Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)
Banner Ein Tag mit Deutsch© Goethe-Institut Tschechien

2023
Den s němčinou


Od roku 2014 hostuje kampaň šprechtíme s programem Den s němčinou v českých městech. Celý den má motto „Den s němčinou“, jeho náplní jsou hry, koncerty, workshopy, jazykové animace pro žáky a žákyně, semináře pro učitele a učitelky němčiny a přednášky pro studenty a studentky vysokých škol. Setkání ředitelů a ředitelek škol, učitelů a učitelek němčiny a česko-německých organizací umožní vzájemný kontakt a společné projekty.


Den s němčinou 2023

Ve dnech 11. května a 20. června 2023 se konaly Dny s němčinou v Karlových Varech a v Ústí nad Labem.

Karlovy Vary

Den začal hrou „Autobahnspiel“, při níž asi 100 žáků a žákyň „cestovalo“ z nádraží na nádraží v různých německých městech. Prostřednictvím hravých aktivit a záludných úkolů lépe poznali tuto zemi a její osobnosti.

Na dopoledním setkání se mohli učitelé a učitelky němčiny a ředitelé a ředitelky škol z Karlovarského kraje seznámit s výhodami a možnostmi výuky němčiny v České republice, s přehledem všech nabídek a možností financování pro své školy a vyměnit si informace přímo se zúčastněnými německo-českými partnerskými organizacemi, německým velvyslanectvím a vydavateli učebnic.

Den byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků videosoutěže, kterou pořádala MAS Sokolovsko o.p.s. Žáci a žákyně 7. až 9. tříd základních škol se mohli zúčastnit soutěže na téma „Reklama Karlovarského kraje“ v německém jazyce. Porotu zajišťoval a ceny uděloval Goethe-Institut.

Kromě toho si školy z okresu mohly objednat česko-německou jazykovou animaci od Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem.
 
 • Žáci sedí v kruhu na podlaze. © Goethe-Institut; Foto: Vojtěch Pavelčík
  Autobahnspiel
 • Plánovací tým si povídá v sále. © Goethe-Institut; Foto: Vojtěch Pavelčík
  Autobahnspiel
 • Školní třídy sedí v hale. © Goethe-Institut; Foto: Vojtěch Pavelčík
  Autobahnspiel
 • Žáci sedí ve kruhu na podlaze. © Goethe-Institut; Foto: Vojtěch Pavelčík
  Autobahnspiel
 • Žáci si přečtou úkoly. © Goethe-Institut; Foto: Vojtěch Pavelčík
  Autobahnspiel
 • Žákyně řeší křížovku. © Goethe-Institut; Foto: Vojtěch Pavelčík
  Autobahnspiel
 • Žáci řeší úkol u stolu. © Goethe-Institut; Foto: Vojtěch Pavelčík
  Autobahnspiel
 • Pracovníka projektu se spolupráce ve vzdělávání přednáší. © Goethe-Institut; Foto: Vojtěch Pavelčík
  Setkání
 • Dva hosté si prohlížejí německou četbu. © Goethe-Institut; Foto: Vojtěch Pavelčík
  Setkání
 • Němečtí učitelé stojí u informačních stánků. © Goethe-Institut; Foto: Vojtěch Pavelčík
  Setkání
 • Vítězům budou předány certifikáty. © Goethe-Institut; Foto: Vojtěch Pavelčík
  Slavnostní předávání cen

Ústí nad Labem

Na akčním „Dni s němčinou“ v Ústí nad Labem 20. června byl kromě hry „Autobahnspiel“ na programu také workshop s německým hudebníkem Uwem Kaa a jeho kapelou, během kterého žáci a žákyně nacvičili píseň. Na závěr vystoupil na pódium sám Uwe Kaa a svou hudbou vytvořil bujaré prostředí. Mezi slunečními paprsky a několika kapkami deště panovala uvolněná a krásná atmosféra v areálu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Stejně jako v Karlových Varech se i v Ústí nad Labem uskutečnilo setkání učitelů a učitelek němčiny a ředitelů a ředitelek škol z regionu s partnerskými organizacemi a vydavateli učebnic, které poskytlo prostor pro výměnu zkušeností a rozvoj nových perspektiv pro výuku němčiny v regionu.

Poté měli žáci a žákyně a učitelé a učitelky němčiny možnost zúčastnit se workshopu k nově vytvořené videohře „Playing Kafka“ od Charles Games a Goethe-Institutu. Hra je vhodná pro výuku němčiny a češtiny a umožňuje žákům a žákyním získat nový a kreativní přístup ke Kafkově životu a dílu.

Školy v tomto regionu také s nadšením využily česko-německé jazykové animace, které nabízí Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.

