Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa - Goethe-Institut Česko

Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa

Jugend debattiert © Jan Nechanický

Demokracie potřebuje občany, kteří kladou kritické otázky a troufají si vyjádřit svůj názor, ale zároveň dokáží naslouchat hlasům druhých a věcně a férově na ně reagovat. Tyto zásadní kompetence zprostředkovává Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, mezinárodní německojazyčná debatní soutěž pro studentky a studenty středních škol ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.

O projektu
Projekt učí mladé lidi fundovaně, přesvědčivě a v cizím jazyce zastávat své názory a postoje. Přispívá tak k pozitivnímu vnímání debatování coby prostředku demokratické výměny názorů a podporuje aktivní mnohojazyčnost v Evropě. Předmětem soutěže je debatování v němčině o tématech ze školního prostředí, o lidskoprávní tematice, dějinách a Evropě.
 
Trénink a soutěž
První fází každého ročníku je debatování v rámci školní výuky němčiny. Pomocí atraktivního souboru metod a za podpory svých vyučujících se studentky a studenti připravují na soutěžní kola a jejich témata. Soutěž začíná na úrovni jednotlivých škol a pokračuje přes finále v regionech po celostátní semifinále a finále. Studentky či studenti, kteří se v celostátním finále umístili na prvním a druhém místě, dále postupují do mezinárodního finále, které se koná vždy na podzim v jedné z účastnických zemí projektu.
 
Pro studentky a studenty
Aktuálně se projektu každoročně účastní na 3500 studentek a studentů druhých až čtvrtých ročníků středních škol a jejich vyučující, a to na více než 200 školách v Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Chorvatsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rusku, Rumunsku, Slovinsku, na Slovensku a na Ukrajině.
 
Partneři projektu
Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa je společným projektem Goethe-Institutu, Gemeinnützige Hertie-Stiftung (Obecně prospěšná nadace Hertie) a Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Centrála pro zahraniční školství). V Česku je projekt podporován Česko-německým fondem budoucnosti.
 

Kontakt

Goethe-Institut Prag
Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 962 299

Daniel Vodrážka
Koordinátor projektu v Česku
Goethe-Institut Prag
Daniel.Vodrazka@goethe.de

Miriam Schadwill
Koordinátorka projektu v Česku
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Kroměříž
schadwill@gymkrom.cz