Den s němčinou
2019

Od roku 2014 hostuje kampaň šprechtíme s programem Den s němčinou v českých městech. Celý den má motto „Den s němčinou“, jeho náplní jsou hry, koncerty, workshopy, jazykové animace pro žáky, semináře pro učitele němčiny a přednášky pro studenty vysokých škol. Setkání mezi řediteli škol, zástupci německých firem a česko-německých organizací umožní vzájemný kontakt a společné projekty.

Den s němčinou 2019

Srdečně zveme učitele a učitelky němčiny, jejich žáky a studenty vysokých škol 15. a 17. října 2019 na Den s němčinou do Opavy a Hradce Králové!

Prozkoumat Německo, učit se německy a přitom se bavit? To si mohou užít žáci 5. až 7. tříd v interaktivní hře Autobahnspiel – Procestuj Německo!. Je to zábavná hra se 16 zastávkami ve známých německých městech, kde na soutěžní týmy čekají záludné úkoly. Celá hra probíhá v češtině.

Poté se studenti mohou těšit na koncert německého hudebníka Uwe Kaa a hudební workshop: Hip hop nebo reggae, zpěvák, textař a písničkář, nebo od každého trochu? Již 20 let se německý hudebník Uwe Kaa zabývá hudbou a pokaždé dokáže znovu nadchnout inteligentními texty a dobrou hudbou, která potěší vaši hlavu, duši i tělo.

Učitelé němčiny a studenti germanistiky se navíc mohou těšit na následující semináře:

Opava:
Seminář pro učitele němčiny „Metody aktivizace žáků v hodinách němčiny“:
Klíčovými slovy výuky cizích jazyků poslední doby se stala slova jako „mezipředmětový“, „aktivizující“, „dynamický“ a v neposlední řadě pak „emocionální“. Cílem tohoto semináře je nejen vysvětlit souvislost těchto pojmů s pamětí, motivací, klimatem ve třídě a rozvojem fantazie, ale také pomocí konkrétních příkladů prakticky demonstrovat a nacvičit metody, které tyto myšlenky podporují. Od seznamovacích aktivit se dostaneme ke scénickým hrám, etudám a cvičením, od nonverbální komunikace se propracujeme k verbální.
Seminář je akreditován MŠMT.
Referentky: Mgr. Jana Nálepová, Ph. D., Mgr. Eva Czechová

Seminář pro studenty „Překládat znamená porozumět a zprostředkovat.“:
Všemu a všechno. Co to obnáší a jaké znalosti a dovednosti musí člověk ovládat, aby dokázal vystihnout celkové ladění i stylistické prostředky a lexikální zvláštnosti autora či povahové rysy a způsob myšlení i vyjadřování jednotlivých postav, zkrátka a dobře veškeré jazykové roviny a poselství díla ukryté v různých vrstvách? No ano, cizí jazyk, ale především mateřštinu a ještě spoustu dalších, o nichž bude řeč na semináři. Některé z nich si účastníci vyzkouší na místě. PS: Co budete potřebovat? Tvořivost.
Referentka: Kateřina Klabanová

Hradec Králové:
Seminář pro učitele němčiny „Divadlo ve výuce němčiny: Spiel und Sprich!“
:
Seminář se věnuje dramaticko - výchovným metodám a technikám, které pomáhají žákům zbavit se zábran při ústním projevu, rozvíjejí plynulost a spontánnost ve vyjadřování, ale i schopnost interakce.
Referentka: Seminář vede zkušená lektorka PhDr. Jitka Gabašová, absolventka DAMU a germanistiky.

Přehled programu v Opavě, 15.10.2019:

09:00-12:30 hod.: Seminář pro učitele němčiny „Metody aktivizace žáků v hodinách němčiny“
Slezská Univerzita, Masarykova třída 37, 746 01 Opava

10:00–12:00 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo!
Obecní dům, Ostrožná 46, 746 01 Opava

12:30–13:30 hod.: Koncert Uwe Kaa
Obecní dům, Ostrožná 46, 746 01 Opava

13:00-16:30 hod.: Seminář pro studenty „Překládat znamená porozumět a zprostředkovat.“
Slezská Univerzita, Masarykova třída 37

Přehled programu v Hradci Králové, 17.10.2019:

10:00–12:00 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo!
Médium, J. Masaryka 605, 500 12 Hradec Králové

12:30–13:30 hod.: Koncert Uwe Kaa
Médium, J. Masaryka 605, 500 12 Hradec Králové

14:00-16:00 hod.: Seminář pro učitele němčiny: „Divadlo ve výuce němčiny: Spiel und Sprich!“
Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1227 (místnost A10)

Prosíme, nahlaste účast (své školy) na programu na e-mail:

tatyana.synkova.extern@goethe.de

Celý program je zdarma.

Ještě více němčiny? Přihlaste svoji školu od 14. do 18. října k bezplatnému vyzkoušení jazykové animace Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Více na: www.tandem-org.cz

Ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

Logo Tandem

Slezskou univerzitou v Opavě a Univerzitou Hradec Králové.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univerzity v Opavě Pedagogická fakulta UHK