosti jednotlivých členů skupin.

Během pobytu v Praze neměli mladí lidé na programu pouze boj o prvních místa. Strávili spolu čas mj. vzájemným poznáváním a seznamováním se s Prahou...
Během jedinečné slavnostní akce na velvyslanectví Německa 17.4., byli poté všichni oceněni za svůj výkon.