Den s němčinou 2019

Od roku 2014 hostuje kampaň šprechtíme s programem Den s němčinou v českých městech. Celý den má motto „Den s němčinou“, jeho náplní jsou hry, koncerty, workshopy, jazykové animace pro žáky, semináře pro učitele němčiny a přednášky pro studenty vysokých škol. Setkání mezi řediteli škol, zástupci německých firem a česko-německých organizací umožní vzájemný kontakt a společné projekty.

15. a 17. října 2019 se konali v Opavě a Hradci Králové Dny s němčinou.

I letos začal Den s němčinou hrou Autobahnspiel. Přes 100 žáků mohlo zažít tuto zábavnou cestu po Německu.

K dobré náladě přispěl německý zpěvák Uwe Kaa svými koncerty. Studenti byli očividně nadšeni a těšili se na následnou autogramiádu. Předtím se konal hudební workshop, během něhož měli studenti možnost složit vlastní německé písničky.

Zároveň se sešli zástupci místních (německých) firem, partnerů kampaně šprechtíme (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM, Goethe-Institut) a ředitelé škol. Cílem bylo shrnout aktuální očekávání a konkrétní potřeby, a poté najít cestu pro budoucí užší spolupráci mezi školami a firmami, aby absolventi byli ideálně připraveni na vstup do zaměstnání a aby byly znalosti němčiny podporovány jako důležitá kvalifikace.

Studenti a  učitelé němčiny se pak mohli zúčastnit semináře k tématu „Metody aktivizace žáků v hodinách němčiny“, „Překládat znamená porozumět a zprostředkovat.“ a „Divadlo ve výuce němčiny: Spiel und Sprich!“

Navíc se školy mohly přihlásit na vyzkoušení jazykové animace Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM.

Dny s němčinou se konali ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě a Univerzitou Hradec Králové.
 

 • Opava: Autobahnspiel © Goethe-Institut; Foto: Markéta Salíková
  Opava: Autobahnspiel
 • Opava: Autobahnspiel © Goethe-Institut; Foto: Markéta Salíková
  Opava: Autobahnspiel
 • Opava: Autobahnspiel © Goethe-Institut; Foto: Markéta Salíková
  Opava: Autobahnspiel
 • Opava: Koncert zpěváka Uwe Kaa a jeho kapely © Goethe-Institut; Foto: Markéta Salíková
  Opava: Koncert zpěváka Uwe Kaa a jeho kapely
 • Opava: Hudební workshop © Goethe-Institut; Foto: Markéta Salíková
  Opava: Hudební workshop
 • Opava: Hudební workshop © Goethe-Institut; Foto: Markéta Salíková
  Opava: Hudební workshop
 • Opava: Setkání místních firem, škol a partnerů © Goethe-Institut; Foto: Markéta Salíková
  Opava: Setkání místních firem, škol a partnerů
 • Opava: seminář © Goethe-Institut; Foto: Markéta Salíková
  Opava: seminář
 • Hradec Králové: Autobahnspiel © Goethe-Institut; Foto: Pavel Šinagl
  Hradec Králové: Autobahnspiel
 • Hradec Králové: Autobahnspiel © Goethe-Institut; Foto: Pavel Šinagl
  Hradec Králové: Autobahnspiel
 • Hradec Králové: Koncert zpěváka Uwe Kaa a jeho kapely © Goethe-Institut; Foto: Pavel Šinagl
  Hradec Králové: Koncert zpěváka Uwe Kaa a jeho kapely
 • Hradec Králové: Autobahnspiel © Goethe-Institut; Foto: Pavel Šinagl
 • Hradec Králové: Koncert zpěváka Uwe Kaa a jeho kapely © Goethe-Institut; Foto: Pavel Šinagl
  Hradec Králové: Koncert zpěváka Uwe Kaa a jeho kapely
 • Hradec Králové: Hudební workshop © Goethe-Institut; Foto: Pavel Šinagl
  Hradec Králové: Hudební workshop
 • Hradec Králové: Hudební workshop © Goethe-Institut; Foto: Pavel Šinagl
  Hradec Králové: Hudební workshop
 • Hradec Králové: seminář © Goethe-Institut; Foto: Pavel Šinagl
  Hradec Králové: seminář