Prezentace knihy Patrick Roth: Východ slunce - Kniha Josefova

Patrick Roth: Východ slunce - Kniha Josefova © Wallstein Verlag

Čt, 13.02.2020

Goethe-Institut

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Sem a tam. Překladatelský čtvrtek v knihovně. Radovan Charvát (překladatel) a Tereza Semotamová (moderátorka).
Host večera: Jan Roskovec


Knihovna Goethe-Institutu slouží různým setkáním. Příkladem pro to jsou čtvrteční odpoledne, při kterých se společně s překladateli, nakladateli a zajímavými hosty věnujeme nově vydaným překladům německé literatury.

Kniha Východ slunce: Kniha Josefova vypráví neuvěřitelný příběh Josefa z Nazaretu jako zoufajícího si člověka, líčí jeho hlubokou víru a neposlušnost vůči Bohu. Román zároveň pátrá po možnosti nového počátku.

Radovan Charvát je překladatel z němčiny a angličtiny. Vystudoval ČVUT, poté pracoval jako matematik-analytik, v letech 1989-90 studoval germanistiku a anglistiku na univerzitě J. W. Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem. Radovan Charvát se více zaměřuje na literaturu německy mluvících zemí, zejména se jedná o díla Thomase Bernharda, Roberta Walsera, Roberta Musila nebo W. G. Sebalda.

Jan Roskovec, Ph.D., nar. 1966, studoval evangelickou teologii v Praze, Cambridge a Erlangen, učí novozákonní biblistiku na Evangelické teologické fakultě UK, je ředitelem Centra biblických studií UK a AVČR.

Kurátorkou projektu Sem a tam a zároveň moderátorkou je překladatelka a spisovatelka Tereza Semotamová.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Volvox Globator.
 

Zpět