Zvláštní poděkování patří místním partnerům MAS Sokolovsko o.p.s. v Karlových Varech a Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandem za jejich podporu.
 
 • Žáci sedí v kruhu na židlích. @ Goethe Institut; Foto: Jan Tichy
  Workshop s Uwe Kaa
 • Žákyně nacvičují píseň. @ Goethe Institut; Foto: Jan Tichy
  Workshop s Uwe Kaa
 • V popředí se smějí žáci. @ Goethe Institut; Foto: Jan Tichy
  Workshop s Uwe Kaa
 • Skupina žákyně se převlékne za fanoušky Německa. @ Goethe Institut; Foto: Jan Tichy
  Autobahnspiel
 • Žáci řeší křížovku. @ Goethe Institut; Foto: Jan Tichy
  Autobahnspiel
 • Žákyně dostávají ceny. @ Goethe Institut; Foto: Jan Tichy
  Autobahnspiel
 • Jazykový animátor z Tandemu vypráví a učitelé sedí v kruhu na židlích. @ Goethe Institut; Foto: Jan Tichy
  Setkání
 • Učitelé si prohlédnou informační stojany. @ Goethe Institut; Foto: Jan Tichy
  Netzwerktreffen
 • Skupina žáků sedí na trávníku s Goethovým balónkem. @ Goethe Institut; Foto: Jan Tichy
  Koncert
 • Žáci sedí v amfiteátru a čekají na koncert. @ Goethe Institut; Foto: Jan Tichy
  Koncert
 • Žáci a žákyně zpívají společně s Uwe Kaa. @ Goethe Institut; Foto: Jan Tichy
  Koncert
 • Učitelé se dívají na videohru Kafka. @ Goethe Institut; Foto: Jan Tichy
  Workshop Playing Kafka

Opava

Naposledy projekt zavítal 7. listopadu do Opavy na severovýchodě České republiky. Dopoledne se v „ClubArtu“ sešlo více než 100 žáků, aby si zahráli oblíbenou hru „Autobahnspiel“. Současně se další žáci zúčastnili hudebního workshopu s německým zpěvákem Uwe Kaa, aby společně složili píseň v němčině. Všichni byli nadšeni, když Uwe Kaa se svou kapelou poté uspořádal koncert pro více než 200 žáků v bývalém minoritském klášteře.

Současně se v Opavě konalo networkingové setkání německých učitelů a ředitelů škol s partnerskými organizacemi kampaně a vydavateli. Na školách v okrese byly rovněž uspořádány německo-české jazykové animace.

Děkujeme všem žákům a žákyním, jejich učitelům a učitelkám němčiny a všem partnerům za jejich nasazení a inspiraci.

Zvláštní poděkování patří místním partnerům MAS Sokolovsko o.p.s. v Karlových Varech, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, katedře germanistiky Slezské univerzity v Opavě a Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandem za jejich podporu.
 
 • Dva členové kapely a žáci stojí v kruhu. © Goethe-Institut Tschechien; Foto: Štěpánka Parvová
  Hudební workshop s Uwe Kaa
 • Žákyně stojí v kruhu. © Goethe-Institut Tschechien; Foto: Štěpánka Parvová
  Hudební workshop s Uwe Kaa
 • Žáci sedí na podlaze a dívají se na plátno. © Goethe-Institut Tschechien; Foto: Štěpánka Parvová
  Autobahnspiel
 • Herní průkaz © Goethe-Institut Tschechien; Foto: Štěpánka Parvová
  Autobahnspiel
 • Tři žáci se sklánějí nad úkolem s lupou. © Goethe-Institut Tschechien; Foto: Štěpánka Parvová
  Autobahnspiel
 • Muž a tři ženy stojí u informačního stánku Goethe-Institutu. © Goethe-Institut Tschechien; Foto: Štěpánka Parvová
  Netzwerktreffen
 • Muži a ženy stojí venku na louce v kruhu. © Goethe-Institut Tschechien; Foto: Štěpánka Parvová
  Netzwerktreffen
 • Kapela stojí na pódiu vpravo, zatímco diváci zvedají ruce do vzduchu vlevo. © Goethe-Institut Tschechien; Foto: Štěpánka Parvová
  Koncert Uwe Kaa & Band
 • Studentka si fotí koncert mobilním telefonem. © Goethe-Institut Tschechien; Foto: Štěpánka Parvová
  Koncert Uwe Kaa & Band
 • Zpěvák Uwe Kaa rozdává autogramy. © Goethe-Institut Tschechien; Foto: Štěpánka Parvová
  Koncert Uwe Kaa & BandDen s němčinou podporuje Spolkové ministerstvo zahraničí SRN.

Auswärtiges Amt © Auswärtiges Amt Logo šprechtíme


Den s němčinou 2016–2022


Kontakt