Jugend debattiert international
Partneři a podporovatelé

Jugend debattiert international - Internationales Finale 2018 © Vladimír Šimíček

Partneři

 Goethe-Institut Goethe-Institut
Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností, který podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a rozvíjí mezinárodní kulturní spolupráci. V projektu Jugend debattiert international má Goethe-Institut na starosti organizaci projektu, koordinační kancelář sídlí v jeho pražské pobočce. Instituty v ostatních zúčastněných zemích se starají o realizaci projektu na státní úrovni.

 Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ)
V památku na oběti nacistického bezpráví se Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) (Nadace „Vzpomínka, odpovědnost a budoucnost“) angažuje pro přeživší a zasazuje se za upevňování lidských práv a porozumění mezi národy. Nadace podporuje mezinárodní projekty, které pomáhají vypořádat se s historickým dědictvím, posílit lidská práva a podporují oběti nacismu. V projektu Jugend debattiert international financuje personální náklady koordinační kanceláře a podílí se na volbě témat pro debatní soutěž.

Gemeinnützige Hertie-Stiftung Gemeinnützige Hertie-Stiftung
Gemeinnützige Hertie-Stiftung (Obecně prospěšná nadace Hertie) patří k největším soukromým nadacím v Německu. Ve své práci se soustředí na dvě témata: Průzkum mozku a posílení demokracie. Hlavními oblastmi její činnost jsou výchova k demokracii, neurověda, evropská integrace a slučitelnost zaměstnání s rodinným životem. V Německu nadace dala vzniknout soutěži Jugend debattiert, jež se stala vzorem pro Jugend debattiert international. Na základě toho Hertie mezinárodnímu projektu poskytuje koncepty, materiály a zkušenosti z praxe.

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) (Centrála pro zahraniční školství) podporuje činnost německých škol v zahraničí. Po celém světě poskytuje finanční a personální podporu více než 1.200 školám, mezi nimiž je 140 německých škol provozovaných převážně soukromým zřizovatelem. Poradci a učitelé ZfA mají na starosti organizaci a realizaci projektu Jugend debattiert international na úrovni škol a regionů.

 

Podporovatelé

Česko-německý fond budoucnosti V České republice Jugend debattiert international spolufinancuje Česko-německý fond budoucnosti.